בשימושעריכה

דמויות מן התנ"ך

כתבתי (הכל או חלק גדול)עריכה

נשים בתנ"ך: שרה אמנו, לאה אמנו, רחל אמנו, תמר אחות אבשלום, דלילה, הגר.

דמויות אחרות בתנ"ך: כלב בן יפונה, יואב בן צרויה, קורח, בועז, ישמעאל.

דמויות שוליות בתנ"ך שאינן קצרמר עוד: הרן, אבצן, אסף.

עוד (כלכלה ויהדות): דיויד ריקארדו, שמיטה, תיקון ליל שבועות, תורת הצמצום, חנינא בן דוסא.

בית הלל ובית שמאי- בשיתוף עם ערן עסיס.

בעבודהעריכה

רפורמת בכר

תורת הגמול