בס"ד. ה' כסלו תשע"ג. (19 . 11 . 2012)

רקע אישי כללי עריכה

משתמש זה הוא אדם דתי בעל ידע בנושאי יהדות. בעל גישה לעריכה, מקוה לתרום מהידע שלי, ומקוה שהותיקים יתנהלו עמי בסלחנות ולא ימהרו למחוק לי. כבר הייתי בעבר תחת שם אחר ומאד התאכזבתי בשעתו מהיחס ופרשתי מהשתתפות פעילה. מקוה שהפעם העניינים יתנהלו בצורה חיובית יותר. בתוכניתי להתחיל קודם עם תיקוני לשון קלים, השתתפות בשיחות וכדומה כדי "להיכנס לעניינים" ואז לעבור לשיפוץ ועריכה בנושאי יהדות.

משתמש זה הוא בעל משפחה בישראל, מתקרב ליובלו החמישים. מורה ללימודי יהדות במוסדות דתיים.

אשמח מאד לכל עזרה מויקיפדים ותיקים. אנא קחו בחשבון שיחס קשה מדי יסתום את הגולל על שתיל צעיר זה.

אשמח מאד לתרום לכל שואל בתחומי יהדות ככל אשר אוכל.

ערכים שתרמתי להם עריכה

 -כסלו תשע"ג-
 -טבת תשע"ג-
 -שבט תשע"ג-
  • ערך חדש הרב שלמה ליב ברעוודה שיצרתי כמה ימים לאחר פטירתו. תיקון עוול גדול.
  • השלמת פרטים בדף השיחה של הרב ברעוודה שנשמטו מהערך עצמו.
  • פרישה מוקדמת (במלאת חודשיים לתחילת השתתפותי) מכתיבת ערכים, מטעמים אישיים. (פירוט כלשהו בדף שיחתי ובדף השיחה של הרב ברוודה).


 -אדר, ניסן תשע"ג-
  • כמאה הגהות ותקלדות. עדיין נאמן להחלטתי לא לכתוב ערכים חדשים בגלל ההתנהלות המתנשאת והפזיזה של הותיקים כאן. יצא לי לראות בדף השיחה של מישהו (אולי של גרש?) שאינני היחיד שחש כך.

הוספות משמעותיות בערכים שונים, כמו; טבעת נישואין, לאו הניתק לעשה, חיים פרידלנדר, רמת אהרן, בית הכנסת לדרמן, דוד הלוי סגל, ועוד.

 -אייר, סיון, תמוז, אב תשע"ג-

צל"ש לויקיפדים שסייעו בידי לעת עתה עריכה

  • לירון דורפמן.
  • חיים 7.