קטגוריה:תרופות יתומות

תרופות שמוערך שמספר הנזקקים לה יהיה קטן באופן שההוצאות הכרוכות בפיתוחם עולות על הרווחים הצפויים משיווקם. בקטגוריה, תרופות שקיבלו מעמד יתום בארצות הברית ובאירופה על ידי מנהל המזון והתרופות האמריקאי.