מלכי אשור

רשימת ערכים

רשימת מלכי אשור מקורה מרשימות שונות שהתגלו בחפירות הארכאולוגיות השונות. מתחילת האלף השני לפנה"ס, רשמו פקידים אשוריים שנקראו לימו את המאורעות והעסקים המסחריים שאירעו באשור.

ממלכת אשור החדשה
אסטלת ניצחון של אסרחדון

מקורות המידע לרשימת המלכים עריכה

בעונת החפירות הארכאולוגיות של שנת 1932/3 שהתקיימה בדור שרוכין נמצאה רשימת מלכים אשוריים שנקראת "רשימת המלכים מחורסבאד" וכללה 107 מלכים ([1]Ḫorsabad King List). רשימה זאת הסתיימה במלך אשור־ניררי החמישי. רשימה כמעט זהה התגלתה בשנת 1953 בעיראק על ידי סטודנט שהביאה לארצות הברית. רשימה זאת כללה שני מלכים נוספים והגיעה עד סוף מלכותו של שלמנאסר החמישי שנת 722 לפנה"ס. רשימה זאת נקראת "רשימת SDAS" ‏ ([2]SDAS List). ב־1927 התפרסמה רשימה של מלכים על ידי החוקר הסורי אסד נסוהי (Essad Nassouhi) רשימה זאת התבססה על לוחות בכתב יתדות שהיו במצב מאוד גרוע. רשימה זאת נקראת "Nassouhi Assyrian King List".[3]

המלכים הקדומים ברשימה מופיעים רק בציון שמם, החל מארישום הראשון שהיה המלך ה־33 ברשימה, צוינו שנות המלוכה ליד שמם של המלכים, בחלק מהמקרים צוינו שמות היורשים.

הממצאים כוללים רשימה שלמה המתייחסת למלכים מסוף המאה ה־10 לפנה"ס ועד אמצע המאה ה־6 לפנה"ס. מתקופות קדומות יותר נמצאו רשימות מקוטעות יותר. התיארוך המדויק של הרשימות מתקופת האימפריה האשורית החדשה נעשה בעזרת ציון ליקוי החמה ברשימות שהתרחש בשנת 763 לפנה"ס בתקופת מלכותו של אשור־דן השלישי. רשימות אלה הושוו לרשימות אחרות מהעולם העתיק כמו רשימת פרעוני מצרים ורשימת מלכי בבל. הממצאים כוללים שבע רשימות של מלכים מהתקופה הנאו־בבלית משנת 747 ועד 539 לפנה"ס.

רשימת מלכים נוספת שעזרה לתיארוך הוא "קאנון המלכים" (Ptolemy's Canon) רשימה כרונולוגית שחוברה על ידי האסטרונום תלמי שחי באלכסנדריה במאה השנייה לספירה, וכללה מלכים אשוריים ובבלים משנת 747 לפנה"ס, וכללה גם מלכים פרסיים, מקדונים, תלמיים ומלכים רומאיים עד שנת 160 לספירה. רשימות אלה תרמו לקביעת הכרונולוגיה של המזרח הקרוב העתיק.

ראשיתה של אשור – מלכים קדומים עריכה

על פי רשימת מלכי אשור. הרשימה כוללת 29 מלכים המחולקים לשלוש קבוצות. 17 מלכים שעל פי תיאורם "גרו באוהלים". המלך הראשון "טודיה" (Tudiya) מלך בסוף המאה ה־25 לפנה"ס תחילת המאה ה־24 לפנה"ס. המלך האחרון מבין המלכים ש"גרו באוהלים", "אפיאשל" (Apiashal) ‏ נכלל גם ברשימה של 10 מלכים ששם האב שלהם ידוע. בנוסף כללה הרשימה עוד 3 מלכים בעלי שמות חורים שמלכו במאה ה־21, תקופת מלכותם אינה ידועה. אחריהם עלה לשלטון פוזור־אשור הראשון שאתו החלה התקופה הנקראת בהיסטוריה של אשור "אשור הקדומה".

יש חוקרים שהעלו את ההשערה שהמלכים ש"גרו באוהלים" ו"המלכים ששם אביהם ידוע", לא מלכו מעולם על אשור, והם הוספו לרשימת המלכים על ידי שמשי־אדד הראשון מלך ממוצא אמורי שהשתלט על אשור, ורצה לקבל הכרה במלכותו. חיזוק להשערה זאת נמצא בכך ששמות מלכים אלה תואמים למדי לשמות המלכים המופיעים בגנאלוגיה של חמורבי מלך ממוצא אמורי שמלך בתקופה הבבלית הקדומה בבבל, זאת הייתה כנראה מסורת אמורית קדומה ששני המלכים ייחסו לעצמם[4].

המלכים שגרו באוהלים עריכה

מלכי אשור ייחסו את מקורות השושלת שלהם לתקופה קדומה בה אבותיהם חיו חיי נוודות[5].

מס' שם מלך הערות
01 טוּדִיַא
02 אַדַמוּ
03 יַנגִי (אנ')
04 סוּחֿלַמוּ (אנ')
05 חַֿרחַֿרוּ (אנ')
06 מַנדַרוּ (אנ')
07 אִימצוּ (אנ') בגרסת כתב יד אחר נקרא המלך בשם: אַחֵּ'צוּ
08 חַֿרצוּ (אנ')
09 דִידָנוּ (אנ')
10 חַֿנוּ
11 זוּאַבּוּ (אנ') בגרסת כתב יד אחר נקרא המלך בשם: סוּמַ[ה־אַבּוּ]
12 נוּאַבּוּ (אנ')
13 אַבַּזוּ (אנ')
14 בֵּלוּ
15 אַזַרַחֿ (אנ')
16 אוּשׁפִּיַא (אנ')
17 אַפִּיאַשַׁל (אנ') מופיע גם ברשימת המלכים ששם האב שלהם ידוע

המלכים ששם האב שלהם ידוע עריכה

ברשימה המקורית הופיעו המלכים בסדר הפוך, מן המאוחר אל המוקדם[6].

מס' שם מלך שם האב הערות
01 אַפִּיאַשַׁל (אנ') אוּשׁפִּיַא מופיע גם ברשימת המלכים שגרו באוהלים
02 חַֿלֵה (אנ') אַפִּיאַשַׁל
03 סַמָנוּ (אנ') חַֿלֵה
04 חַֿיָנוּ (אנ') סַמָנוּ
05 אִילוּ־מֵר (אנ') חַֿיָנוּ
06 יַכּמֶסִי (אנ') אִילוּ־מֵר
07 יַכּמֶנִי (אנ') יַכּמֶסִי
08 יַזכּוּר־אֵל (אנ') יַכּמֶנִי
09 אִילוּ־כַּבּכַּבִּי (אנ') יַזכּוּר־אֵל
10 אַמִינוּם (אנ') אִילוּ־כַּבּכַּבִּי

אשור הקדומה עריכה

הערה – במקורות העתיקים, לא תמיד מופיע המידע של תקופת שלטון של כל מלך, ולכן יש פעמים פער בתקופת השלטון של מלכים ברשימות שונות של חוקרים שונים. יש להתייחס למידע של טווח השנים של תקופת המלוכה, כהערכה שנותנת מושג למועד המלוכה ואורכה.

השושלת של פוזור־אושור הראשון עריכה

שם מלך שנות מלוכה לפנה"ס הערות
פוזור־אשור הראשון ‏המלך ה־30 ברשימת המלכים.
ייסד שושלת חדשה בסוף המאה ה־21 תחילת המאה ה־20 לפנה"ס לערך, על פי הכרונולוגיה התיכונה[7].
שלים־אחום כנראה בנו של פוזור־אשור הראשון. תקופת מלכותו אינה ידועה
אילושומה ‏ מלך בסביבות 1990 לפנה"ס לערך בנו של שלים־אחום. בתקופתו התנהל סחר בין אשור עם המושבות באנטוליה
ארישום הראשון (אנ') ‏מלך 1974–1935 לפי הכרונולוגיה התיכונה 1910–1871 לפנה"ס לפי הכרונולוגיה הנמוכה בנו של אילושומה.
בתקופתו התנהל סחר בין אשור עם המושבות באנטוליה
איכונום (אנ') ‏1921–1934 לפי הכרונולוגיה התיכונה 1857–1870 לפי הכרונולוגיה הנמוכה. בנו של אילושימה
סרגון הראשון (אנ') ‏ 1920–1881 כרונולוגיה תיכונה 1856–1817 לפנה"ס כרונולוגיה נמוכה
פוזור־אשור השני (אנ') ‏ 1873–1880 פי הכרונולוגיה התיכונה 1809–1816 לפי הכרונולוגיה הנמוכה. בנו של סרגון הראשון
נרם־סין (אנ') ‏ 1840–1872 על פי הכנרונולוגיה התיכונה 1776–1808 לפי הכרונולוגיה הנמוכה. בנו של פוזור־אשור השני
ארישום השני (אנ') ‏ 1809–1840 על פי הכרונולוגיה התיכונה 1775–1748 לפנה"ס לפי הכרונולוגיה הנמוכה. בנו של נרם סין

השושלת של שמשי אדד הראשון עריכה

שם מלך שנות מלוכה לפנה"ס הערות
שמשי־אדד הראשון ‏ 1776–1808 מלך אמורי יסד שושלת חדשה בצפון מסופוטמיה, כבש את אשור ונכלל ברשימות עתיקות של מלכי אשור
אִשְמֵי־דגן הראשון ‏1776–1736 לפנה"ס בנו של שמשי־אדד הראשון. מלך 40 שנה. בן זמנו של חמורבי בבבל.
מות־אשכור (אנ') ‏תקופת מלוכה לא ידועה בנו של אשמי־דגן הראשון. שמו לא מופיע ברשימת המלכים הסטנדרטית, אלא בטקסט מארכיון מארי. ייתכן ומלך רק באכלתום ייתכן ומלך במקביל לאשור־דוגול
רימוש (אנ') ‏תקופת מלוכה לא ידועה כנראה ממשפחתו ומצאצאיו של שמשי־אדד הראשון, מופיע רק בשבר של רשימת מלכים אלטרנטיבית. ייתכן ומלך רק באכלתום.
אסינום (אנ') ‏ תקופת מלוכה לא ידועה נכדו של שמשי־אדד הראשון. סולק על ידי פוזור־סין (אנ') בגלל שהיה אמורי, ובכך אפשר את עלייתו לשלטון של אשור־דוגול. שמו לא מופיע ברשימות המלכים, אלא רק בכתובת של פוזור־סין

תקופת תוהו ובוהו עריכה

במחצית השנייה של המאה ה־18 לפנה"ס שהייתה תקופת התוהו של שלטון בבל והאמורים באשור וגם לאחריו, שלטו באשור 7 מלכים בלתי חוקיים. כולם נקראו ברשימות "בנו של אף אחד"

השושלת של אדסי עריכה

שם מלך שנות מלוכה לפנה"ס הערות
אדאסי ‏ 1701–1720 אחרון המלכים הבלתי חוקיים ששלטו באשור.
נקרא "בנו של אף אחד" כי שם אביו לא היה ידוע ולא היה משושלת המלוכה.
בל־באני ‏1691–1701 בנו של אדסי. נחשב מייסד השושולת האדסית
ליבאיה ‏1674–1690 בנו של בל בני
שארמה־אדד הראשון ‏1662–1673 בנו של ליבאיה, או אחיו של בל־בל באני
איפטר־סין ‏ 1649–1661 ייתכן והיה בנו של שארמה־אדד הראשון, אבל גם ייתכן שהיה אחיו של בל־באני, יחד עם שארמה־אדד הראשון וליבאיה
בזאיה ‏ 1622–1649 בנו של איפתר־סין
לוליה ‏1616–1621 בנו של אף אחד, לא משושלת המלוכה.
שו־נינואה ‏1602–1615 1567–1554 לפנה"ס ?, בנו של בזאיה ממשיך את השושלת האדסית
שארמה־אדד השני ‏1559–1601 בנו של שו־נינואה
ארישום השלישי ‏ 1586–1598 בנו של שו־נינואה
שמשי־אדד השני ‏ 1580–1585 בנו של ארישום השלישי
אשמי־דגן השני ‏1562–1579 בנו של שמשי־אדד השני
שמשי־אדד השלישי ‏1548–1562 בנו של אשמי־דגן השני
אשור־ניררי הראשון (אנ') ‏1522–1547 1534–1509 לפנה"ס ? בנו של אשמי־דגן השני
פוזור־אשור השלישי (אנ') ‏ 1498–1521 1503–1479 לפנה"ס ? בנו של אשור־ניררי הראשון
אנליל־נציר הראשון (אנ') ‏ 1484–1497 1479–1466 לפנה"ס ? בנו של פוזור־אשור השלישי
נור־אילי (אנ') ‏1471–1483 1466–1454 לפנה"ס ? בנו של אנליל־נציר הראשון
אשור־שדוני (אנ') ‏מלך חודש אחד בשנת 1471 או שנת 1454 בנו של נור־אילי
אשור־רבי הראשון (אנ') ‏1451–1470 1453–1435 לפנה"ס ? בנו של אנליל־נציר הראשון
אשור־נדין־אחה הראשון (אנ') ‏ 1431–1450 בנו של אשור־רבי הראשון
אנליל־נציר השני (אנ') ‏ 1425–1430 1420–1414 לפנה"ס ? אחיו של אשור־נדין־אחה הראשון
אשור־ניררי השני (אנ') ‏1418–1424 1414–1408 לפנה"ס ? בנו של אנליל־נציר השני
אשור־בל־ניששו (אנ') ‏1409–1417 1407–1398 לפנה"ס ?) בנו של אשור־ניררי השני
אשור־רים־ניששו (אנ') ‏1401–1408 1398–1391 לפנה"ס ?) בנו של אשור־בל־ניששו. במקור אחד מופיע כבנו של אשור־ניררי השני
אשור־נדין־אחה השני (אנ') ‏ 1391–1400 בנו של אשור־רים־ניששו

אשור התיכונה עריכה

שם מלך שנות מלוכה לפנה"ס הערות
אריבה־אדד הראשון (אנ') ‏ 1364–1390 (1380–1354 ? לפנה"ס). בנו של אשור־בל־ניששו ואחיו של קודמו אשור־נדין־אחה השני
אשור־אובליט הראשון ‏ 1321–1356 1354 לפנה"ס/ 1318 לפנה"ס). בנו של אריבה־אדד הראשון
אנליל־ניררי (אנ') ‏ 1319–1330 (1317–1308 ? לפנה"ס). בנו של אשור־אובליט הראשון
אריך־דן־אילי ‏ 1308–1319 1307–1296 ? לפנה"ס. בנו של אנליל־ניררי
אדד־ניררי הראשון ‏1275–1307 (1295–1263 ? לפנה"ס) בנו של אנליל־ניררי. בן זמנו של נזי־מרותש (אנ') מלך בבל מהתקופה הכשית
שלמנאסר הראשון ‏ 1244–1274 (1235–1256 ? לפנה"ס)) בנו של אדד־ניררי הראשון
תוכולתי־נינורתה הראשון ‏ 1207–1243 בנו של שלמנאסר הראשון. בן זמנו של כשתיליש הרביעי (אנ') מלך בבל מהתקופה הכשית
אשור־נדין־אפלי (אנ') ‏ 1203–1206 בנו של תוכולתי־נינורתה הראשון
אשור־ניררי השלישי ‏ 1197–1202 היה נכדו של תוכולתי־נינורתה הראשון, וכנראה בנו של אשור־נדין־אפלי. בן זמנו של אדד־שומה־אושור (אנ') מלך בבל
אנליל־כודורי־אושור (אנ') ‏ 1192–1196 היה בנו של תוכולתי־נינורתה הראשון
נינורתה־אפל־אכור (אנ') ‏ 1179–1192 אביו היה אילי־פאדה (אנ') ראש השרים של אשור־ניררי השלישי ומלך חניגלבת. הוא היה ממשפחת המלוכה.
הוא לא היה יורש ישיר לשושלת המלוכה. יש ויכוח לגבי אורך תקופת מלוכתו, האם מלך 3 שנים או 13 שנים

אשור התיכונה עם תיארוך מוסכם עריכה

החל ממועד מלוכתו של המלך אשור־דן הראשון, התיארוך של המלכים הוא עקבי ואינו תלוי בשיטת החישוב של כרונולוגיה תיכונה/נמוכה.

שם מלך שנות מלוכה לפנה"ס הערות
אשור־דן הראשון (אנ') ‏ 1133–1179 בנו של נינורתה־אפל־אכור. פלש לבבל בתקופת זבאבה־שומה־אידין (אנ')
נינורתה־תוכולתי־אשור (אנ') ‏ 1133 בנו של אשור־דן הראשון
מותכיל־נוסכו (אנ') ‏ 1133 בנו של אשור־דן הראשון
אשור־רש־אישי הראשון (אנ') ‏ 1115–1133 בנו של מותכיל־נוסכו
תגלת־פלאסר הראשון ‏1076–1115 נלחם במלך הבבלי אנליל־נדין־אפלי (אנ')
אשאריד־אפל־אכור (אנ') ‏ 1074–1076 בנו של תגלת־פלאסר הראשון
אשור־בל־כלה (אנ') ‏ 1056–1074 בנו של תגלת־פלאסר הראשון
אריבה־אדד השני (אנ') ‏ 1054–1056 בנו של אשור־בל־כלה
שמשי־אדד הרביעי (אנ') ‏ 1050–1154 בנו של תגלת־פלאסר הראשון
אשורנצירפל הראשון (אנ') ‏1031–1050 בנו של שמשי־אדד הרביעי
שלמנאסר השני (אנ') ‏ 1019–1031 בנו של אשורנצירפל הראשון
אשור־ניררי הרביעי (אנ') ‏ 1013–1019 בנו של שלמנאסר השני
אשור־רבִּ השני ‏ 972–1012 בנו של אשורנצירפל הראשון
אשור־רֵש אִשִ השני ‏ 967–971 בנו של אשור־רבי השני
תגלת־פלאסר השני ‏935–966 בנו של אשור־רש אישי השני, בן זמנו של נבו־מוכין־אפלי (אנ') מלך בבל
אשור־דן השני ‏ 912–934 בנו של תגלת־פלאסר השני. בן זמנו של מר־ביתי־אחה־אידינה (אנ') מלך בבל

האימפריה האשורית החדשה עריכה

 
המלכה נקיה־זכותו בתבליט מברונזה מאוחרי בנה המלך אסרחדון במקדש לאל מרדוך. התבליט מנציח את שיקום העיר בבל על ידי אסרחדון

רשימה של מלכי אשור לדורותיהם באימפריה האשורית החדשה, בתקופה זאת התקיימו שתיים או שלוש שושלות מלוכה:

שם המלך תמונה שנות מלוכה לפנה"ס הערות
אדד־נִרַרִ השני 911–891 בנו של אשור־דן השני שחרר את אשור מאחיזתם של הארמים ובכך פתח תקופה חדשה באשור
תִכֻלתִ נִנֻרתַּ השני 891–884 בנו של אדד־ניררי השני, הרחיב את תחום שלטונה של אשור
אשורנצירפל השני
 
883–859 בנו של תוכולתי נינורתה השני
שלמנאסר השלישי
 
858–824 בנו של אשורנצירפל השני
שמשי־אדד החמישי
 
824–811 בנו של שלמנאסר השלישי
אדד־נִרַרִ השלישי
 
811–783 בנו של שמשי־אדד החמישי
שלמנאסר הרביעי 783–773 בנו של אדד־ניררי השלישי
אשור־דן השלישי 773–755 בנו של אדד־ניררי השלישי
אשור־ניררי החמישי 755–745 בנו של אדד־ניררי השלישי
תיגלת פלאסר השלישי
 
745–727 גנרל ומושל העיר כלח תפס את השלטון על אשור לאחר מרד.
שלמנאסר החמישי 726–722 בנו של תגלת פלסר השלישי
סרגון השני
 
721–705 כבש את שומרון והביא לחורבן ממלכת ישראל. מוצאו לא ברור ייתכן והיה בנו הצעיר של תגלת פלאסר השלישי,
וייתכן שהיה מורד שעלה למלוכה לאחר תפיסת השלטון באשור
סנחריב
 
704–681 פלש ליהודה בימי המלך חזקיהו, כבש את לכיש, אבל לא הצליח לכבוש את ירושלים. היה בנו של סרגון השני
אסרחדון
 
681–669 בנו של סנחריב ושל אשתו נַקִיַה־זַכּוּתּוּ. בן זמנו של תרהקה מלך מצרים
אשורבניפל
 
668–631 בנו של אסרחדון. היה אחד המלכים הבודדים בתקופתו שידע קרוא וכתוב. הקים את ספריית אשורבניפל. בן זמנו של תרהקה מלך מצרים
אשור־אתיל־אילני 631–627 בנו של אשורבניפל
סין שֻם לִשִר 626 לאחר מות אשור־אתיל־אילני, עלה לשלטון אחיו סין־שר־אישכון. סין־שום־לישיר מרד בו ומלך 3 חודשים על חלק מהמלכה
סין־שר־אישכון 627–612 בנו של אשורבניפל. בסוף שלטונו נפלה נינווה בידי הבבלים, והבירה עברה בידי יורשו לחרן
אשור אֻבַּלִט השני 612–609 המלך האשורי האחרון, אחריו נעלמה אשור מבימת ההיסטוריה

ראו גם עריכה

לקריאה נוספת עריכה

  • נתן וסרמן ויגאל בלוך, האמורים–מסופוטמיה בראשית האלף השני לפנה"ס, כרמל, ירושלים, 2019.
  • אלברט גרייסון, Assyrian Rulers of the Third and Second Millennia BC. University of Toronto Press. 1987 ISBN 978-0-8020-2605-7

קישורים חיצוניים עריכה

  מדיה וקבצים בנושא מלכי אשור בוויקישיתוף

הערות שוליים עריכה

  1. ^ The Believer's Guide to Bible Chronology: From Man's Beginning to the End of Acts
  2. ^ The Mysterious Numbers of the Hebrew Kings
  3. ^ Comments on the Nassouhi Kinglist and the Assyrian Kinglist Tradition מאמרו של J. A. Brinkman משנת 1973
  4. ^ Commerce and Colonization in the Ancient Near East, מאת Maria Eugenia Aubet, עמ' 278-277
  5. ^ וסרמן ובלוך, האמורים, עמ' 46
  6. ^ וסרמן ובלוך, האמורים, עמ' 47
  7. ^ Mesopotamia: The Old Assyrian Period, מאת K. R. Veenhof,Jesper Eidem, עמוד 20