מרחב ספרבילי

בטופולוגיה, מרחב ספרבילי הוא מרחב שקיימת בו קבוצה צפופה בת מנייה. אינטואיטיבית פירוש הדבר הוא שכל האיברים במרחב קרובים דיים למספר "לא גדול מדי" של איברים.

דוגמה למרחב ספרבילי הוא הישר הממשי, משום שקבוצת המספרים הרציונליים היא קבוצה צפופה (שכן כל קטע פתוח מכיל מספר רציונלי) וקבוצת המספרים הרציונליים היא בת מנייה.

כל מרחב שמקיים את אקסיומת המנייה השנייה הוא ספרבילי. עם זאת, כל מרחב מטרי קומפקטי הוא ספרבילי (משום שהוא חסום כליל), וכל מרחב מטרי ספרבילי מקיים את אקסיומת המנייה השנייה. דוגמה למרחב שהוא לא ספרבילי: המספר הסודר הראשון שאיננו בן מנייה עם טופולוגיית סדר.

מכפלה של עד (כולל) עוצמת הרצף מרחבים ספירבילים (עם טופולוגיית המכפלה) היא ספירבילית. לעומת זאת, מכפלה של יותר מעוצמת הרצף מרחבים לא טריוויאלים איננה ספירבילית.

ראו גםעריכה