קטגוריה:בית וסקס

מלכים מבית וסקס שלטו באנגליה משנת 802 ועד 1066, עם מספר הפסקות בהן הייתה אנגליה כבושה בידי דנמרק.