מסכת נידה

מסכת במשנה
(הופנה מהדף מסכת נדה)

מסכת נידה היא המסכת השביעית בסדר טהרות שבמשנה, ויש בה עשרה פרקים.

כותרת מעוטרת למסכת נדה בש"ס מהדורת פרנקפורט ה'ת"פ

המסכת עוסקת בעיקרה בטומאת נידה המופיעה בתורה, ובאופן ההיטהרות מטומאה זו. טומאת נידה היא טומאת אישה בזמן הווסת, או בלשון חז"ל – "שיצא דם ממקורה". משמעות טומאה זו היא הן ביחס לדיני טומאה וטהרה והן ביחס לאיסור יחסי אישות עם בעלה. כמו כן עוסקת הגמרא של מסכת זו בנושאי הלכות טהרה באופן כללי, יסודות בדינים וכללים שונים.

בניגוד לשאר המסכתות בסדר טהרות, ההלכות במסכת נידה רלוונטיות גם בעת המודרנית, על אף שבית המקדש עומד בחורבנו ואין נוהגים בדיני טומאה וטהרה.

מסכת זו נחשבת אחת המסכתות הקשות בכל הש"ס, יחד עם המסכתות עירובין ויבמות (וסימנן: ענ"י).

המסכת היא היחידה ממסכתות סדר טהרות שיש לה תלמוד על הסדר. בתלמוד הבבלי יש בה 72 דפים (על כל המסכת), לעומת 13 דפים בלבד בתלמוד הירושלמי, הואיל ויש בידינו רק ארבעה פרקים מהתלמוד הירושלמי על המסכת. עם זאת, ידוע מדברי התוספות[1] שהיה ירושלמי לפחות עד פרק שביעי.

מיקומה של המסכת בסדר טהרות

עריכה

לפי הקדמתו של הרמב"ם למשנה, לאחר שהסתיים העיסוק בטומאות הכלליות לכל מין האדם, הגיע העיסוק בטומאה הפרטית לנשים.

פרקי המסכת

עריכה
 1. שמאי אומר (שבע משניות[2]).
 2. כל היד המרבה לבדוק (שבע משניות).
 3. המפלת חתיכה (שבע משניות).
 4. בנות כותים (שבע משניות).
 5. יוצא דופן (תשע משניות).
 6. בא סימן (ארבע עשר משניות).
 7. דם הנדה (חמש משניות).
 8. הרואה כתם (ארבע משניות).
 9. האשה שהיא עושה צרכיה (אחת עשר משניות).
 10. תינוקת שלא הגיע זמנה לראות (שמונה משניות).

בסך הכול יש במסכת 79 משניות.

קישורים חיצוניים

עריכה
 •   משנה, מסכת נידה, באתר ויקיטקסט
 •   תלמוד בבלי מסכת נידה, באתר ויקיטקסט
 •   תלמוד ירושלמי, מסכת נידה, באתר ויקיטקסט
 • הערות שוליים

  עריכה
  1. ^ תלמוד בבלי, מסכת נידה, דף ס"ו, עמוד א' דיבור המתחיל ב"ותבדוק"
  2. ^ מספר המשניות בכל פרק הוא לפי הספירה במשניות קהתי. בדפוסים אחרים תיתכן חלוקה שונה.