קטגוריה:סדרות של מבנים אלגבריים

הקטגוריה סדרות של מבנים אלגבריים מאגדת ערכים המתארים סדרות של מבנים, שיש רק אחד כדוגמתם עד כדי איזומורפיזם מכל ממד, סדר או עוצמה.

ראו גם: קטגוריה:מבנים אלגבריים יחידאים