משתמש:David7031/מבנה בית שני

כיום מה שקיים בויקיפדיה זה פסקה בערך מבנה בית המקדש#מבנה המקדש השני, ופסקה בערך בית המקדש השני#מבנה בית המקדש השני.
כמו כן יש ערך מקדש הורדוס, שאפשר לבנות עליו ולהרחיב. הוא נותן בעיקר את הרקע המחקרי. המטרה היא ליצוד ערך שיקיף את מבנה המקדש, תוך יצירת הפניות לערכים מורחבים בנושאים הרלוונטיים.

המקורות למבנה בית המקדש השניעריכה

התיאור במסכת מידות - מבנה הורדוס או מבנה חשמונאיעריכה

הר הבית ההרודיאניעריכה

כאשר הורדוס הרחיב בנה מחדש את בית המקדש, הוא הרחיב את [[הר המוריה הטבעי, ובנה רחבה גדולה שנתמכה על ידי ארבעה כתלים. את השטח בין הכתלים לבין הר המוריה הוא מילא בקשתות מאבן, ומעליהם שפך אדמה, על מנת ליצור רחבה גדולה וישרה.

מידות הר הבית ההרודיאניעריכה

לעיין בהערה שנמצאת [[כאן

הר הבית ת"ק על ת"קעריכה

הסורגעריכה

החילעריכה

עזרת הנשיםעריכה

העזרהעריכה

עזרת ישראלעריכה

עזרת כהניםעריכה

בין האולם ולמזבחעריכה

אחורי בית הכפורתעריכה

ההיכלעריכה

האולםעריכה

הקודשעריכה

קודש הקודשיםעריכה

חלקי בית המקדש השני
     

 

צפון
לשכת העצים
לשכת הנזירים
לשכת השמנים
לשכת המצורעים
א
ב
ג
ד
ה
ו
ז
ח
ט
י
י
     
מקרא

1. לשכת הפרווה   2. בית החליפות   3. לשכת פרהדרין   4. בין האולם ולמזבח   5. תאים   6. מסיבה   7. אחורי בית הכפורת

שערי המקדש

א. שער עזרת נשים   ב. שער העליון   ג. שער הדלק   ד. שער הבכורות   ה. שער המים
ו. שער יכניה / הניצוץ   ז. שער הקרבן   ח. שער הנשים   ט. שער השיר / המוקד   י. שער בלי שם