שיחת תבנית:עיר תאומה/ערכים שלא תוקנו

תגובה אחרונה: לפני 8 חודשים מאת KotzBot בנושא הרצת 6/2022
בוט ההסבה

ראו גם:

מבואעריכה

חיפוש ערים תאומות שאין בהם תבנית:עיר תאומה

בוט זה אינו מותאם לריצות אמת - רק ליבשים!

חיפושיםעריכה

insource:/= *ערים תאומות *=/

מרחבי שםעריכה

+0

ביטוי רגולרי להסבהעריכה

(?ix)
[=][=]+[ ]*ערים[ ]תאומות.*\n[\s\S]+?\n[=][=]

תקציר עריכהעריכה

חיפוש ערים תאומות שעדיין אין בהם תבנית:עיר תאומה

מפרט הסבהעריכה

<<<הכל##מופע תבנית:עיר תאומה>>><<<דלג אם יש##<<<הכל##מופע תבנית:עיר תאומה>>>>>>

מפרט הסבה מקוריעריכה

<<<הכל##מופע תבנית:דגל>>><<<דלג אם אין##<<<הכל##מופע תבנית:דגל>>>>>>

סטטוסעריכה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1724 דפים מתוך 1724. KotzBotדף שיחהתרומות • 05:30, 7 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע יבש 1 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 1723 לא נצפה שינוי. @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 05:32, 7 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1724 דפים מתוך 1724. KotzBotדף שיחהתרומות • 06:18, 7 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע יבש 0 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 1724 לא נצפה שינוי. @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 06:20, 7 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1724 דפים מתוך 1724. KotzBotדף שיחהתרומות • 07:24, 7 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע יבש 193 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 9 לא נצפה שינוי. ההסבה נעצרה לאחר 9 עמודי פלט @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 07:25, 7 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-3 דפים מתוך 3. KotzBotדף שיחהתרומות • 07:42, 7 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע יבש 0 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 3 לא נצפה שינוי. @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 07:42, 7 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-3 דפים מתוך 3. KotzBotדף שיחהתרומות • 07:54, 7 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע יבש 3 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 0 לא נצפה שינוי. @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 07:54, 7 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-3 דפים מתוך 3. KotzBotדף שיחהתרומות • 08:06, 7 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-3 דפים מתוך 3. KotzBotדף שיחהתרומות • 08:18, 7 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-3 דפים מתוך 3. KotzBotדף שיחהתרומות • 08:24, 7 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-3 דפים מתוך 3. KotzBotדף שיחהתרומות • 08:30, 7 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-3 דפים מתוך 3. KotzBotדף שיחהתרומות • 08:36, 7 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-3 דפים מתוך 3. KotzBotדף שיחהתרומות • 09:24, 7 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-3 דפים מתוך 3. KotzBotדף שיחהתרומות • 09:30, 7 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-3 דפים מתוך 3. KotzBotדף שיחהתרומות • 09:36, 7 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-3 דפים מתוך 3. KotzBotדף שיחהתרומות • 09:54, 7 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-3 דפים מתוך 3. KotzBotדף שיחהתרומות • 10:00, 7 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

משתמש:Kotz למה הוא מתרסק? כל מה שאני רוצה זה שידווח באיזו שהיא דרך את הערכים בהם עדיין יש תבנית דגל בפיסקת ערים תאומות כמו אלה. בורה בורה - שיחה 10:04, 7 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-3 דפים מתוך 3. KotzBotדף שיחהתרומות • 18:54, 7 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע יבש 3 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 0 לא נצפה שינוי. @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 18:54, 7 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1722 דפים מתוך 1722. KotzBotדף שיחהתרומות • 19:06, 7 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע יבש 1077 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 645 לא נצפה שינוי. @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 19:08, 7 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1761 דפים מתוך 1761. KotzBotדף שיחהתרומות • 19:42, 7 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע יבש 1259 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 63 לא נצפה שינוי. ההסבה נעצרה לאחר 9 עמודי פלט @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 19:44, 7 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1762 דפים מתוך 1762. KotzBotדף שיחהתרומות • 11:42, 8 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע יבש 1517 עריכות ; 752 דולגו במפורש, 120 לא נצפה שינוי. ההסבה נעצרה לאחר 9 עמודי פלט @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 11:44, 8 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1762 דפים מתוך 1762. KotzBotדף שיחהתרומות • 12:12, 8 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע יבש 1577 עריכות ; 781 דולגו במפורש, 123 לא נצפה שינוי. ההסבה נעצרה לאחר 9 עמודי פלט @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 12:14, 8 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1762 דפים מתוך 1762. KotzBotדף שיחהתרומות • 12:42, 8 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע יבש 1572 עריכות ; 774 דולגו במפורש, 123 לא נצפה שינוי. ההסבה נעצרה לאחר 9 עמודי פלט @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 12:44, 8 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1762 דפים מתוך 1762. KotzBotדף שיחהתרומות • 12:54, 8 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע יבש 1028 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 53 לא נצפה שינוי. ההסבה נעצרה לאחר 9 עמודי פלט @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 12:55, 8 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1761 דפים מתוך 1761. KotzBotדף שיחהתרומות • 13:30, 8 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע יבש 374 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 17 לא נצפה שינוי. ההסבה נעצרה לאחר 9 עמודי פלט @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 13:31, 8 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-4 דפים מתוך 4. KotzBotדף שיחהתרומות • 18:24, 8 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע יבש 3 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 1 לא נצפה שינוי. @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 18:24, 8 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-4 דפים מתוך 4. KotzBotדף שיחהתרומות • 22:12, 8 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע יבש 0 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 4 לא נצפה שינוי. @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 22:12, 8 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-6 דפים מתוך 6. KotzBotדף שיחהתרומות • 22:24, 8 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע יבש 4 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 2 לא נצפה שינוי. @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 22:24, 8 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-6 דפים מתוך 6. KotzBotדף שיחהתרומות • 22:30, 8 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע יבש 5 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 1 לא נצפה שינוי. @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 22:30, 8 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

משתמש:Kotz אי אפשר להגיד שלא ניסיתי... כל מה שאני רוצה זה שידווח באיזו שהיא דרך את הערכים בהם עדיין יש תבנית דגל בפיסקת ערים תאומות, ורק אותם. ראה ערכים לעיל מכמה סוגים. בורה בורה - שיחה 22:37, 8 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-6 דפים מתוך 6. KotzBotדף שיחהתרומות • 22:42, 8 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע יבש 3 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 3 לא נצפה שינוי. @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 22:42, 8 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

לאחר שיפורי מפרטעריכה

מש:בורה בורה אתה רוצה למצוא ערכים שבהם יש פרק "ערים תאומות" ובתוכו תבנית דגל? ביטוי רגולרי להסבה == *ערים תאומות *==[\s\S]+?\n== כלומר הוא תופס כל מה שיש החל מפרק ערים תאומות ועד תחילת הפרק הבא. מפרט הסבה <<<שם הדף>>><<<דלג אם אין##<<<הכל##מופע תבנית:דגל>>>>>> כלומר הוא מדלג על הערך אם אין שם תבנית דגל. ‏«kotz» «שיחה» 20:35, 13 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-6 דפים מתוך 6. KotzBotדף שיחהתרומות • 23:18, 13 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע יבש 4 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 2 לא נצפה שינוי. @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 23:18, 13 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-6 דפים מתוך 6. KotzBotדף שיחהתרומות • 23:24, 13 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע יבש 4 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 2 לא נצפה שינוי. @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 23:24, 13 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-6 דפים מתוך 6. KotzBotדף שיחהתרומות • 23:30, 13 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע יבש 0 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 6 לא נצפה שינוי. @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 23:30, 13 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-6 דפים מתוך 6. KotzBotדף שיחהתרומות • 23:36, 13 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע יבש 4 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 2 לא נצפה שינוי. @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 23:36, 13 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-6 דפים מתוך 6. KotzBotדף שיחהתרומות • 23:42, 13 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע יבש 4 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 2 לא נצפה שינוי. @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 23:42, 13 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

משתמש:Kotz,
 1. באבלינו הוא כלל לא אמור לטפל כי אין בה כותרת "ערים תאומות"
 2. על תל אביב-יפו הוא דילג למרות שיש שם תבניות דגל. אולי בגלל כותרת הפיסקה? בורה בורה - שיחה 23:48, 13 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]
 3. לאחר ריצה מלאה אני רואה שהוא לא מגביל את החיפוש לתבנית דגל תחת קישורים חיצוניים, אלא מחפש בכל הערך. בורה בורה - שיחה 02:00, 14 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,722 דפים מתוך 1,722. KotzBotדף שיחהתרומות • 01:54, 14 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע יבש 774 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 493 לא נצפה שינוי. ההסבה נעצרה לאחר 9 עמודי פלט @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 01:56, 14 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

 1. בגלל שהשארת את "תבניות להסבה". הסרתי.
 2. ברור
 3. בגלל שהשארת את "תבניות להסבה". הסרתי.

‏«kotz» «שיחה» 07:13, 14 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

  לא מוצא "תבניות להסבה" או "ביטוי רגולרי להסבה". @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 07:18, 14 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

 1. אז איך הוא יודע על איזו תבנית לעבוד?
 2. הביטוי הרגולרי צריך להתעלם ממה שבא אחרי "ערים תאומות" בכותרת הפיסקה. בורה בורה - שיחה 07:21, 14 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

  לא מוצא "תבניות להסבה" או "ביטוי רגולרי להסבה". @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 08:06, 14 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

  לא מוצא "תבניות להסבה" או "ביטוי רגולרי להסבה". @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 12:54, 14 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

  לא מוצא "תבניות להסבה" או "ביטוי רגולרי להסבה". @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 13:00, 14 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

  לא מוצא "תבניות להסבה" או "ביטוי רגולרי להסבה". @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 13:06, 14 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

משתמש:Kotz, לא ברור למה הוא מוציא את השגיאה הזו אחרי הסרת התבנית על ידך. בורה בורה - שיחה 13:09, 14 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]
המופע של == בביטוי הרגולרי מבלבל אותו . החלפתי ה = ב == ‏«kotz» «שיחה» 18:08, 14 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-6 דפים מתוך 6. KotzBotדף שיחהתרומות • 18:46, 14 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע יבש 2 עריכות ; 1 דולגו במפורש, 4 לא נצפה שינוי. @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 18:46, 14 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

משתמש:Kotz, לא עבד כמצופה.
 1. היה אמור לטפל גם באדלני ותל אביב
 2. בפלט יש לרשום רק את השורות עם תבנית:דגל והוא רושם את כולן. בורה בורה - שיחה 18:56, 14 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]
משתמש:Kotz, עיינת בזה? בורה בורה - שיחה 17:24, 15 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-7 דפים מתוך 7. KotzBotדף שיחהתרומות • 21:12, 15 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע יבש 3 עריכות ; 1 דולגו במפורש, 4 לא נצפה שינוי. @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 21:12, 15 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

משתמש:Kotz, שתי הבעיות לעיל נותרו כשהיו. בורה בורה - שיחה 19:22, 16 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-7 דפים מתוך 7. KotzBotדף שיחהתרומות • 22:28, 16 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע יבש 3 עריכות ; 1 דולגו במפורש, 4 לא נצפה שינוי. @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 22:28, 16 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-7 דפים מתוך 7. KotzBotדף שיחהתרומות • 22:44, 16 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע יבש 3 עריכות ; 1 דולגו במפורש, 4 לא נצפה שינוי. @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 22:44, 16 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-7 דפים מתוך 7. KotzBotדף שיחהתרומות • 22:53, 16 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע יבש 3 עריכות ; 1 דולגו במפורש, 4 לא נצפה שינוי. @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 22:53, 16 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-7 דפים מתוך 7. KotzBotדף שיחהתרומות • 23:28, 16 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע יבש 3 עריכות ; 1 דולגו במפורש, 4 לא נצפה שינוי. @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 23:28, 16 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

משתמש:Kotz, עדיין לא עבד כמצופה.
 1. היה אמור לטפל גם באדלני ותל אביב
 2. בפלט רושם רק את המופע הראשון עם תבנית:דגל ומפסיק. בורה בורה - שיחה 23:33, 16 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-7 דפים מתוך 7. KotzBotדף שיחהתרומות • 09:46, 17 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע יבש 3 עריכות ; 1 דולגו במפורש, 4 לא נצפה שינוי. @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 09:46, 17 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-7 דפים מתוך 7. KotzBotדף שיחהתרומות • 09:51, 17 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע יבש 3 עריכות ; 1 דולגו במפורש, 4 לא נצפה שינוי. @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 09:51, 17 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-7 דפים מתוך 7. KotzBotדף שיחהתרומות • 09:53, 17 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע יבש 3 עריכות ; 1 דולגו במפורש, 4 לא נצפה שינוי. @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 09:53, 17 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-7 דפים מתוך 7. KotzBotדף שיחהתרומות • 09:56, 17 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע יבש 4 עריכות ; 1 דולגו במפורש, 3 לא נצפה שינוי. @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 09:56, 17 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

 1. תל אביב זה הפניה והבוט לא מוכן להיות מופנה.
 2. אתה יכול לנסות עם ערכים שונים ל"פורמט פלט" עד שתמצא משהו שמוצא חן בעיניך. אין דרך לבחור רק את המופעים של תבנית:דגל שבתוך פרק ערים תאומות. הבוט לא תומך בזה. ‏«kotz» «שיחה» 09:58, 17 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,606 דפים מתוך 1,606. KotzBotדף שיחהתרומות • 03:18, 18 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע יבש 440 עריכות ; 1162 דולגו במפורש, 1166 לא נצפה שינוי. @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 03:20, 18 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,606 דפים מתוך 1,606. KotzBotדף שיחהתרומות • 18:18, 19 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע יבש 438 עריכות ; 1164 דולגו במפורש, 1168 לא נצפה שינוי. @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 18:20, 19 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

משתמש:Orielno, תוכל להבין למה הוא לא מצא את הערך אדלני? בורה בורה - שיחה 18:42, 19 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]
בורה בורה כי הוא מזהה את העיר רק אם היא בתוך [[ ]], והערים שם לא היו בתוך סוגריים מרובעים. אוריאל, Orielno - שיחה 19:22, 19 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]
משתמש:Orielno, אז הוסף לו שיזהה גם את המדינות שבאות ב-[[]] לאחר תבנית הדגל כדי שידווחו. בורה בורה - שיחה 21:11, 19 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]
משתמש:Orielno, הוסף לו את התיקון שנזהה מה נשאר. בורה בורה - שיחה 21:24, 20 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]
בורה בורה לא הבנתי מה אתה מבקש שאני אוסיף. אוריאל, Orielno - שיחה 21:25, 20 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,606 דפים מתוך 1,606. KotzBotדף שיחהתרומות • 01:30, 21 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע יבש 408 עריכות ; 1194 דולגו במפורש, 1198 לא נצפה שינוי. @מש:בורה בורה מש:OrielnoKotzBotדף שיחהתרומות • 01:32, 21 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

בורה בורה כמו שאמרתי, ויתרתי על זה שהוא יטפל בערים שהן בלי קישור פנימי. כל עיר בלי קישור פנימי, בין אם היא כתובה בעברית או באנגלית, הוא לא יטפל בה.
האמת עכשיו כשאני חושב על זה אולי אני יכול להחזיר את הקוד שמטפל גם במקרים בהם אין לעיר קישור פנימי, אבל אז לפני הריצה האמיתית נצטרך לעבור על השינויים טוב-טוב ולתקן את אלו בהם יש בעיות לפני שהבוט רץ (למשל, העיר "ריבה" (בלי קישור פנימי) - לתקן בערך לריבה (עיר) כדי שהוא לא יקשר לריבה...). לעשות את זה? אוריאל, Orielno - שיחה 09:25, 21 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]
משתמש:Orielno, זו רק ריצת דיווח ולעולם לא תרוץ לעדכון. היא משמשת לזיהוי מקרים שלא טופלו ואותם נעדכן ידנית או בבוט. על כן אתה יכול לעשות שינויים חופשי. משתמש:יונה בנדלאק, את הערים רק עם שם באנגלית אם שפה אחת, נצטרך לעשות מקצה תרגום ידני. בורה בורה - שיחה 15:27, 21 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]
אתה אומר שהוא לא זיהה ערך שיש בו כותרת "ערים תאומות" והיה כתוב שם "* פולין  Siewierz, פולין"?... אם זה כך אז זה מוזר מאוד, הביטוי הרגולרי ומפרט ההסבה פה, לפי מיטב הבנתי (אני לא מבין אותם לגמרי) מתעסקים רק באם יש כותרת "ערים תאומות" ואם יש תבנית:דגל, לא בשום דבר אחר. אוריאל, Orielno - שיחה 16:14, 21 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]
אתה כתבת "כי הוא מזהה את העיר רק אם היא בתוך [[ ]], והערים שם לא היו בתוך סוגריים מרובעים. אוריאל, Orielno - שיחה 19:22, 19 בפברואר 2018 (IST)" אז חשבתי שזו הבעיה. תוכל לבדוק אם תופס ערכים ק עם עיר באנגלית? בורה בורה - שיחה 16:39, 21 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]
הבוט שמבצע תיקונים מזהה את העיר בין אם היא באנגלית, בעברית או בכל שפה (כל עוד היא עם [[ ]]), וכאמור אפשרי לעשות שינוי בקוד כך שלא תהיה חייבת להיות עם [[ ]], אבל אז יהיו בעיות בכמה מצבים.
הבוט שבדף הזה, שמאתר דפים שבהם הבוט הראשון טרם תיקן בהם הכל, מאתר דפים רק לפי כותרת "ערים תאומות" ולפי הימצאות של תבנית:דגל, הוא בכלל לא מחפש שם של עיר. אוריאל, Orielno - שיחה 17:42, 21 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

רק ערים שלא תורגמועריכה

משתמש:Orielno אתה יכול לשמור את המפרט הנוכחי ולתת מפרט מיוחד? אני רוצה רק את הערים שיש בהם ערים שלא תורגמו, כמו באוסלו. נבקש מצוות המתרגמים... בורה בורה - שיחה 04:59, 22 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,606 דפים מתוך 1,606. KotzBotדף שיחהתרומות • 20:50, 22 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע יבש 349 עריכות ; 1253 דולגו במפורש, 1257 לא נצפה שינוי. @מש:בורה בורה מש:OrielnoKotzBotדף שיחהתרומות • 20:53, 22 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

משתמש:Orielno, אחרי ריצת העדכון השניה. לדעתי עדיין יש הרבה מקרים שחוזרים על עצמם. בורה בורה - שיחה 20:59, 22 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

מה זאת אומרת "מקרים שחוזרים על עצמם"? אתה מתכוון שצריך להוסיף עוד דברים לבוט שמתקן? קשה לי להאמין שיש עוד דברים שקורים בהרבה מקומות (חוץ מזה שאין קישור פנימי לעיר, שזה נפוץ מאוד אבל בעייתי כמו שאמרתי). אוריאל, Orielno - שיחה 21:44, 22 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]
כן, זו הכוונה. אני רואה הרבה "מקרים קלים" בריצת הניסוי האחרונה שלך. בורה בורה - שיחה 22:09, 22 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,606 דפים מתוך 1,606. KotzBotדף שיחהתרומות • 11:48, 25 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע יבש 218 עריכות ; 1384 דולגו במפורש, 1388 לא נצפה שינוי. @מש:בורה בורה מש:OrielnoKotzBotדף שיחהתרומות • 11:50, 25 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

משתמש:Orielno, זה אחרי העדכון האחרון. אתה רוצה לבדוק אם יש עוד מקרי עדכון המוניים?

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,606 דפים מתוך 1,606. KotzBotדף שיחהתרומות • 17:57, 25 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע יבש 164 עריכות ; 1438 דולגו במפורש, 1442 לא נצפה שינוי. @מש:בורה בורה מש:OrielnoKotzBotדף שיחהתרומות • 17:59, 25 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

משתמש:Orielno, אתה יכול למצוא עוד מאפיין להסרה מסיבית? בורה בורה - שיחה 19:39, 25 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,606 דפים מתוך 1,606. KotzBotדף שיחהתרומות • 22:42, 25 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע יבש 125 עריכות ; 1477 דולגו במפורש, 1481 לא נצפה שינוי. @מש:בורה בורה מש:OrielnoKotzBotדף שיחהתרומות • 22:44, 25 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

בורה בורה אחרי הריצה האחרונה, אני לא חושב שיש עוד הסבות מסיביות. מכאן כנראה נצטרך לעבוד בעיקר ידנית. אוריאל, Orielno - שיחה 22:54, 25 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]
ראה את שנגן. זה לא המקרה הכי בסיסי שיש? ובשטגליץ-צלנדורף יש שילוב של עיר בלי [[]] ומדינה שצריך לחלץ מהדגל. בורה בורה - שיחה 23:26, 25 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]
המקרה של שנגן זה שלא שמו * בהתחלה, וזה עלול ליצור בעיות אני חושב אם ננסה לעשות בלי ה-*. לגבי השילוב של עיר בלי [[]] ומדינה לחלץ מהדגל - אפשר, אבל זה לא יתקן כל כך הרבה. אוריאל, Orielno - שיחה 23:48, 25 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]
מסתבר שראיתי אחרי שתקנת את שנגן כנראה. אל תעשה בלי כוכבית. בורה בורה - שיחה 23:54, 25 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,606 דפים מתוך 1,606. KotzBotדף שיחהתרומות • 10:06, 26 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע יבש 121 עריכות ; 1481 דולגו במפורש, 1485 לא נצפה שינוי. @מש:בורה בורה מש:OrielnoKotzBotדף שיחהתרומות • 10:08, 26 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,605 דפים מתוך 1,605. KotzBotדף שיחהתרומות • 18:06, 26 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע יבש 102 עריכות ; 1499 דולגו במפורש, 1503 לא נצפה שינוי. @מש:בורה בורה מש:OrielnoKotzBotדף שיחהתרומות • 18:08, 26 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,604 דפים מתוך 1,604. KotzBotדף שיחהתרומות • 20:45, 27 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע יבש 51 עריכות ; 1549 דולגו במפורש, 1553 לא נצפה שינוי. @מש:בורה בורה מש:OrielnoKotzBotדף שיחהתרומות • 20:47, 27 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,604 דפים מתוך 1,604. KotzBotדף שיחהתרומות • 02:06, 28 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע יבש 50 עריכות ; 1550 דולגו במפורש, 1554 לא נצפה שינוי. @מש:בורה בורה מש:OrielnoKotzBotדף שיחהתרומות • 02:08, 28 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

משתמש:Kotz, ראה את מפרט ההסבה. אני אומר לו לדלג אם אין בשורה תוכן באנגלית. למשל על הערך נובוקוזנצק אמור לדלג. למה זה לא קורה? בורה בורה - שיחה 02:15, 28 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]
בינתיים תקנתי את נובוקוזנצק. ראה גרסה קודמת. בורה בורה - שיחה 16:55, 28 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

בורה בורה אני לא מבין מה אתה מחפש; ואני לא מבין איפה אתה חושב שאתה אמור למצוא את הדבר הזה (איזה גרסא קודמת של נובוקוזנצק יש בה שורה באנגלית??), ואני לא מבין איך נראה לך שהמפרט שלך אמור לעבוד. אני לא בעניין של לכתוב לך מפרטים, זה ממש בור שחור ללא תחתית. אני שמח ללמד אותך (וכל אחד אחר) איך לכתוב מפרטים וביטויים רגולריים אבל לא נראה לי שזה מה שקורה. ‏«kotz» «שיחה» 09:06, 1 במרץ 2018 (IST)תגובה[תגובה]

בורה בורה השתמשתי בביטוי הרגולרי של ההסבה לתבנית תקנית כדי ליצור רשימה של המקומות בהם שם העיר הוא בשפה זרה: בגרסה הזו של דף הדוגמאות. אוריאל, Orielno - שיחה 14:52, 1 במרץ 2018 (IST)תגובה[תגובה]
קוץ, לא נגעתי בביטוי הרגולרי. שאלתי למה <<<דלג אם אין##שורה באנגלית>>> לא תפס. בורה בורה - שיחה 15:26, 1 במרץ 2018 (IST)תגובה[תגובה]
אני לא ממש מבין את הקוד של המפרטים, אבל נראה לי שהקוד "שורה באנגלית" זה משהו שמיועד ספציפית עבור פרמטר של תבנית שכתוב באנגלית (ככה זה בכל שאר המפרטים שראיתי), ולא סתם שיש משהו איפשהו שכתוב באנגלית. אוריאל, Orielno - שיחה 15:47, 1 במרץ 2018 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,604 דפים מתוך 1,604. KotzBotדף שיחהתרומות • 15:30, 1 במרץ 2018 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע יבש 36 עריכות ; 1564 דולגו במפורש, 1568 לא נצפה שינוי. @מש:בורה בורה מש:OrielnoKotzBotדף שיחהתרומות • 15:32, 1 במרץ 2018 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,604 דפים מתוך 1,604. KotzBotדף שיחהתרומות • 03:30, 2 במרץ 2018 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע יבש 19 עריכות ; 1581 דולגו במפורש, 1585 לא נצפה שינוי. @מש:בורה בורה מש:OrielnoKotzBotדף שיחהתרומות • 03:32, 2 במרץ 2018 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,604 דפים מתוך 1,604. KotzBotדף שיחהתרומות • 17:48, 2 במרץ 2018 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע יבש 14 עריכות ; 1586 דולגו במפורש, 1590 לא נצפה שינוי. @מש:בורה בורה מש:OrielnoKotzBotדף שיחהתרומות • 17:50, 2 במרץ 2018 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,604 דפים מתוך 1,604. KotzBotדף שיחהתרומות • 05:18, 6 במרץ 2018 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע יבש 14 עריכות ; 1586 דולגו במפורש, 1590 לא נצפה שינוי, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:בורה בורה מש:OrielnoKotzBotדף שיחהתרומות • 05:21, 6 במרץ 2018 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,604 דפים מתוך 1,604. KotzBotדף שיחהתרומות • 10:06, 9 במרץ 2018 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע יבש 14 עריכות ; 1586 דולגו במפורש, 1590 לא נצפה שינוי, {9} תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:בורה בורה מש:OrielnoKotzBotדף שיחהתרומות • 10:08, 9 במרץ 2018 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,604 דפים מתוך 1,604. KotzBotדף שיחהתרומות • 10:12, 9 במרץ 2018 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,604 דפים מתוך 1,604. KotzBotדף שיחהתרומות • 16:48, 9 במרץ 2018 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע יבש 5 עריכות; 1595 דולגו במפורש; 1599 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:בורה בורה מש:OrielnoKotzBotדף שיחהתרומות • 16:50, 9 במרץ 2018 (IST)תגובה[תגובה]

ערים תאומות ללא דגלעריכה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,606 דפים מתוך 1,606. KotzBotדף שיחהתרומות • 21:00, 12 במרץ 2018 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע יבש 0 עריכות; 1537 דולגו במפורש; 1606 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:בורה בורה מש:OrielnoKotzBotדף שיחהתרומות • 21:02, 12 במרץ 2018 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,606 דפים מתוך 1,606. KotzBotדף שיחהתרומות • 21:18, 12 במרץ 2018 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע יבש 0 עריכות; 1537 דולגו במפורש; 1606 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:בורה בורה מש:OrielnoKotzBotדף שיחהתרומות • 21:20, 12 במרץ 2018 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1 דפים מתוך 1. KotzBotדף שיחהתרומות • 21:30, 12 במרץ 2018 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע יבש 0 עריכות; 0 דולגו במפורש; 1 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:בורה בורה מש:OrielnoKotzBotדף שיחהתרומות • 21:30, 12 במרץ 2018 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1 דפים מתוך 1. KotzBotדף שיחהתרומות • 21:36, 12 במרץ 2018 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע יבש 0 עריכות; 0 דולגו במפורש; 1 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:בורה בורה מש:OrielnoKotzBotדף שיחהתרומות • 21:36, 12 במרץ 2018 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1 דפים מתוך 1. KotzBotדף שיחהתרומות • 21:54, 12 במרץ 2018 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע יבש 0 עריכות; 1 דולגו במפורש; 1 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:בורה בורה מש:OrielnoKotzBotדף שיחהתרומות • 21:54, 12 במרץ 2018 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1 דפים מתוך 1. KotzBotדף שיחהתרומות • 22:00, 12 במרץ 2018 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע יבש 0 עריכות; 0 דולגו במפורש; 1 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:בורה בורה מש:OrielnoKotzBotדף שיחהתרומות • 22:00, 12 במרץ 2018 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-2 דפים מתוך 2. KotzBotדף שיחהתרומות • 22:06, 12 במרץ 2018 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע יבש 0 עריכות; 0 דולגו במפורש; 2 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:בורה בורה מש:OrielnoKotzBotדף שיחהתרומות • 22:06, 12 במרץ 2018 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-2 דפים מתוך 2. KotzBotדף שיחהתרומות • 22:12, 12 במרץ 2018 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע יבש 0 עריכות; 2 דולגו במפורש; 2 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:בורה בורה מש:OrielnoKotzBotדף שיחהתרומות • 22:12, 12 במרץ 2018 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,606 דפים מתוך 1,606. KotzBotדף שיחהתרומות • 22:24, 12 במרץ 2018 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע יבש 1 עריכות; 1601 דולגו במפורש; 1605 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:בורה בורה מש:OrielnoKotzBotדף שיחהתרומות • 22:26, 12 במרץ 2018 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-2 דפים מתוך 2. KotzBotדף שיחהתרומות • 22:36, 12 במרץ 2018 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע יבש 2 עריכות; 0 דולגו במפורש; 0 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:בורה בורה מש:OrielnoKotzBotדף שיחהתרומות • 22:36, 12 במרץ 2018 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-2 דפים מתוך 2. KotzBotדף שיחהתרומות • 22:42, 12 במרץ 2018 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע יבש 0 עריכות; 2 דולגו במפורש; 2 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:בורה בורה מש:OrielnoKotzBotדף שיחהתרומות • 22:42, 12 במרץ 2018 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,606 דפים מתוך 1,606. KotzBotדף שיחהתרומות • 22:48, 12 במרץ 2018 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע יבש 65 עריכות; 1537 דולגו במפורש; 1541 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:בורה בורה מש:OrielnoKotzBotדף שיחהתרומות • 22:50, 12 במרץ 2018 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,605 דפים מתוך 1,605. KotzBotדף שיחהתרומות • 23:18, 12 במרץ 2018 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע יבש 63 עריכות; 1538 דולגו במפורש; 1542 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:בורה בורה מש:OrielnoKotzBotדף שיחהתרומות • 23:20, 12 במרץ 2018 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,606 דפים מתוך 1,606. KotzBotדף שיחהתרומות • 07:42, 20 במרץ 2018 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע יבש 3 עריכות; 1599 דולגו במפורש; 1603 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:בורה בורה מש:OrielnoKotzBotדף שיחהתרומות • 07:44, 20 במרץ 2018 (IST)תגובה[תגובה]

מחוזות תאומיםעריכה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-6 דפים מתוך 6. KotzBotדף שיחהתרומות • 01:18, 3 במאי 2018 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע יבש 5 עריכות; 0 דולגו במפורש; 1 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 01:18, 3 במאי 2018 (IDT)תגובה[תגובה]

הרצה חודשיתעריכה

משתמש:IKhitron, נא להגן. בורה בורה - שיחה 05:27, 22 במרץ 2018 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,606 דפים מתוך 1,606. KotzBotדף שיחהתרומות • 05:42, 22 במרץ 2018 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע יבש 0 עריכות; 1601 דולגו במפורש; 1606 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 05:44, 22 במרץ 2018 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,605 דפים מתוך 1,605. KotzBotדף שיחהתרומות • 06:30, 25 במרץ 2018 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע יבש 0 עריכות; 1600 דולגו במפורש; 1605 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 06:32, 25 במרץ 2018 (IDT)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,608 דפים מתוך 1,608. KotzBotדף שיחהתרומות • 06:36, 25 במרץ 2018 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע יבש 0 עריכות; 1603 דולגו במפורש; 1608 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 06:38, 25 במרץ 2018 (IDT)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,607 דפים מתוך 1,607. KotzBotדף שיחהתרומות • 06:48, 25 במרץ 2018 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע יבש 1 עריכות; 1601 דולגו במפורש; 1606 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 06:50, 25 במרץ 2018 (IDT)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,608 דפים מתוך 1,608. תג:22687985KotzBotדף שיחהתרומות • 10:56, 25 במרץ 2018 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 1 עריכות; 1602 דולגו במפורש; 1607 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=22687985 • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:58, 25 במרץ 2018 (IDT)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,665 דפים מתוך 1,665. KotzBotדף שיחהתרומות • 10:55, 30 באפריל 2018 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע יבש 25 עריכות; 1627 דולגו במפורש; 1640 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 10:57, 30 באפריל 2018 (IDT)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,674 דפים מתוך 1,674. KotzBotדף שיחהתרומות • 16:42, 15 ביוני 2018 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע יבש 27 עריכות; 1634 דולגו במפורש; 1647 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 16:44, 15 ביוני 2018 (IDT)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,638 דפים מתוך 1,638. KotzBotדף שיחהתרומות • 17:04, 15 ביוני 2018 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע יבש 2 עריכות; 1631 דולגו במפורש; 1636 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 17:06, 15 ביוני 2018 (IDT)תגובה[תגובה]

הרצת 6/2018עריכה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,639 דפים מתוך 1,639. KotzBotדף שיחהתרומות • 17:04, 26 ביוני 2018 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע יבש 0 עריכות; 1634 דולגו במפורש; 1639 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 17:06, 26 ביוני 2018 (IDT)תגובה[תגובה]

הרצת 1/2019עריכה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,671 דפים מתוך 1,671. KotzBotדף שיחהתרומות • 05:25, 24 בינואר 2019 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע יבש 2 עריכות; 1663 דולגו במפורש; 1668 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 05:28, 24 בינואר 2019 (IST)תגובה[תגובה]

הרצת 3/2020עריכה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,833 דפים מתוך 1,833. KotzBotדף שיחהתרומות • 17:25, 20 באפריל 2020 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע יבש 3 עריכות; 1827 דולגו במפורש; 1830 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 17:27, 20 באפריל 2020 (IDT)תגובה[תגובה]

הרצת 12/2020עריכה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,934 דפים מתוך 1,934. KotzBotדף שיחהתרומות • 06:48, 25 בדצמבר 2020 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע יבש 22 עריכות; 1910 דולגו במפורש; 1912 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 06:51, 25 בדצמבר 2020 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,938 דפים מתוך 1,938. KotzBotדף שיחהתרומות • 01:37, 4 בינואר 2021 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע יבש 4 עריכות; 1932 דולגו במפורש; 1934 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 01:40, 4 בינואר 2021 (IST)תגובה[תגובה]

הרצת 7/2021עריכה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-2,009 דפים מתוך 2,009. KotzBotדף שיחהתרומות • 14:50, 15 ביולי 2021 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע יבש 19 עריכות; 1988 דולגו במפורש; 1990 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 14:55, 15 ביולי 2021 (IDT)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-2,013 דפים מתוך 2,013. KotzBotדף שיחהתרומות • 19:41, 6 באוגוסט 2021 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע יבש 2 עריכות; 2010 דולגו במפורש; 2011 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 19:46, 6 באוגוסט 2021 (IDT)תגובה[תגובה]

הרצת 6/2022עריכה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-2,196 דפים מתוך 2,196. KotzBotדף שיחהתרומות • 20:21, 30 ביוני 2022 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע יבש 12 עריכות; 2184 דולגו במפורש; 2184 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 20:25, 30 ביוני 2022 (IDT)תגובה[תגובה]

חזרה לדף "עיר תאומה/ערכים שלא תוקנו".