נפות גאורגיה

ערך מחפש מקורות
רובו של ערך זה אינו כולל מקורות או הערות שוליים, וככל הנראה, הקיימים אינם מספקים.
אנא עזרו לשפר את אמינות הערך באמצעות הבאת מקורות לדברים ושילובם בגוף הערך בצורת קישורים חיצוניים והערות שוליים.
אם אתם סבורים כי ניתן להסיר את התבנית, ניתן לציין זאת בדף השיחה.
יש לעדכן ערך זה.
ייתכן שהמידע המצוי בדף זה אינו מעודכן, אתם מוזמנים לסייע ולעדכן את הערך. אם לדעתכם אין צורך בעדכון הערך, ניתן להסיר את התבנית.

המחוזות הגאורגיים מחולקים ל-73 ראיונים (נפות) כשהן כוללות 13 נפות של רפובלוקות אוטונומיות שלגאורגיה אין דה פקטו שליטה עליהן. מתוך סך הנפות ישנן 6 ערים במעמד של נפה.

לחצו כדי להקטין חזרה

גגרה (מחוז)סוחומי (מחוז)גודאותה (מחוז)גולריפשגאלי (מחוז)אוצ'מצ'ירה (מחוז)נפת אבשהנפת זוגדידינפת מרטווילינפת מסטיהנפת סנקינפת צ'חורוצקונפת חובינפת צאלנג'יחהפותינפת אוזורגתינפת לנצ'חותינפת צ'וחטאורינפת אמברולאורינפת לנטחינפת אונינפת צאגרינפת אדיגנינפת אספינדזהנפת אחלכלכינפת אחלציחהנפת בורג'ומינפת נינוצמינדהנפת בר'דתינפת ואנינפת זסטפונינפת תרג'ולהנפת סמטרדיהנפת סצ'חרהנפת טקיבולינפת צ'יאתורהנפת צקאלטובונפת חרגאולינפת חוניכותאיסינפת אחלגורינפת דושתינפת תיאנתינפת מצחתהנפת קאזבגיטביליסינפת בולניסינפת גרדבנינפת דמניסינפת תתרי צקארונפת מרנאולינפת צלקהרוסתווינפת אחמטהנפת גורג'אנינפת קווארלינפת דדופליסצקרונפת תלאווינפת לגודחינפת סגרג'ונפת סיר'נר'ינפת גורינפת קאספינפת כארלינפת ג'ווהנפת חאשורינפת כדהנפת כובולתינפת חלבצ'אורינפת שואחבינפת חולובתומירוסיהאזרבייג'ןארמניהטורקיה
מפת נפות גאורגיה
מספר נפה שטח
קמ"ר
אוכלוסייה
(2002)
מרכז
מנהלי
הערות
1. נפת אבאשה - - אבאשה
2. נפת זוגדידי - - זוגדידי
3. נפת מרטווילי - - מרטווילי
4. נפת מסטיה 3,045 14,000 מסטיה
5. נפת סנקי - - סנקי
6. נפת צ'חורוצקו - - צ'חורוצקו
7. נפת צאלנג'יחה - - צאלנג'יחה
8. נפת חובי - - חובי
9. פותי - - פותי עיר במעמד נפה
סה"כ סמגרלו וסוואנתי עילית 7,441 466,000
10. נפת גורי 2,320 150,000 גורי
11. נפת קאספי 802 52,000 קאספי
12. נפת כארלי 1,099 56,000 כארלי
13. נפת ג'ווה 1,448 10,000 ג'ווה
14. נפת חאשורי 582 64,000 חאשורי
15. צחינוואלי - - צחינוואלי עיר במעמד נפה
סה"כ כארתלי הפנימית 6,200 314,000
16. נפת אוזורגתי 675 79,000 אוזורגתי
17. נפת לנצ'חותי - - לנצ'חותי
18. נפת צ'וחטאורי - - צ'וחטאורי
סה"כ גוריה 2,033 143,000
19. נפת אמברולאורי 1,141 16,000 אמברולאורי
20. נפת לנטחי - - לנטחי
21. נפת אוני 1,359 11,000 אוני
22. נפת צאגרי - - צאגרי
סה"כ רצ'ה-לצ'חומי וסוואנתי תחתית 4,954 50,969
23. נפת אדיגני 799 21,000 אדיגני
24. נפת אספינדזה 825 13,010 אספינדזה
25. נפת אחלכלכי - - אחלכלכי
26. נפת אחלציחה 1,010 46,000 אחלציחה
27. נפת בורג'ומי - - בורג'ומי
28. נפת נינוצמינדה - - נינוצמינדה
סה"כ סאמצחה-ג'אוואחתי 6,413 208,000
29. נפת בר'דתי - - בר'דתי
30. נפת ואני - - ואני
31. נפת זסטפוני - - זסטפוני
32. נפת תרג'ולי 357 45,000 תרג'ולי
33. נפת סמטרדיה - - סמטרדיה
34. נפת סצ'חרה 788.5 42,275 סצ'חרה
35. נפת טקיבולי - - טקיבולי
36. נפת צ'יאתורה - - צ'יאתורה
37. נפת צקאלטובו - - צקאלטובו
38. נפת חרגאולי 914 27,885 חרגאולי
39. נפת חוני - - חוני
40. כותאיסי - 186,000 כותאיסי עיר במעמד נפה
סה"כ אימרתי 6,552 700,000
41. נפת אחלגורי 1,011 7,735 אחלגורי
42. נפת דושתי - - דושתי
43. נפת תיאנתי - - תיאנתי
44. נפת מצחתה - - מצחתה
45. נפת קאזבגי - - קאזבגי
סה"כ מצחתה מתיאנתי 6,785 125,000
46. נפת בולניסי - - בולניסי
47. נפת גרדבני - - גרדבני
48. נפת דמניסי - - דמניסי
49. נפת תתרי צקארו - - תתרי צקארו
50. נפת מרנאולי 935 118,000 מרנאולי
51. נפת צלקה - - צלקה
52. רוסתווי - 116,400 רוסתווי עיר במעמד נפה
סה"כ כארתלי תחתית 6,200 314,000
53. נפת אחמטה 2,208 42,000 אחמטה
54. נפת גורג'אני - - גורג'אני
55. נפת קווארלי - - קווארלי
56. נפת דדופליסצקרו - - דדופליסצקרו
57. נפת תלאווי - - תלאווי
58. נפת לגודחי - - לגודחי
59. נפת סגרג'ו - - סגרג'ו
60. נפת סיר'נר'י - - סיר'נר'י
סה"כ קאחתי 11,310 407,000
61. נפת כדה - - כדה
62. נפת כובולתי 720 88,667 כובולתי
63. נפת חלבצ'אורי - - חלבצ'אורי
64. נפת שואחבי - - שואחבי
65. נפת חולו - - חולו
66. בתומי - 121,800 בתומי עיר במעמד נפה
סה"כ אג'ריה 11,310 407,000
67. נפת גגרה - - גגרה
68. נפת סוחומי - - ?
69. נפת גודאותה - - גודאותה
70. נפת גולריפשי - - גולריפשי
71. נפת גאלי - - גאלי
72. נפת אוצ'מצ'ירה - - אוצ'מצ'ירה
73. סוחומי - - סוחומי עיר במעמד נפה
סה"כ אבחזיה 8,600 250,000
בירה טביליסי 450 1,093,000

קישורים חיצוניים עריכה

  מדיה וקבצים בנושא נפות גאורגיה בוויקישיתוף