משפחת לוצאטו

משפחת לוצאטואיטלקית: Luzzatto או Luzzatti) היא משפחה יהודית-איטלקית ידועה.

שורשי המשפחה מזוהים במחצית הראשונה של המאה ה-16. בספרות נמצאות טענות בלתי-נכונות כאילו באו בני המשפחה ממחוז לאוזיץ (Lausitz) שבגרמניה ועל שמו נקראו, ואולם, הפרויקט הגנוגראפי של נשיונל ג'אוגרפיק (The National Geographic Genographic Project) מספק הוכחה לכך שמקור המשפחה אחר לחלוטין. לפי בדיקת הסמנים הגנטיים בבני המשפחה החיים היום, נמצא כי בתקופה שלפני 15,000-10,000 שנה אבות המשפחה הקדומים נדדו מאפריקה למזרח התיכון ונמצאו הוכחות רבות לנוכחותם באזור יריחותל א-סולטאן. לאחר מכן נדדו לדרום איטליה ולדרום ספרד.

הסמן הגנטי האופייני למשפחה נמצא אך ורק בדרום אירופה (איטליה וספרד).

באיטליה, היה מקור המשפחה בוונציה ולאחר גירוש היהודים מוונציה נדדו בני המשפחה לעיירה סאן-דניאלה שבמחוז פריולי-ונציה ג'וליה, לטריאסטה שבצפון איטליה, ומאוחר יותר גם לעיר אודינה. בני משפחה מפורסמים הם:

צאצאים של משפחת לוצאטו חיים כיום גם בישראל, וידועים בעיקר בזכות משרד עורכי הפטנטים לוצאטו את לוצאטו (מקבוצת לוצאטו) שמנוהל על ידי ד"ר כפיר לוצאטו וד"ר אסתר לוצאטו, אשתו של כפיר. ד"ר אסתר לוצאטו, הייתה בין מדליקי המשואות ביום העצמאות תשס"ו.

עץ משפחת לוצאטועריכה

עץ משפחת לוצאטו


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
אברהם
(נפטר ב-1586 בערך)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
שלמה (שמואל)
 
 
 
 
יוסףיצחק
(נפטר בצפת)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
אברהם
(נפטר ב-1595)
 
 
 
 
 
 
 
יהודה
(נפטר ב-1605)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
יצחק
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ברוך
(נפטר ב-1669)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
שמחה (שמעון)
(1582–1663)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
יעקב
 
 
 
 
 
 
 
 
 
רפאל
 
אשר
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
משה חיים (רמח"ל)
(1707–1745)
 
ברוךשלמה
 
אפרים
(1729–1792)
 
יצחק
(1730–1803)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
יעקב
 
 
מרדכי
 
יצחק
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
חזקיה
 
יעקב
 
ברכה
 
 
 
 
 
ברוך (בנדטו)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
רחל קונסולה כהן
(לבית לוצאטו)
 
שמואל דוד (שד"ל)
(1800–1865)
 
בלהה בת שבע
(לבית סגרה)
 
דוד
 
יצחק
 
רחל מורפורגו
(לבית לוצאטו)
(1790–1871)
 
יעקב מורפורגו
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
אוהב גר
(1829–1854)
 

קישורים חיצונייםעריכה