מצליח הכהן גאון

ערך זה זקוק לעריכה: ייתכן שהערך סובל מפגמים טכניים כגון מיעוט קישורים פנימיים, סגנון טעון שיפור או צורך בהגהה, או שיש לעצב אותו.
אתם מוזמנים לסייע ולתקן את הבעיות, אך אנא אל תורידו את ההודעה כל עוד לא תוקן הדף. אם אתם סבורים כי אין בדף בעיה, ניתן לציין זאת בדף השיחה.

רב מצליח הכהן גאון בן שלמה הכהן, כיהן כראש ישיבת גאון יעקב בחדרך הסמוכה לדמשק.

ישיבת ארץ ישראל בחדרךעריכה

בשנות גזירות תתנ"ו כשהחלו עמי הנוצרים לעלות לארץ ישראל בטלה ישיבת צור בה כיהן אביו, ונתיישב בחדרך סמוך לדמשק, ויסד שם ישיבה שנקראה ישיבת ארץ ישראל. בנו רב מצליח הכהן, כיהן שם אחריו במשך זמן קצר, אלא שלאחר זמן קצר עזב את המקום ונתיישב במצרים. במצרים, ייסד את ישיבת ארץ ישראל בקהלת ה"ירושלמיים" אשר בקהיר (מקבילו היה "קהל בבליים" שבקהיר).

אזכורים ממנועריכה

בהקדשה לתנ"ך כתב יד לנינגרד כתוב אחרי הקדמת הסופר:[1]

""קנה זה המצחף כגקמו"ר[2] אדוננו מצליח הכהן ראש ישיבת גאון יעקב יברכהו אלהינו וישמרהו בר כגקמו"ר אדוננו שלמה הכהן ראש ישיבת גאון יעקב (זלחד"ה?) נין הגאונים בממונו לנפשו מאת כג"ק[3] המשכיל החכם והנבון יוסף הנודע בן כוג"ך בחדש תמוז שנת אתמ"ו לשטרות[4] האלהים יזכהו להגות בו הוא ובניו וזרעם כל ימיהם לקיים לא ימושו מפיך וג'".

עד מנשה הכהן בר יעקב (נ"ע?); חלפון הלוי בר מנשה נ"ע

.

בקטע כתב-יד של הקדשה מספר "חובת הדיינים" (מפירושו של רב שמואל בן חפני גאון), נמצאה הקדשה לכבוד בתו של רב מצליח הכהן; "כבודה בת מלך פנימה אמה אלאעגי הקריאה ס״ת אלמעה בת אדונינו מצליח הכהן ראש ישיבת גאון יעקב אשר אהב סלה ארור גונבו ומוכרו וברוך שומרו במקומו אמן".

ייחוסועריכה

בין כתבי גניזת קהיר נתגלה כתב יד[5] בו מופיע ייחוסו של רב מצליח הכהן;

 1. עזרנו בש יו [עושה שמים ו]ארץ
 2. מן מצל[יח הכהן ראש ישי]בת גאון יעקב
 3. החוסה בשם אלהיו [מ]גן הוא לכל החוסים ב[ו]
 4. ביר שלמה הכהן ראש ישיבת גאון יעקב
 5. בן אליהו הכה[ן ראש י]שיבת גאון יעקב
 6. נין שלמה הכהן ר[אש ישי]בת גאון יעקב
 7. גזע יהוסף הכהן בית [ד]ין כהן צדק
 8. נכד אהרן הכהן הראש קדוש יו זקל
 9. שאו אחינו אנשי גאולתנו אוהבי ישיבתינו כלל הקהל הקדוש
 10. הדרים בע[יר] דמסים הנדיבים ואנשי המעשה הזקינים
 11. והישישים והבחורים ויתר עם אלהינו בפרט וב[כלל

לקריאה נוספתעריכה

הערות שולייםעריכה