פפא

דף פירושונים
מתקיים דיון בו מוצע לאחד ערך זה עם הערך פאפא (פירושונים).
אם אין התנגדויות, ניתן לאחד את הערכים שבוע לאחר הצבת התבנית.

האם התכוונתם ל...