שיחה:תלמוד תורה

שיחות פעילות

העברתי את חדר לשם חדש: תלמוד תורה, מאחר ששניהם מובנם אחד. זה ביידיש וזה בעברית. ראיה לכך שגם המוסדות היידישאים ביותר כותבים מעל גבי מוסדותיהם "תלמוד תורה", ורק בהגייה היומיומית מכנים אותו תלמוד תורה. פטר רחם 09:07, 28 אוקטובר 2005 (UTC)

אה? חדר זה ביידיש? טענה מעניינת. וגם ההבדל שאתה מוצא בין השלט "תלמוד תורה" בניגוד להגייה היומיומית "תלמוד תורה" 74.120.113.47 02:19, 18 ביוני 2007 (IDT)

ישנם טעות מרכזית אחת בערך. בחדר כי בחדר למדו רק בנים היא לא נכונה. בחדר למדו גם בנות. מקורות לכך מובאים בספרו של החוקר דוד אסף, מקורות לתולדות החינוך בישראל, א, עמ' קמג. "מי שמחזיק בחדרו חמש בתולות אינו רשאי ללמוד חומש עם נערים" "כל מלמד שיש לו בחדרו תלמיד הלומד גמ' אינו רשאי להחזיק תלמידים הלומדים סידור...וכ"ש תינוקת קטנה או גדולה. ואף שהיא לומדת רק מלאכת נשים אצל אשת המלמד"

לימוד חדר לנשיםעריכה

ישנם טעות מרכזית אחת בערך. הקביעה כי בחדר למדו רק בנים היא לא נכונה. בחדר למדו גם בנות, לכן יש לשנות את המשפט מ"רק" ל"בעיקר" מקורות לכך מובאים בספרו של החוקר דוד אסף, מקורות לתולדות החינוך בישראל, א, עמ' קמג. "מי שמחזיק בחדרו חמש בתולות אינו רשאי ללמוד חומש עם נערים" "כל מלמד שיש לו בחדרו תלמיד הלומד גמ' אינו רשאי להחזיק תלמידים הלומדים סידור...וכ"ש תינוקת קטנה או גדולה. ואף שהיא לומדת רק מלאכת נשים אצל אשת המלמד"

צריך השלמות והתאמה לסיגנון וויקיפדיהעריכה

חסר בערך: התפתחות הסטורית. אפשר להתחיל ממשפט על מצות תלמוד תורה. חובה להתייחס לתקנות יהושע בן גמלא, עליו נאמר: "שאלמלא הוא נשתכח תורה מישראל". מקורות לעיון בנושא זה: תלמוד בבלי בבא בתרא כא, א, רמב"ם הלכות תלמוד תורה בהקשר זה יש לדעת ולכתוב על קיומן של הלכות כיצד מלמדים תורה את הילדים.

חיידר במזרח אירופה: כדאי להכניס איזה סיפור, באמצעותו אפשר להריח קצת את סגנון מקום שכזה

התקופה הנוכחית: בחינוך החרדי, למיטב ידיעתי, כל בתי הספר של הבנים מכונים "תלמודי תורה", ובחוגים אחרים, גם מסגרות לימוד מצומצמות כמו שיעור בודד בצהריים.

באופן כללי, התוכן קצד מבולגן 22:39, 17 ביולי 2012 (IDT)

תיקוןעריכה

בדרך כלל בציבור החרדי מכנים את מוסדות הלימוד לבנים "חיידר" (הח' בסגול)וכך גם כותבים: עם שתי יודים ולא "חדר" 2A01:6500:A041:3B0A:553B:C644:D4E:8112 20:34, 12 במאי 2019 (IDT)

חזרה לדף "תלמוד תורה".