הנוסח ע"פ החת"ם סופר (שו"ת חתם סופר, סי' שנ"ו) ורש"ר הירש (אגרות צפון, איגרת ט"ו)
משתמש זה גולש באינטרנט כשר
משתמש זה אינו ציוני
משתמש זה טועה מפעם לפעם, על כן הוא מבקש שיעברו על הטעויות שלו ויתקנו אותן

דפים נוספים במרחב המשתמשעריכה