נחוניא חופר שיחין

נחוניא חופר שיחין היה אחד מחמישה עשר הממונים שהיו בבית המקדש, שהיה אחראי על חפירת בורות המים לעולי הרגלים בבית המקדש ובעיר ירושלים בשלהי תקופת בית שני.

התפקידעריכה

המשנה במסכת שקלים מתארת את חמישה עשר בעלי התפקידים החשובים בבית המקדש, ונחוניא נכלל ברשימה, בתפקיד חופר שיחין:

אלו הן הממונין שהיו במקדש: יוחנן בן פינחס, על החותמות; אחיה, על הנסכים; מתתיה בן שמואל, על הפייסות; פתחיה, על הקינין, פתחיה זה מרדכי, למה נקרא שמו פתחיה? שהיה פותח בדברים ודורשן ויודע שבעים לשון; בן אחיה, על חולי מעיים; נחוניא, חופר שיחין; גביני, כרוז; בן גבר, על נעילת שערים; בן בבי, על הפקיע; בן ארזה, על הצלצל (כלי נגינה); הוגרס בן לוי, על השיר; בית גרמו, על מעשה לחם הפנים; בית אבטינס, על מעשה הקטורת; אלעזר, על הפרוכת; ופנחס, על המלבוש.

התוספתא מספרת שנחוניא היה חופר שיחין ומוסרם לרבים[1].

התלמוד הירושלמי במסכת שקלים מתאר את מומחיותו של נחניא: "נחוניא חופר שיחין: שהיה חופר שיחין ומערות והוה ידע האי דין כיף מקורר מיא והאי דין כיף אית ביה שרברובי ועד היכין שרברובותיה מטייה."[2] - נחוניא היה מומחה לדעת מאיזה סלע יוצא מקור מים חיים. ואיזה סלע יבש ממים, וכמה אורכו וגדלו של הסלע ויובשו כדי לדעת איפה ועד איזה עומק צריכים לחפור[3].

הנס של בתו ומות בנועריכה

במסכת יבמות בתלמוד בבלי מסופר על נס שקרה לבתו של נחוניא חופר שיחין, שנפלה לבור גדול, והלכו לבקש רחמים מרבי חנינא בן דוסא שיתפלל להצלתה. לאחר שלוש תפילות רבי חנינא בישר להם שהיא הצליחה לעלות מהבור. רבי חנינא הסביר את ביטחונו בהצלתה בכך שלא ייתכן שייפגע צאצא של עושה חסד בדבר החסד בו עסק אביו (על כך הוקשה, שהרי בנו של רבי חנינא מת מצמא, ומוסבר שהקב"ה מדקדק עם צדיקים כחוט השערה ומובא הפסוק "אֵ֣ל נַ֭עֲרָץ בְּסוֹד-קְדֹשִׁ֣ים רַבָּ֑ה וְ֝נוֹרָ֗א עַל-כָּל-סְבִיבָֽיו" (ספר תהילים, פרק פ"ט, פסוק ח')[4]).

לשון הגמרא:

מעשה בבתו של נחוניא חופר שיחין שנפלה לבור הגדול, ובאו והודיעו לרבי חנינא בן דוסא, שעה ראשונה - אמר להם: שלום, שנייה - אמר להם: שלום, שלישית - אמר להם: עלתה. אמר לה: בתי, מי העלך? אמרה לו: זכר של רחלים נזדמן לי וזקן מנהיגו. אמרו לו: נביא אתה? אמר להם: לא נביא אנכי ולא בן נביא אנכי, אלא דבר שהצדיק מתעסק בו, יכשל בו זרעו? אמר רבי אבא: אף על פי כן מת בנו בצמא, שנאמר: וסביביו נשערה מאד, מלמד, שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם סביביו כחוט השערה. ר' חנינא אמר, מהכא: אל נערץ בסוד קדושים רבה ונורא על כל סביביו.

אזכורים נוספיםעריכה

התלמוד הבבלי מוסר בשם רבי יהודה עדות שהעיד בפניו נחוניא חופר שיחין בהלכות סוטה. עדות שהתקבלה באופן חלקי ידי חכמים[5].

קישורים חיצונייםעריכה

הערות שולייםעריכה

  1. ^ תוספתא, בבא קמא פרק ו' הלכה ה'
  2. ^ תלמוד ירושלמי, מסכת שקלים, פרק ה', הלכה א'
  3. ^ על פי פירוש פני משה על הירושלמי.
  4. ^ מות בנו של נחוניא חופר שיחין וכלל זה והפסוק כהסברים מובאים גם בתלמוד בבלי, מסכת בבא קמא, דף נ', עמוד א' ובתלמוד ירושלמי, מסכת שקלים, פרק ה', הלכה א'
  5. ^ תלמוד בבלי, מסכת סוטה, דף י"ח, עמוד ב'