הטקטיקה והאסטרטגיה האירופית בעת החדשה – שפות אחרות