הבדלים בין גרסאות בדף "רב מרי בר רחל"

←‏משפחתו: לא מכיר מקור על אונס
מ
(←‏משפחתו: לא מכיר מקור על אונס)
 
==משפחתו==
בולט לעין צורת יחוסו, המתייחס אחר אבי אימו ([[שמואל (אמורא)|שמואל]]), ולא אחר אביו כמקובל. הפרשנות המקובלת היא שאביושאמו, היהבתו של שמואל, הרתה לאביו [[איסור גיורא]] -, חייל בבלי ש[[אונס|אנס]]בטרם את ביתו של שמואל (רחל)התגייר, ורקוילדה לאחר שנתעברה ממנו, התגייר החיילהגרות. בתלמוד ישנה סוגיה העוסקת בשאלה האם מוגדר כ[[יהודי]], למסקנה נפסק שכגר ש[[הורתו שלא בקדושה ולידתו בקדושה]], הוא נחשב יהודי לכל דבר - אף למינוי של שררה למרות ההגבלה שנצרך שבעל השררה יהיה "מקרב אחיך" - "מהמובחר שבאחיך", כלומר שאף אביו יהיה מישראל{{הערה|{{בבלי|קידושין|עו|ב}}}}.
 
אך על פי אחת הסוגיות‏‏{{הערה|{{בבלי|שבת|קנב|א}}.}} עולה שאביו היה יהודי ונקרא [[רבא]], התלמוד מתייחס לכך ומפשר ש"תרי רב מרי בר רחל הוו" - כלומר שני אמוראים היו בשם זה. אגב תירוץ זה הינו ככל הנראה הוספה לתוך הטקסט התלמודי מתקופה מאוחרת יותר - ככל הנראה בתקופת ה[[סבוראים]].