שיחת תבנית:עיר תאומה/הסבה לתבנית תקנית

הוספת נושא

ִ

בוט ההסבה Inkscape icons dialog transform.svg

ראו גם:

מבוא

שיחת תבנית:עיר תאומה

משתמש:יונה בנדלאק, כאן יש לתאר במילים מה הבוט הזה נדרש לעשות ומה המקרים בהם יטפל. יש להבנתי לפחות עשר תצוגות שונות. כדאי להתחיל באלו פרמטרים אתה רוצה כתקן?

התיעוד חשוב כי אני מעריך שזו לא תהיה ריצה חד-פעמית. בורה בורה - שיחה 21:45, 30 בספטמבר 2016 (IDT)

{{דגל|מדינה}} [[עיר]], [[מדינה]] ולהסב אותם ל{{עיר תאומה|עיר|מדינה}} (אני בעד פרמטרים על בסיס מיקום). זה אמור להתבצע בערכים עם תבנית עיר ובכל המופעים של תבנית דגל בפסקת "ערים תאומות".
לפעמים לאחר הצורה הזו מופיע כיתוב נוסף (בדרך כלל מאיזו שנה), את הכיתוב יש להשאיר. אינג. יונה ב. - שיחה - הבה נכחילה 08:58, 5 באוקטובר 2016 (IDT)
משתמש:יונה בנדלאק, שם הפיסקה תמיד "ערים תאומות" או כל מיני קומבינות אחרות? בורה בורה - שיחה 09:01, 5 באוקטובר 2016 (IDT)
אני חושב שנתקלתי מספר פעמים קטן ב"עיר" תאומה" אבל אני לא זוכר צורה אחרת חוץ מזה. אינג. יונה ב. - שיחה - הבה נכחילה 09:11, 5 באוקטובר 2016 (IDT)
יונה ב., חזרת מהחופשה? בורה בורה - שיחה 15:48, 30 באוקטובר 2016 (IST)
בורה בורה חזרתי. אין לי מה להוסיף על מה שכתבתי. אני לא חושב שיש שם אחר לפסקה, אם כי יתכנו מספר מופעים מצומצם. אינג. יונה ב. - שיחה - הבה נכחילה 15:57, 1 בנובמבר 2016 (IST)

---

אישורים

בוט ותיק. Kotz אבקשך לצרף את חתימתך. בורה בורה - שיחה 09:23, 1 בספטמבר 2019 (IDT)

כיוזם הבקשה, אשמח לחתום אינג. יונה ב. - שיחה - הבה נכחילה 21:18, 1 בספטמבר 2019 (IDT)

חיפושים

insource:/ערים תאומות/

מרחבי שם

+0

ערכים להסבה מושהה

אל-כאף בלקנאבטברמרהאפןדייוויס (קליפורניה)המילטון (ניו זילנד) הממאצו ז'נדובה טאוומבהטורנלה מונסתירמידלסברונוריץ' סאניוויילפאלו אלטופונט-סנט-אספריפלרמופקאנבארופתח תקווהקונסטנץ (עיר)

ביטוי רגולרי להסבה


(?ix)
\*
[ ]*
\{\{דגל
\|
[^\}\]\*\#]+?
\}\}
(
  [ ]*
  \{\{דגל
  \|
  [^\}\]]+?
  \}\}
)?
[ ]*
[;–,\-]?
[ ]*
(' ' ')?
\[\[
(?<עיר>[^\|\]\}]+)\|?[^\|\]\[\}]*
\]\]
(' ' ')?

[ ]*
[;–,\-]?
[ ]*

(
  \{\{אנ\|
  (?<אנ>
    [^\}]+)
  \}\}
  |
  \(
  (
    (?<אנ>[a-zA-ZÇ-ÝÀ-ÿϨ-ևĀ-ӿ'\- ]+)
    |
    \{\{אנ\|
    (?<אנ>
      [^\}\|]+)
    \|
    [^\}\|]*ּ
    \}\}
  )
  \)
)?
(
  (
    ([ ]+[;–,\-]?[ ]*)|([ ]*[;–,\-]?[ ]+)
  )
  \(?
  (שב|ב)?
  (
    (מחוז|מדינת|נפת)[ ]+
  )?
  \[\[
  (?<מחוז>[^\]\|]+)\|?[^\|\]\[\}]*
  \]\]
  \)?
  [ ]*
)?
(
  ([ ]+[;–,\-]?[ ]*)|([ ]*[;–,\-]?[ ]+)
)
\(? (שב|ב)?
\[\[
(?<מדינה>
    [א-תA-Za-z." '/\-\(\)]
           {3,}
)
\|?
[\w \-']*
\]\]
\)?
[ ]*
(
  \(?
  [^\n\[\]\)\(\d]*
  \[{0,2}
  (?<שנה>\d{4})
  \]{0,2}
  \)?
)?
(?<עוד>.*?)

ביטוי רגולרי להסבה - מאפשר לתפוס כשגם העיר לא בתוך [[ ]] וגם לא כתובה המדינה (על פי המדינה בתבנית:דגל)


(?ix)
\*
[ ]*
\{\{דגל
\|
(?<מדינה>
  [א-תA-Za-z." '/\-\(\)]
         {3,}
)
\}\}
(
  [ ]*
  \{\{דגל
  \|
  [^\}\]]+?
  \}\}
)?
[ ]*
[;–,\-]?
[ ]*
(' ' ')?
(?<עיר>
  [א-ת]
  [א-ת\' ]*)
(' ' ')?

[ ]*
[;–,\-]?
[ ]*

(
  \{\{אנ\|
  (?<אנ>
    [^\}]+)
  \}\}
  |
  \(
  (
    (?<אנ>[a-zA-ZÇ-ÝÀ-ÿϨ-ևĀ-ӿ'\- ]+)
    |
    \{\{אנ\|
    (?<אנ>
      [^\}\|]+)
    \|
    [^\}\|]*ּ
    \}\}
  )
  \)
)?
[ ]*
[;–,\-]?
[ ]*
(
  \(?
  [^\n\[\]\)\(\d]*
  \[{0,2}
  (?<שנה>\d{4})
  \]{0,2}
  \)?
)?
(?<עוד>[ ]*[
]+?)

ביטוי רגולרי להסבה - מאפשר לתפוס כשלא כתובה המדינה (על פי המדינה בתבנית:דגל)


(?ix)
\*
[ ]*
\{\{דגל
\|
(?<מדינה>
  [א-תA-Za-z." '/\-\(\)]
         {3,}
)
\}\}
(
  [ ]*
  \{\{דגל
  \|
  [^\}\]]+?
  \}\}
)?
[ ]*
[;–,\-]?
[ ]*
(' ' ')?
\[\[
(?<עיר>[^\|\]\}]+)\|?[^\|\]\[\}]*
\]\]
(' ' ')?

[ ]*
[;–,\-]?
[ ]*

(
  \{\{אנ\|
  (?<אנ>
    [^\}]+)
  \}\}
  |
  \(
  (
    (?<אנ>[a-zA-ZÇ-ÝÀ-ÿϨ-ևĀ-ӿ'\- ]+)
    |
    \{\{אנ\|
    (?<אנ>
      [^\}\|]+)
    \|
    [^\}\|]*ּ
    \}\}
  )
  \)
)?
[ ]*
[;–,\-]?
[ ]*
(
  \(?
  [^\n\[\]\)\(\d]*
  \[{0,2}
  (?<שנה>\d{4})
  \]{0,2}
  \)?
)?
(?<עוד>[ ]*[
]+?)

ביטוי רגולרי להסבה - שמאפשר לתפוס גם ערים בלי [[ ]]

הערה חשובה: שימוש בביטוי זה עשוי לגרום למגוון רחב של בעיות. אפשר אחת לתקופה להריץ אותו על יבש, לבדוק ביסודיות שאכן הכל היה תקין (ומה שלא - לשנות בערכים עצמם ואז להריץ שוב ולבדוק), ורק אז להריץ ריצת אמת.


(?ix)
\*
[ ]*
\{\{דגל
\|
[^\}\]\*\#]+?
\}\}
(
  [ ]*
  \{\{דגל
  \|
  [^\}\]]+?
  \}\}
)?
[ ]*
[;–,\-]?
[ ]*
(' ' ')?
(?<עיר>
  [א-ת]
  [א-ת\' ]*)
(' ' ')?

[ ]*
[;–,\-]?
[ ]*

(
  \{\{אנ\|
  (?<אנ>
    [^\}]+)
  \}\}
  |
  \(
  (
    (?<אנ>[a-zA-ZÇ-ÝÀ-ÿϨ-ևĀ-ӿ'\-, ]+)
    |
    \{\{אנ\|
    (?<אנ>
      [^\}\|]+)
    \|
    [^\}\|]*ּ
    \}\}
  )
  \)
)?
(
  (
    ([ ]+[;–,\-]?[ ]*)|([ ]*[;–,\-]?[ ]+)
  )
  \(?
  (שב|ב)?
  (
    (מחוז|מדינת|נפת)[ ]+
  )?
  \[\[
  (?<מחוז>[^\]\|]+)\|?[^\|\]\[\}]*
  \]\]
  \)?
  [ ]*
)?
(
  ([ ]+[;–,\-]?[ ]*)|([ ]*[;–,\-]?[ ]+)
)
\(? (שב|ב)?
\[\[
(?<מדינה>
    [א-תA-Za-z." '/\-\(\)]
           {3,}
)
\|?
[\w \-']*
\]\]
\)?
[ ]*
(
  \(?
  [^\n\[\]\)\(\d]*
  \[{0,2}
  (?<שנה>\d{4})
  \]{0,2}
  \)?
)?
(?<עוד>.*?)

ביטוי רגולרי להסבה מקורי לא לגעת


(?ix)
\*
[ ]*
\{\{דגל
\|
[^\}\]]+?
\}\}
[ ]*
(
  \{\{דגל
  \|
  [^\}\]]+?
  \}\}
)?
[ ]*
\[\[(?<עיר>[^\|\]\}]+)\|?[^\|\]\[\}]*\]\]
[ ]*
(
  \{\{אנ\|
  (?<אנ>
    .*ּ)
  \}\}
  |
  \((?<אנ>[a-zA-Z\- ]+)\)
)?
(
  ,
  [ ]+
  \[\[(?<מחוז>[^\]\|]+)\|?[^\|\]\[\}]*\]\][ ]*
)?
([ ]-[ ]|,[ ]*)\[{0,2}
(?<מדינה>
    [א-תA-Z." '/-]
           {3,}
)
\|?
[\w \-']*
\]{0,2}
[ ]*
(
  \(?
  [^\n\[\]\)\(\d]*
  \[{0,2}
  (?<שנה>\d{4})
  \]{0,2}
  \)?
)?
(?<עוד>.*?)

תקציר עריכה

העברת ערים תאומות למבנה תקני של תבנית:עיר תאומה

מפרט הסבה

* {{עיר תאומה...
|<<<עיר>>>...
|<<<מדינה>>>...
<<<מחוז##עטוף ב:|...>>>...
<<<אנ##עטוף ב:|שם בשפה=...>>>...
<<<שנה##עטוף ב:|מתאריך=...>>>...
}}<<<עוד>>>

סטטוס

משתמש:Kotz, לאחר עיון, זה נראה לי גדול עלי.

 • יש להמיר טקסט חופשי למבנה תבנית. ראה מספר דוגמאות בערך בוסטון.
 • החיפושים צריכים לכלול אפשרות כמו "עיר תאומה". ועוד קומבינציות שאולי נמצא
 • בערים ללא ערך בעברית כמו ברגאמה, יש ליצור מבנה {{עיר תאומה|ברגאמה|טורקיה|שם בשפה=Bergama}}.
 • בערים עם תאריך כריתת הברית: {{דגל|יפן}} [[נגויה]], [[יפן]] ([[1959]]) ל: {{עיר תאומה|נגויה|יפן|משנת=[[1959]]}} בורה בורה - שיחה 02:17, 2 בנובמבר 2016 (IST)
משתמש:Kotz, תוכל לסייע? בורה בורה - שיחה 17:45, 6 בנובמבר 2016 (IST)
מעדיף שלא. ‏«kotz» «שיחה» 20:59, 6 בנובמבר 2016 (IST)
אוקיי. נעשה ידנית, אם יהיה לי רעיון, אעלה אותו. אינג. יונה ב. - שיחה - הבה נכחילה 08:56, 7 בנובמבר 2016 (IST)
יונה, אני חושב שאת המקרים הפשוטים כן יהיה אפשר בבוט, גם ללא עזרה. בורה בורה - שיחה 12:13, 7 בנובמבר 2016 (IST)
אז יאללה. בו נסב {{דגל|מדינה}} [[עיר]], [[מדינה]] ל{{עיר תאומה|עיר|מדינה}} זה יכסה אחוז ניכר. אינג. יונה ב. - שיחה - הבה נכחילה 15:12, 7 בנובמבר 2016 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-10 דפים מתוך 1741. KotzBotדף שיחהתרומות • 20:12, 13 באוגוסט 2017 (IDT)

  בוצע יבש 0 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 10 לא נצפה שינוי. • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:12, 13 באוגוסט 2017 (IDT)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-10 דפים מתוך 1740. KotzBotדף שיחהתרומות • 20:18, 13 באוגוסט 2017 (IDT)

  בוצע יבש 0 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 10 לא נצפה שינוי. • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:18, 13 באוגוסט 2017 (IDT)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-10 דפים מתוך 1741. KotzBotדף שיחהתרומות • 20:24, 13 באוגוסט 2017 (IDT)

  בוצע יבש 0 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 10 לא נצפה שינוי. • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:24, 13 באוגוסט 2017 (IDT)

משתמש:Mikey641, אתה נראה לי די בכיוון... משלים את זה? בורה בורה - שיחה 02:10, 14 באוגוסט 2017 (IDT)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1742 דפים מתוך 1742. KotzBotדף שיחהתרומות • 16:36, 22 באוגוסט 2017 (IDT)

  בוצע יבש 0 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 1742 לא נצפה שינוי. • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:38, 22 באוגוסט 2017 (IDT)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-8192 דפים מתוך 8192. KotzBotדף שיחהתרומות • 16:48, 22 באוגוסט 2017 (IDT)

  בוצע יבש 0 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 8192 לא נצפה שינוי. • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:57, 22 באוגוסט 2017 (IDT)

משתמש:Kotz, אני מאמין שאנו ממש קרובים למבנה הפלט הרצוי. תוכל לתקן מה שצריך על שני הערכים האלה? הם מכסים את רוב המקרים שעדיין נותרו. בורה בורה - שיחה 16:59, 22 באוגוסט 2017 (IDT)
הביטוי שכתבתי היה מסובך מידי ולכן לא עבד, לא היה קרוב. תיקנתי אותו.--‏Mikey641שיחה 17:10, 22 באוגוסט 2017 (IDT)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1741 דפים מתוך 1741. KotzBotדף שיחהתרומות • 17:24, 22 באוגוסט 2017 (IDT)

  בוצע יבש 210 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 1245 לא נצפה שינוי. ההסבה נעצרה לאחר 9 עמודי פלט • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:27, 22 באוגוסט 2017 (IDT)

דיון בממצאי ריצה ראשונה

משתמש:Mikey641, צריל לטפל במקרים:

 • כמו באדלייד ששם כתבו "משנת" בתוך הסוגריים. יש עוד מילים כמו "מאז" באוביידו בורה בורה - שיחה 18:00, 22 באוגוסט 2017 (IDT)
 • וגם ההשמטה של טקסס באוסטין לא טובה. פשוט דלג על אלה כדי שנחליט מאוחר יותר מה לעשות. (כמו שאתה מדלג שם על דאליין, ליאונינג) בורה בורה - שיחה 18:10, 22 באוגוסט 2017 (IDT)
 • והכי חשוב, אל תשנה את התוכן "לפני הסבה", כי זה לא מאפשר בדיקה נאותה. כיום זה משתנה. האם הבוט עושה דברים על דעת עצמו? בורה בורה - שיחה 18:18, 22 באוגוסט 2017 (IDT)
 • בערך אוני (עיר), צריך טיפול בסוג {{דגל|ארצות הברית}} [[פיצבורג, מסצ'וסטס|פיצבורג]], [[מסצ'וסטס]] [[ארצות הברית]]. אני יודע שלא כך כותבים אצלנו, אבל צריך להתמודד עם מה שיש כרגע. בורה בורה - שיחה 18:21, 22 באוגוסט 2017 (IDT)
 • בערך אור עקיבא יש הרבה מלל נוסף. פשוט דלג על כאלה. בורה בורה - שיחה 18:23, 22 באוגוסט 2017 (IDT)
 • בדקתי רק 15 ראשונים. אבדוק עוד אחרי ריצת מתוקנת לבעיות לעיל. בורה בורה - שיחה 18:27, 22 באוגוסט 2017 (IDT)
אני צריך לדעת במה להשתמש עבור המחוזות. שתתקבל החלטה יהיה אפשר להמשיך.--‏Mikey641שיחה 15:48, 23 באוגוסט 2017 (IDT)
משתמש:יונה בנדלאק, זה בהמשך למה שהתחלנו לדון אצל משתמש:Mikey641. אני חושב שאם נוסיף פרמטר "מחוז" (אולי "פרובינציה" עדיף כי זה מונח כללי של משהו ברמה גבוהה ממחוז שזה מה שאנו צריכים) זה יעזור באופן כללי להציג טוב ונוח את המידע. עדיין נשאיר את השדה "תצוגה" למקרים בהם מסיבה כלשהי רוצים להציג משהו שונה, למשל שם עם סוגריים. בורה בורה - שיחה 16:33, 23 באוגוסט 2017 (IDT)
אני לא חושב שצריך להוסיף פרמטר שמי. זה צריך להיות מספרי או שמי. כמו שעשינו עם מדינה ועיר. המחוז יהיה |3=. פרובינציה הוא לא שם נגיש, ברוב המדינות החלוקה העליונה היא מחוז ע"פ ויקיפדיה--‏Mikey641שיחה 17:01, 23 באוגוסט 2017 (IDT)
הוספתי כדי להמחיש איך זה יראה עם הפרמטר לאחר הסבה.--‏Mikey641שיחה 17:10, 23 באוגוסט 2017 (IDT)
מייקי, ראה במזכרת בתיה: {{עיר תאומה|קלגרי|קנדה|אלברטה}}. הוא לא אמור להציג את הדגל של אלברטה? כך ראיתי בערכי ארצות הברית. בורה בורה - שיחה 17:19, 23 באוגוסט 2017 (IDT)
ואני ראיתי כאלו שלא: איסטנבול, פראג, סנקט פטרבורג--‏Mikey641שיחה 17:45, 23 באוגוסט 2017 (IDT)
כאלה מהסוג * {{דגל|ארצות הברית}} [[פיניקס (אריזונה)|פיניקס]], [[אריזונה]], [[ארצות הברית]]. אתה יודע לטפל? בורה בורה - שיחה 17:54, 23 באוגוסט 2017 (IDT)
בורה בורה כן. אבל יש בעיה עם הבוט. הביטוי הרגולרי פועל בוודאות, שמתי אותו באיזה בדיקה, אבל פה זה לא פועל. תייגתי את kotz כבר קודם אבל הוא עדיין לא הגיב.--‏Mikey641שיחה 12:29, 24 באוגוסט 2017 (IDT)
kotz. קורה משהו מוזר בבוט. בregexstorm.net שנתת אליו קישור בדף המידע על בוט ההסבה הכל פועל כמו שצריך ופה לא.--‏Mikey641שיחה 17:38, 23 באוגוסט 2017 (IDT)
kotz, צמצמתי את הריצה לשני ערכים שבוודאות צריכים טיפול. עדיין 0... תוכל לעיין למה? בורה בורה - שיחה 18:13, 24 באוגוסט 2017 (IDT)
בורה בורה. זהו, פועל. עכשיו אתם יכולים לדון כמו שרציתם על האם עוד פרמטר נחוץ לתבנית או לא, כי בדף השיחה שלי יונה מתנגד מסיבה כלשהי.--‏Mikey641שיחה 00:30, 25 באוגוסט 2017 (IDT)
משתמש:יונה בנדלאק, הבה נרכז את הדיון כאן. למה אתה מתנגד ל"מחוז"? נראה שזה פותר את הבעיות שהיו לנו עם ערים אלה? בורה בורה - שיחה 01:36, 25 באוגוסט 2017 (IDT)
כי לדעתי זה מגמד את המטרה שלשמה הוספנו את פרמטר תצוגה. לדעתי השניים יחד הם כפילות כי אם יש הרבה מקרים בהם יש תצוגה שונה אבל ללא מחוז או שאין מקרים בהם יש מחוז ויש תצוגה שונה אז הכפילות הזו לא נדרשת. האם יש מקרים כאלה? אני לא יודע. אם אתם מתעקשים לפני בדיקה לעשות הסבה כולל מחוז (ופרמטר 3) אז תעשו ולאחר מכן אם נראה שיש עוד הרבה מקרים בהם צריך תצוגה שונה אז נסב את פרמטר מחוז לתצוגה. בכל מקרה, בסוף התהליך אני לא רואה צורך בשני הפרמטרים. אינג. יונה ב. - שיחה - הבה נכחילה 07:37, 27 באוגוסט 2017 (IDT)
לאחר שצברנו ניסיון, ראה למטה כמה ניסיונות, אני אומר ש"מחוז" הוא פתרון עדיף בהרבה. אני מציע להסב בשיטה הזו, וכמו שאמרת, לבדוק אח"כ אם פרמטר תצוגה בכלל נחוץ. זכור שבנינו את התבנית לפני שהסבנו אפילו תבנית אחת, ולא היה לנן מושג כמה צורות מבנים משונים קיימות. בורה בורה - שיחה 07:43, 27 באוגוסט 2017 (IDT)

ריצה שנייה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1742 דפים מתוך 1742. KotzBotדף שיחהתרומות • 17:12, 23 באוגוסט 2017 (IDT)

  בוצע יבש 0 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 1742 לא נצפה שינוי. • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:14, 23 באוגוסט 2017 (IDT)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1741 דפים מתוך 1741. KotzBotדף שיחהתרומות • 17:24, 23 באוגוסט 2017 (IDT)

  בוצע יבש 0 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 1741 לא נצפה שינוי. • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:26, 23 באוגוסט 2017 (IDT)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1740 דפים מתוך 1740. KotzBotדף שיחהתרומות • 18:30, 23 באוגוסט 2017 (IDT)

  בוצע יבש 0 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 1740 לא נצפה שינוי. • KotzBotדף שיחהתרומות • 18:32, 23 באוגוסט 2017 (IDT)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1741 דפים מתוך 1741. KotzBotדף שיחהתרומות • 19:24, 23 באוגוסט 2017 (IDT)

  בוצע יבש 0 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 1741 לא נצפה שינוי. • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:26, 23 באוגוסט 2017 (IDT)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1742 דפים מתוך 1742. KotzBotדף שיחהתרומות • 17:54, 24 באוגוסט 2017 (IDT)

  בוצע יבש 0 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 1742 לא נצפה שינוי. • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:56, 24 באוגוסט 2017 (IDT)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-2 דפים מתוך 2. KotzBotדף שיחהתרומות • 18:06, 24 באוגוסט 2017 (IDT)

  בוצע יבש 0 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 2 לא נצפה שינוי. • KotzBotדף שיחהתרומות • 18:06, 24 באוגוסט 2017 (IDT)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-2 דפים מתוך 2. KotzBotדף שיחהתרומות • 22:04, 24 באוגוסט 2017 (IDT)

  בוצע יבש 2 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 0 לא נצפה שינוי. • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:04, 24 באוגוסט 2017 (IDT)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-2 דפים מתוך 2. KotzBotדף שיחהתרומות • 22:07, 24 באוגוסט 2017 (IDT)

  בוצע יבש 2 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 0 לא נצפה שינוי. • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:07, 24 באוגוסט 2017 (IDT)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-2 דפים מתוך 2. KotzBotדף שיחהתרומות • 22:08, 24 באוגוסט 2017 (IDT)

  בוצע יבש 2 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 0 לא נצפה שינוי. • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:08, 24 באוגוסט 2017 (IDT)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1742 דפים מתוך 1742. KotzBotדף שיחהתרומות • 00:36, 25 באוגוסט 2017 (IDT)

  בוצע יבש 331 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 632 לא נצפה שינוי. ההסבה נעצרה לאחר 9 עמודי פלט • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:38, 25 באוגוסט 2017 (IDT)

ממצאי ריצה שנייה

הסבה בדף "אולן-אודה"

 • {{עיר תאומה|יאמאגטה|יפןיאמאגטה}}

הסבה בדף "אוקלנד (ניו זילנד)"

 • {{עיר תאומה|טומיאוקה|יפןגונמה}}

הסבה בדף "אור עקיבא"

 • {{עיר תאומה|מיאמי|ארצות הברית}}

בואנוס איירס

ראה בפלט מה קרה שם. בינתיים הורדתי מהערך את הסימנים הלא תקניים. בורה בורה - שיחה 01:24, 25 באוגוסט 2017 (IDT)

הסבה בדף "בוטרופ"

 • {{עיר תאומה|בלקפול|אנגליה|אנגליה}}

הסבה בדף "בון"

 • {{עיר תאומה|הרצליה|ישראל|משנת=1997}}

משתמש:Mikey641, בדקתי את שני הדפים הראשונים. ראה לעיל.

 1. יש מקרים שזה פשוט לא מסב נכון
 2. נראה שאתה לוקח את שם המדינה מהדגל ודורס את שם המדינה שהיה בתוכן. בכל אופן, ראיתי כמה מקרים שאתה דורס לתוכן אחר. ראה שתי דוגמאות לעיל של אנגליה / בריטניה / הממלכה המאוחדת
 3. את מקרה בואנוס איירס צריך לבדוק שוב. יש שם מלל לא תקני גם עכשיו
 4. בבון ועוד ערים הוא משמיט טקסט על סיום ההסכם. בורה בורה - שיחה 01:34, 25 באוגוסט 2017 (IDT)
בורה בורה. תוקן.--‏Mikey641שיחה 09:57, 25 באוגוסט 2017 (IDT)


ממצאי ריצה שלישית

הסבה בדף "בורסה (עיר)"

 • {{עיר תאומה|סרייבו|בוסניה הרצגובינה|משנת=1972}}

הסבה בדף "ברצלונה"

 • {{עיר תאומה|מונפלייה|1963|צרפת}}


 • {{עיר תאומה|ריו דה ז'ניירו|1972|ברזיל}}


 • {{עיר תאומה|מונטריי|1977|מקסיקו}}

וכן כל השאר!

הסבה בדף "טורינו"

 • {{עיר תאומה|וולגוגרד|דגל}}

הסבה בדף "יוסטון"

 • {{עיר תאומה|אבו דאבי|איחוד האמירויות|משנת=2001}}

הסבה בדף "לאס וגאס"

 • {{עיר תאומה|אנג'לס סיטי|פיליפינים|פאמפאנגה}}

הסבה בדף "ליון"

 • {{עיר תאומה|גואנגג'ואו|1988|סין}}

לידס

נשמטות ערים שאינן מוסבות. הנה דוגמה מעיר אחת:

בדוגמאות רק דרבן תוקנה! מה עם השתיים האחרות? אין בהן משהו מיוחד.

בואנוס איירס

רק שתי ערים הוסבו!

אור עקיבא

בכלל לא רואה שהוסבה.

סיכום

משתמש:Mikey641, בדקתי את כל תשעת עמודי הפלט. הרבה יותר טוב. אנא תקן את הממצאים לעיל. הבעיה העיקרית כרגע שהוא מדלג על הרבה הסבות שהיו אמורות לקרות. בורה בורה - שיחה 16:45, 25 באוגוסט 2017 (IDT)

 • בורסה (עיר), טורינו (כתבו בשם המדינה דגל), יוסטון, לאס וגאס - אין מה לתקן. רצית לקחת את שם המדינה לא מהדגל - זאת התוצאה. 
 • ברצלונה, ליון - עברתי על כל הערכים עם שנה מהצורה ", שנה" במקום " (שנה)" והחלפתי. אז עכשיו לא יהיו כאלו. 
 • בואנוס איירס - לא לוקח עם 2 דגלים. הוספתי תמיכה. 
 • לידס - זה לוקח רק ערים עם קישור.
 • אור עקיבא-תוקן 
--‏Mikey641שיחה 18:08, 25 באוגוסט 2017 (IDT)

Mikey641

 • למה אני לא רואה בריצה החדשה תוצאות מברצלונה?
 • למה לוקחים רק ערים עם קישור? מאבדים כך המון ערים כמו שאתה רואה. אם אתה רוצה אחידות, הוסף [[]] על העיר
בורה בורה - שיחה 18:42, 25 באוגוסט 2017 (IDT)
 • כי תיקנתי אותה כבר באחת
 • אין קשר לאחידות. אני לא שם דברים שיכולים להזיק. לדוגמה אם כותבים (סתם דוגמה, ראיתי דף כזה אבל שכחתי את השם של העיר) "אלג'יר (أَلْجَزَائِر), אלג'יריה" זה יהיה אלג'יר (أَلْجَزَائِر).--‏Mikey641שיחה 18:55, 25 באוגוסט 2017 (IDT)

הסבה בדף "בווה"

 • {{עיר תאומה|ויטן|נורדריין-וסטפאליה}}, גרמניה (מאז 1975)

כאן אמור להיות (משנת 1975). בורה בורה - שיחה 18:45, 25 באוגוסט 2017 (IDT)

הסבה בדף "בורדו"

 • {{עיר תאומה|קוויבק סיטי|קוויבק}}, קנדה (1962)

וגם כאן! זה כבר עבד. מה קרה? בורה בורה - שיחה 18:47, 25 באוגוסט 2017 (IDT)

ברור לך שלכל שינוי בביטוי יש השלכות? רצית שזה יקלוט את אור עקיבא, אז זה מה שקורה--‏Mikey641שיחה 18:59, 25 באוגוסט 2017 (IDT)
אבל לא רציתי שזה יקלקל מה שכבר עבד... מריץ רק על הערים שדיווחתי עליהן עכשיו. בורה בורה - שיחה 19:03, 25 באוגוסט 2017 (IDT)
משתמש:Mikey641, הבעיה העיקרית בתיקון החדש שלך שהוא לוקח את דגל העיר / המחוז במקום דגל המדינה מה שמייצר הרבה שגיאות. אמשיך לבדוק לאחר תיקון זה. בורה בורה - שיחה 19:56, 27 באוגוסט 2017 (IDT)
היה ידוע לי כבר שהביטוי לא בסדר והוא היה בתיקונים ולכן לא הרצתי.--‏Mikey641שיחה 20:07, 27 באוגוסט 2017 (IDT)
משתמש:Mikey641, בסדר. אז עדכן אותי כשזה לדעתך ראוי לבדיקה שלי. בורה בורה - שיחה 21:12, 27 באוגוסט 2017 (IDT)
משתמש:Mikey641, מה מצבנו? בורה בורה - שיחה 18:55, 29 באוגוסט 2017 (IDT)
@בורה בורה: מריץ יבש. יש צורות כתיבה מוזרות שלא נכללות אז יש לפעמים שגיאות בדגל. לא מתכוון לתקן את זה. הם יכללו בקטגוריה:דפים שצריכים ויקיארעי--‏Mikey641שיחה 20:03, 29 באוגוסט 2017 (IDT)
משתמש:Mikey641, אז כדאי לתקן את הבוט שידלג על ערכים בקטגוריה זו. אח"כ נראה מה עושים איתם. מצד שני, אולי יש 10 ערים תקינות ואחת שגויה וחבל לא לתקן את ה-10. אם יש שגיאה בדגל אתה מדלג? בורה בורה - שיחה 20:27, 29 באוגוסט 2017 (IDT)
@בורה בורה: לא כך זה עובד... לשם נכנסים ערכים עם שגיאה בדגל אחרי הבוט. אני עדיין מחכה לבוט שירוץ כדי לראות אם עדיין יש שגיאות כי עשיתי תיקונים--‏Mikey641שיחה 20:29, 29 באוגוסט 2017 (IDT)
אז למה אגל נשארה בקטגוריה אחרי שתקנתי את הערך? בורה בורה - שיחה 20:35, 29 באוגוסט 2017 (IDT)
כי התבלבלתי במשהו בקוד. תיקנתי.--‏Mikey641שיחה 20:39, 29 באוגוסט 2017 (IDT)

משתמש:Mikey641, זה עדיין לא נקי מספיק? מתי תתקן? בורה בורה - שיחה 11:00, 31 באוגוסט 2017 (IDT)

ריצה שלישית

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1742 דפים מתוך 1742. KotzBotדף שיחהתרומות • 01:48, 25 באוגוסט 2017 (IDT)

  בוצע יבש 0 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 1742 לא נצפה שינוי. • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:50, 25 באוגוסט 2017 (IDT)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1742 דפים מתוך 1742. KotzBotדף שיחהתרומות • 02:00, 25 באוגוסט 2017 (IDT)

  בוצע יבש 333 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 644 לא נצפה שינוי. ההסבה נעצרה לאחר 9 עמודי פלט • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:03, 25 באוגוסט 2017 (IDT)

ריצה רביעית

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1741 דפים מתוך 1741. KotzBotדף שיחהתרומות • 18:24, 25 באוגוסט 2017 (IDT)

  בוצע יבש 235 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 210 לא נצפה שינוי. ההסבה נעצרה לאחר 9 עמודי פלט • KotzBotדף שיחהתרומות • 18:26, 25 באוגוסט 2017 (IDT)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-17 דפים מתוך 17. KotzBotדף שיחהתרומות • 19:06, 25 באוגוסט 2017 (IDT)

  בוצע יבש 16 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 1 לא נצפה שינוי. • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:06, 25 באוגוסט 2017 (IDT)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1743 דפים מתוך 1743. KotzBotדף שיחהתרומות • 17:06, 27 באוגוסט 2017 (IDT)

  בוצע יבש 236 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 210 לא נצפה שינוי. ההסבה נעצרה לאחר 9 עמודי פלט • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:08, 27 באוגוסט 2017 (IDT)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1741 דפים מתוך 1741. KotzBotדף שיחהתרומות • 19:42, 27 באוגוסט 2017 (IDT)

  בוצע יבש 223 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 172 לא נצפה שינוי. ההסבה נעצרה לאחר 9 עמודי פלט • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:44, 27 באוגוסט 2017 (IDT)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1741 דפים מתוך 1741. KotzBotדף שיחהתרומות • 20:24, 27 באוגוסט 2017 (IDT)

  בוצע יבש 217 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 175 לא נצפה שינוי. ההסבה נעצרה לאחר 9 עמודי פלט • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:26, 27 באוגוסט 2017 (IDT)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1741 דפים מתוך 1741. KotzBotדף שיחהתרומות • 21:48, 27 באוגוסט 2017 (IDT)

  בוצע יבש 214 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 171 לא נצפה שינוי. ההסבה נעצרה לאחר 9 עמודי פלט • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:50, 27 באוגוסט 2017 (IDT)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1743 דפים מתוך 1743. KotzBotדף שיחהתרומות • 22:12, 27 באוגוסט 2017 (IDT)

  בוצע יבש 238 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 198 לא נצפה שינוי. ההסבה נעצרה לאחר 9 עמודי פלט • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:14, 27 באוגוסט 2017 (IDT)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1743 דפים מתוך 1743. KotzBotדף שיחהתרומות • 22:48, 27 באוגוסט 2017 (IDT)

  בוצע יבש 216 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 157 לא נצפה שינוי. ההסבה נעצרה לאחר 9 עמודי פלט • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:50, 27 באוגוסט 2017 (IDT)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1741 דפים מתוך 1741. KotzBotדף שיחהתרומות • 23:18, 27 באוגוסט 2017 (IDT)

  בוצע יבש 229 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 164 לא נצפה שינוי. ההסבה נעצרה לאחר 9 עמודי פלט • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:20, 27 באוגוסט 2017 (IDT)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1742 דפים מתוך 1742. KotzBotדף שיחהתרומות • 23:24, 27 באוגוסט 2017 (IDT)

  בוצע יבש 226 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 163 לא נצפה שינוי. ההסבה נעצרה לאחר 9 עמודי פלט • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:26, 27 באוגוסט 2017 (IDT)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1742 דפים מתוך 1742. KotzBotדף שיחהתרומות • 23:36, 27 באוגוסט 2017 (IDT)

  בוצע יבש 226 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 163 לא נצפה שינוי. ההסבה נעצרה לאחר 9 עמודי פלט • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:38, 27 באוגוסט 2017 (IDT)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1743 דפים מתוך 1743. KotzBotדף שיחהתרומות • 21:52, 29 באוגוסט 2017 (IDT)

  בוצע יבש 212 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 152 לא נצפה שינוי. ההסבה נעצרה לאחר 9 עמודי פלט • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:54, 29 באוגוסט 2017 (IDT)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1743 דפים מתוך 1743. KotzBotדף שיחהתרומות • 21:09, 3 בספטמבר 2017 (IDT)

  בוצע יבש 212 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 152 לא נצפה שינוי. ההסבה נעצרה לאחר 9 עמודי פלט • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:10, 3 בספטמבר 2017 (IDT)

לאחר החלפה בערכים ל{{טורים}}

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1743 דפים מתוך 1743. KotzBotדף שיחהתרומות • 14:01, 4 בספטמבר 2017 (IDT)

  בוצע יבש 211 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 153 לא נצפה שינוי. ההסבה נעצרה לאחר 9 עמודי פלט • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:02, 4 בספטמבר 2017 (IDT)

משתמש:Mikey641, עשיתי כמה נסיונות וראיתי שההסבה אינה עובדת טוב כאשר ניסו לסדר את הערים בטורים. הן על ידי {{טורים}} או על ידי טבלה שבתוכה עשו טורים. אתה יכול להתמודד עם זה? בורה בורה - שיחה 14:06, 4 בספטמבר 2017 (IDT)
היא לא עובדת טוב נקודה. יש דברים שצריך לתקן וזה יקח זמן--‏Mikey641שיחה 14:17, 4 בספטמבר 2017 (IDT)
משתמש:Mikey641, אני מעביר ל"מושהה זמנית" עד שתתפנה לטפל בזה. אני תמיד פה לעזור. בורה בורה - שיחה 04:31, 24 באוקטובר 2017 (IDT)

נסיון המשך עם קוץ

משתמש:Kotz, הבוט הזה נזנח בזמנו ע"י מייקי ועכשיו הוא כבר פרש. תוכל לסייע איתו? הביטוי הרגולרי די שלם אבל צריך עוד שיפוצים. בורה בורה - שיחה 20:50, 22 בינואר 2018 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1762 דפים מתוך 1762. KotzBotדף שיחהתרומות • 19:24, 24 בינואר 2018 (IST)

  בוצע יבש 145 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 108 לא נצפה שינוי. ההסבה נעצרה לאחר 9 עמודי פלט • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:25, 24 בינואר 2018 (IST)

משתמש:Kotz, זה לא כל כך עבד ואני לא בטוח שאני מבין מה ה"עטוף" הזה עושה ומה זה "..". אנא בדוק. הביטוי הרגולרי נראה לך בסדר? בורה בורה - שיחה 19:34, 24 בינואר 2018 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1762 דפים מתוך 1762. KotzBotדף שיחהתרומות • 20:48, 24 בינואר 2018 (IST)

  בוצע יבש 188 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 138 לא נצפה שינוי. ההסבה נעצרה לאחר 9 עמודי פלט • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:49, 24 בינואר 2018 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1762 דפים מתוך 1762. KotzBotדף שיחהתרומות • 21:18, 24 בינואר 2018 (IST)

  בוצע יבש 210 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 153 לא נצפה שינוי. ההסבה נעצרה לאחר 9 עמודי פלט • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:19, 24 בינואר 2018 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1762 דפים מתוך 1762. KotzBotדף שיחהתרומות • 22:18, 24 בינואר 2018 (IST)

  בוצע יבש 204 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 146 לא נצפה שינוי. ההסבה נעצרה לאחר 9 עמודי פלט • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:19, 24 בינואר 2018 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-22 דפים מתוך 22. KotzBotדף שיחהתרומות • 23:12, 24 בינואר 2018 (IST)

  בוצע יבש 21 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 1 לא נצפה שינוי. • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:12, 24 בינואר 2018 (IST)

משתמש:Kotz, לפני שצוללים לבעיות אחרות, הבעיה המרכזית בהמון ערכים שהוא שם את העיר השנייה באותה שורה ולא מטפל בה. ראה דוגמה בערך הראשון אבורה. אני לא מבין מה מקורה.

בורה בורה - שיחה 17:44, 25 בינואר 2018 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-23 דפים מתוך 23. KotzBotדף שיחהתרומות • 21:36, 25 בינואר 2018 (IST)

  בוצע יבש 22 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 1 לא נצפה שינוי. @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 21:36, 25 בינואר 2018 (IST)

משתמש:Kotz, לא נפתר. בורה בורה - שיחה 21:44, 25 בינואר 2018 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-23 דפים מתוך 23. KotzBotדף שיחהתרומות • 20:57, 27 בינואר 2018 (IST)

  בוצע יבש 22 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 1 לא נצפה שינוי. @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 20:58, 27 בינואר 2018 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-23 דפים מתוך 23. KotzBotדף שיחהתרומות • 21:18, 27 בינואר 2018 (IST)

  בוצע יבש 22 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 1 לא נצפה שינוי. @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 21:18, 27 בינואר 2018 (IST)

משתמש:Kotz, לא נפתר. ראה אבורה הדוגמה לעיל. בורה בורה - שיחה 03:15, 28 בינואר 2018 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-23 דפים מתוך 23. KotzBotדף שיחהתרומות • 08:31, 29 בינואר 2018 (IST)

  בוצע יבש 22 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 1 לא נצפה שינוי. @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 08:31, 29 בינואר 2018 (IST)

משתמש:Kotz, עכשיו הוא בכלל לא מסב נכון... בורה בורה - שיחה 15:42, 29 בינואר 2018 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-23 דפים מתוך 23. KotzBotדף שיחהתרומות • 17:06, 29 בינואר 2018 (IST)

  בוצע יבש 22 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 1 לא נצפה שינוי. @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 17:06, 29 בינואר 2018 (IST)

משתמש:Kotz, הבעיה נותרה... בורה בורה - שיחה 20:19, 29 בינואר 2018 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-23 דפים מתוך 23. KotzBotדף שיחהתרומות • 07:30, 30 בינואר 2018 (IST)

  בוצע יבש 22 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 1 לא נצפה שינוי. @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 07:30, 30 בינואר 2018 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-2 דפים מתוך 2. KotzBotדף שיחהתרומות • 08:42, 30 בינואר 2018 (IST)

  בוצע יבש 2 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 0 לא נצפה שינוי. @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 08:42, 30 בינואר 2018 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1761 דפים מתוך 1761. KotzBotדף שיחהתרומות • 08:48, 30 בינואר 2018 (IST)

  בוצע יבש 236 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 165 לא נצפה שינוי. ההסבה נעצרה לאחר 9 עמודי פלט @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 08:49, 30 בינואר 2018 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-5 דפים מתוך 5. KotzBotדף שיחהתרומות • 09:24, 30 בינואר 2018 (IST)

  בוצע יבש 5 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 0 לא נצפה שינוי. @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 09:24, 30 בינואר 2018 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-4 דפים מתוך 4. KotzBotדף שיחהתרומות • 09:36, 30 בינואר 2018 (IST)

  בוצע יבש 4 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 0 לא נצפה שינוי. @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 09:36, 30 בינואר 2018 (IST)

משתמש:Kotz, עברתי על 3 דפים, 88 ערכים, רק 4 לא מתנהגים יפה! ראה את הפלט. תוכל לראות מה הסיפור שלהם? בורה בורה - שיחה 09:39, 30 בינואר 2018 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-4 דפים מתוך 4. KotzBotדף שיחהתרומות • 21:25, 30 בינואר 2018 (IST)

  בוצע יבש 4 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 0 לא נצפה שינוי. @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 21:25, 30 בינואר 2018 (IST)

משתמש:Kotz, פתרת 2 מתוך ה-4. אגב, שים לב שלפעמים יש ירידת שורה מיותרת. בורה בורה - שיחה 21:32, 30 בינואר 2018 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-4 דפים מתוך 4. KotzBotדף שיחהתרומות • 21:36, 30 בינואר 2018 (IST)

  בוצע יבש 4 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 0 לא נצפה שינוי. @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 21:36, 30 בינואר 2018 (IST)

  פורמט פלט - לא נתמך @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 22:04, 30 בינואר 2018 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-4 דפים מתוך 4. KotzBotדף שיחהתרומות • 22:10, 30 בינואר 2018 (IST)

  בוצע יבש 4 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 0 לא נצפה שינוי. @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 22:10, 30 בינואר 2018 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-4 דפים מתוך 4. KotzBotדף שיחהתרומות • 22:12, 30 בינואר 2018 (IST)

  בוצע יבש 4 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 0 לא נצפה שינוי. @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 22:12, 30 בינואר 2018 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-4 דפים מתוך 4. KotzBotדף שיחהתרומות • 22:21, 30 בינואר 2018 (IST)

  בוצע יבש 4 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 0 לא נצפה שינוי. @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 22:21, 30 בינואר 2018 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-5 דפים מתוך 5. KotzBotדף שיחהתרומות • 20:25, 31 בינואר 2018 (IST)

  בוצע יבש 5 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 0 לא נצפה שינוי. @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 20:26, 31 בינואר 2018 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-5 דפים מתוך 5. KotzBotדף שיחהתרומות • 20:28, 31 בינואר 2018 (IST)

  בוצע יבש 5 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 0 לא נצפה שינוי. @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 20:28, 31 בינואר 2018 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-5 דפים מתוך 5. KotzBotדKKף שיחהתרומות • 20:36, 31 בינואר 2018 (IST)

  בוצע יבש 5 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 0 לא נצפה שינוי. @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 20:36, 31 בינואר 2018 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-5 דפים מתוך 5. KotzBotדף שיחהתרומות • 20:42, 31 בינואר 2018 (IST)

  בוצע יבש 5 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 0 לא נצפה שינוי. @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 20:42, 31 בינואר 2018 (IST)

משתמש:Kotz, יישר כח. נשארה הבעיה שהוא שובר שורה שלא לצורך. בורה בורה - שיחה 20:46, 31 בינואר 2018 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1762 דפים מתוך 1762. KotzBotדף שיחהתרומות • 21:48, 31 בינואר 2018 (IST)

  בוצע יבש 242 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 166 לא נצפה שינוי. ההסבה נעצרה לאחר 9 עמודי פלט @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 21:49, 31 בינואר 2018 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1762 דפים מתוך 1762. KotzBotדף שיחהתרומות • 22:12, 31 בינואר 2018 (IST)

  בוצע יבש 242 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 166 לא נצפה שינוי. ההסבה נעצרה לאחר 9 עמודי פלט @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 22:13, 31 בינואר 2018 (IST)

ריצת אמת

על 30 ערכים. בורה בורה - שיחה 02:26, 1 בפברואר 2018 (IST)

ראו קטגוריה:דפים שצריכים ויקיארעי אם הייתה שגיאה מסוימת בהמרה. בורה בורה - שיחה 02:28, 1 בפברואר 2018 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-30 דפים מתוך 1762. תג:22354505KotzBotדף שיחהתרומות • 17:01, 1 בפברואר 2018 (IST)

  בוצע ריצת אמת 20 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 10 לא נצפה שינוי. תג=22354505 @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 17:02, 1 בפברואר 2018 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1762 דפים מתוך 1762. תג:22358623KotzBotדף שיחהתרומות • 22:54, 1 בפברואר 2018 (IST)

  בוצע ריצת אמת 1057 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 705 לא נצפה שינוי. תג=22358623 @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 23:18, 1 בפברואר 2018 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1762 דפים מתוך 1762. KotzBotדף שיחהתרומות • 03:58, 2 בפברואר 2018 (IST)

  בוצע יבש 17 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 1745 לא נצפה שינוי. @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 03:59, 2 בפברואר 2018 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1762 דפים מתוך 1762. KotzBotדף שיחהתרומות • 05:24, 2 בפברואר 2018 (IST)

  בוצע יבש 14 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 1748 לא נצפה שינוי. @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 05:26, 2 בפברואר 2018 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1762 דפים מתוך 1762. KotzBotדף שיחהתרומות • 06:00, 2 בפברואר 2018 (IST)

  בוצע יבש 14 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 1748 לא נצפה שינוי. @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 06:02, 2 בפברואר 2018 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1761 דפים מתוך 1761. תג:22379292KotzBotדף שיחהתרומות • 11:47, 3 בפברואר 2018 (IST)

  בוצע ריצת אמת 15 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 1746 לא נצפה שינוי. תג=22379292 @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 11:49, 3 בפברואר 2018 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1758 דפים מתוך 1758. KotzBotדף שיחהתרומות • 02:30, 4 בפברואר 2018 (IST)

  בוצע יבש 0 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 1758 לא נצפה שינוי. @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 02:32, 4 בפברואר 2018 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1762 דפים מתוך 1762. KotzBotדף שיחהתרומות • 07:36, 7 בפברואר 2018 (IST)

  בוצע יבש 1 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 1761 לא נצפה שינוי. @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 07:38, 7 בפברואר 2018 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1762 דפים מתוך 1762. תג:22412462KotzBotדף שיחהתרומות • 08:02, 8 בפברואר 2018 (IST)

  בוצע ריצת אמת 1 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 1761 לא נצפה שינוי. תג=22412462 @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 08:04, 8 בפברואר 2018 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,759 דפים מתוך 1,759. KotzBotדף שיחהתרומות • 18:18, 12 בפברואר 2018 (IST)

  בוצע יבש 0 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 1759 לא נצפה שינוי. @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 18:20, 12 בפברואר 2018 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,761 דפים מתוך 1,761. KotzBotדף שיחהתרומות • 18:48, 14 בפברואר 2018 (IST)

  בוצע יבש 0 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 1761 לא נצפה שינוי. @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 18:50, 14 בפברואר 2018 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-7 דפים מתוך 7. KotzBotדף שיחהתרומות • 19:30, 14 בפברואר 2018 (IST)

  בוצע יבש 1 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 6 לא נצפה שינוי. @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 19:30, 14 בפברואר 2018 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-7 דפים מתוך 7. KotzBotדף שיחהתרומות • 19:36, 14 בפברואר 2018 (IST)

  בוצע יבש 1 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 6 לא נצפה שינוי. @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 19:36, 14 בפברואר 2018 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-7 דפים מתוך 7. KotzBotדף שיחהתרומות • 19:42, 14 בפברואר 2018 (IST)

  בוצע יבש 1 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 6 לא נצפה שינוי. @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 19:42, 14 בפברואר 2018 (IST)

ממצאים מאוחרים

משתמש:Kotz, ראה כמה חריגים לא ברורים:

 1. למה באגיסהיים הוא טיפל בשתי ערים אבל לא בלה-לובייר שנראית זהה במבנה
 2. בערך אואי יש את המבנה {{אנ|Vélingara}} כמו למשל בשורה * {{דגל|סנגל}} [[ולנגרה]] {{אנ|Vélingara}}, [[סנגל]] אפשר שיטפל במבנה זה? הוא נפוץ בורה בורה - שיחה 19:47, 16 בפברואר 2018 (IST)
 3. הרבה ערים עם "-" במקום ",". למשל *{{דגל|סרביה}} - [[בלה צרקווה]], [[וויבודינה]] בורה בורה - שיחה 16:07, 18 בפברואר 2018 (IST)
 4. אם אין פסיק אחר שם העיר למשל "* {{דגל|גרמניה}} [[ביבראץ' אן דה ריב]] [[גרמניה]] " בורה בורה - שיחה 20:57, 18 בפברואר 2018 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-7 דפים מתוך 7. KotzBotדף שיחהתרומות • 23:40, 16 בפברואר 2018 (IST)

  בוצע יבש 1 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 6 לא נצפה שינוי. @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 23:40, 16 בפברואר 2018 (IST)

בורה בורה אני לא מעוניין להתעסק בזה. ‏«kotz» «שיחה» 13:09, 17 בפברואר 2018 (IST)
חבל, כי זיהיתי ממש שינויים קלילים שיתקנו עוד מאות ערכים. בורה בורה - שיחה 16:02, 18 בפברואר 2018 (IST)
משתמש:IKhitron, תוכל לשפצר שיתפוס את מקרה 2 ו-3 לעיל. 3 נראה לי ממש קל. בורה בורה - שיחה
איפה המספור? יגאל (בקשת עזרה, IKhitron ושיחה) 16:38, 18 בפברואר 2018 (IST)
בראש פיסקה זו. בורה בורה - שיחה 16:39, 18 בפברואר 2018 (IST)
מה הבוט הזה עושה? מה זה יטפל? הופכים את מה למה? אמ;לק? יגאל (בקשת עזרה, IKhitron ושיחה) 16:41, 18 בפברואר 2018 (IST)
הופך מופעים לא אחידים של עיר תאומה לתבנית תקנית. למשל:

לפני הסבה:

לאחר הסבה:


ראה במצב עריכה. בורה בורה - שיחה 16:47, 18 בפברואר 2018 (IST)

הבנתי. תשכח ממני. יש הבדל ענק בין ביטויים רגולריים לביטויים רגולריים של קוץ, שרק הוא מבין. וניסיתי לעשות את 3. יגאל (בקשת עזרה, IKhitron ושיחה) 16:52, 18 בפברואר 2018 (IST)
לכן ניסיתי אתך... בורה בורה - שיחה 17:02, 18 בפברואר 2018 (IST)
נסה את משתמש:ג'ימבו. יגאל (בקשת עזרה, IKhitron ושיחה) 17:04, 18 בפברואר 2018 (IST)
מי זה? תן שם משתמש. בורה בורה - שיחה 17:29, 18 בפברואר 2018 (IST)
ג'ימי וולס, מייסד ויקיפדיה. הוא אמור לדעת תשובות לכל השאלות. יגאל (בקשת עזרה, IKhitron ושיחה) 17:30, 18 בפברואר 2018 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-7 דפים מתוך 7. KotzBotדף שיחהתרומות • 21:00, 18 בפברואר 2018 (IST)

  בוצע יבש 1 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 6 לא נצפה שינוי. @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 21:00, 18 בפברואר 2018 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,762 דפים מתוך 1,762. KotzBotדף שיחהתרומות • 21:12, 18 בפברואר 2018 (IST)

  בוצע יבש 3 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 1759 לא נצפה שינוי. @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 21:14, 18 בפברואר 2018 (IST)

משתמש:Orielno אתה רוצה לנסות את כוחך? מספיק לקרוא את הפרק הזה... בורה בורה - שיחה 12:09, 19 בפברואר 2018 (IST)
אם הבנתי נכון:
 1. באגיסהיים הוא לא טיפל בגלל שיש פסיק בין שם העיר בעברית לבין שם העיר באנגלית. יכול להיות שגם לולא הפסיק הוא לא היה עובד, משום שהשם באנגלית של לה-לובייר מכיל אותיות שהן לא באנגלית (האות è). אם רוצים שהוא יהיה מסוגל להתמודד עם זה, צריך לשנות את הביטוי \((?<אנ>[a-zA-Z\- ]+)\) או על ידי שנוסיף לו עוד אותיות (בנוסף -A-Z ול-a-z ולרווחים ומקפים (-), להוסיף אולי גם אותיות בצרפתית וספרדית וכו'. אפשרות אחרת: להגדיר שהוא מקבל את כל האותיות (חוץ מסימן סוגר סוגריים, שמסיים את השם של העיר באנגלית), אלא אם כן זה בלתי אפשרי או יוצר בעיה מאיזושהי סיבה. אולי אפשר להגדיר שהאות הראשונה בתוך הסוגריים חייבת להיות באנגלית, כדי שהבוט יידע שזה אכן שם העיר באנגלית, ולא סוגריים שמכילים משהו אחר.
 2. אני לא מצליח להבין למה הוא לא מטפל במקרה 2, הביטוי הרגולרי מתייחס ל{{אנ}} (אולי להחליף את ".*" ב-"[^}]*" יפתור את הבעיה?). יש דוגמה למקרה בו הוא כן מצליח לזהות את {{אנ}}? אגב בערך אואי הוא גם לא החליף את בריטניה, אולי זה בגלל שבתבנית דגל כתוב הממלכה המאוחדת ובהמשך כתוב בריטניה, והוא דורש שיהיה כתוב אותו דבר בשניהם?
 3. זאת לא בעיה להוסיף אפשרות גם ל"-" במקומות בהם כרגע האפשרות היחידה היא ",", או במקומות בהם כרגע האפשרות היחידה היא רווח (בדוגמה שהבאת, בין הדגל לשם העיר כרגע האפשרות היחידה היא רווחים).
 4. גם כן לא בעיה לאפשר שלא יהיה פסיק.
לגבי 3 ו-4 – השאלה היא האם ה"הרחבות" הללו לא יגרמו לכך שהבוט יטפל בדברים בהם הוא לא אמור לטפל. אוריאל, Orielno - שיחה 13:59, 19 בפברואר 2018 (IST)
משתמש:Orielno, קודם כל תודה! אשר להערות הטובות שלך.
 1. אני לא רואה פסיק באגיסהיים בלה לובייר. הסתכלתי על זה בשבע עיניים. הבעיה כנראה באותיות לא באנגלית. הוסף צרפתית וספרדית כמו שהצעת ונראה מה קורה. אם ללא יעזור נעבור לפתרון המורחב יותר שלך
 2. ראה את שיחת תבנית:עיר תאומה/ערכים שלא תוקנו/דוגמאות. יש שם מלא דוגמאות לרכים שלא תוקנו. אתה מזהה עוד כאלה עם מאפיין כזה. נסה כל פתרון שעולה בדעתך
 3. {{דגל}}, הוא מקרה שיש לטפל. "-" נפוץ מאוד ויש לטפל
 4. מעולה
 5. אנו תמיד מריצים קודם יבשים אז נוכל בדיוק לראות מה קורה
 6. ברשותך אוסיף לך תיוג כאשר יבש גומר שתראה את התוצאות
 7. אני שומר את המפרט הישן שיהיה לאן לחזור... עבוד על "ביטוי רגולרי להסבה" בורה בורה - שיחה 15:08, 19 בפברואר 2018 (IST)
לגבי לה לובייר - היה שם פסיק כשהבוט עבר וטיפל בערך, בעריכה שלך לאחר מכן הפסיק נמחק. אם עכשיו בריצה היבשה הוא עדיין לא מגיע לשם, אז כנראה זה בגלל האותיות הלא-אנגליות.
אני אשב עוד מעט לעשות את השינויים הנדרשים לגבי שאר הדברים. אוריאל, Orielno - שיחה 19:24, 19 בפברואר 2018 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,763 דפים מתוך 1,763. KotzBotדף שיחהתרומות • 21:18, 19 בפברואר 2018 (IST)

  בוצע יבש 8 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 1755 לא נצפה שינוי. @מש:בורה בורה מש:Orielno ‏• KotzBotדף שיחהתרומות • 21:20, 19 בפברואר 2018 (IST)

כל השינויים שאני ואתה עשינו תפסו למעט לה לובייר שזה כנראה בגלל אותיות. בורה בורה - שיחה 21:38, 19 בפברואר 2018 (IST)

רשימת בעיות, ליד כל בעיה רשום בכמה ערכים (מתוך ה-80 הראשונים ברשימת אלו שלא טופלו) מצאתי אותה (בערך אחד ייתכנו כמה בעיות):
  העיר אינה בתוך סוגריים מרובעים (28),   השם באנגלית כולל אותיות שאינן באנגלית (13),   חסרה המדינה (8) (לדוגמה: אלק),   יש את סין (7),   יש קו מפריד בין הדגל לעיר (6),   שימוש ב"מאז" או ב"מ-" או ב"משנת" לפני השנה (בתוך או לא בתוך סוגריים. מוזר, הקוד היה אמור להצליח בזה...) (6),   המדינה לא בתוך סוגריים מרובעים (4),   שימוש ב"ב" ו/או ב"שב" לפני שם המחוז ו/או המדינה (4),   חסר פסיק בין עיר למדינה (3),   יש קו מפריד בין העיר למדינה (3),   יש פסיק בין שם בעברית לשם באנגלית (2),   המדינה בתוך סוגריים (2),   המחוז בתוך סוגריים (2),   כתוב "מחוז" לפני שם המחוז (1),   המחוז לא בתוך סוגריים מרובעים (1).
עוד בעיות:   כתוב "(הברית נחתמה ב-1978)" במקום "(1978)" (1),   העיר מודגשת (בבור-אן-ברס),   הרשימה היא עם # במקום עם * (בערך אורל (קזחסטן)),   מדובר ברובע של עיר (בערכים אויפשט, ביטולה, ברידג'טאון),   יש גם קנטון וגם פדרציה (בערכים אוסייק וביילובאר),   שתי ערים ביחד (בערך אטלנטה),   תבנית:אנ (בערכים ארד (הונגריה), בוטרופ, בלטייסק).
כמו כן לא ברור איך ראוי לטפל באזורים מנהליים (כמו מקאו. הרי ראוי שיופיע דגל מקאו ולא דגל סין, אבל אולי כן צריך לכתוב את סין כמדינה?).
סימנתי ברשימה ב-  את מה שלאחר השינוי שעשיתי אמור (בתקווה) להיפתר, וב-  את מה שלא. אגב אין לי הרבה ניסיון בזה, אז אני מקווה שלא יצרתי שום באג עם כל השינויים שעשיתי. אוריאל, Orielno - שיחה 23:17, 19 בפברואר 2018 (IST)

ריצה לאחר תיקוני אוריאל

אוריאל, איך לא נפגשנו קודם?! אני אריץ עכשיו יבש ואם בסדר רטוב ונראה מה נשאר. מופעים בודדים נעדכן ידנית. בגלל שלא היה תקן, כל אחד המציא מבנה. ואני מסתמך שתמיד שמו דגל. מקווה שזה כך. בורה בורה - שיחה 00:03, 20 בפברואר 2018 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,763 דפים מתוך 1,763. KotzBotדף שיחהתרומות • 00:06, 20 בפברואר 2018 (IST)

  בוצע יבש 375 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 1194 לא נצפה שינוי. ההסבה נעצרה לאחר 9 עמודי פלט @מש:בורה בורה מש:OrielnoKotzBotדף שיחהתרומות • 00:09, 20 בפברואר 2018 (IST)

משתמש:Orielno תויגת על ידי הבוט? תוכל לבדוק את הפלט? בורה בורה - שיחה 00:13, 20 בפברואר 2018 (IST)

הממ... המון שגיאות. ממתין. בורה בורה - שיחה 00:15, 20 בפברואר 2018 (IST)
אכן המון המון שגיאות חח. רובן ניתנות לפיתרון, אבל הבעיה שהעיר "ריבה" (Ribe) הייתה בלי סוגריים מרובעות, והבוט מכניס אותה לתבנית ומקשר לריבה זה קצת בעייתי לפתור. אוריאל, Orielno - שיחה 00:24, 20 בפברואר 2018 (IST)
נראה לי שעל אף שהמקרה שבו לא שמו את העיר בסוגריים מרובעים (אין קישור פנימי לעיר) הוא המקרה השכיח ביותר, בכל זאת כנראה כדאי לוותר על זה, כי זה יוצר מלא בעיות: (1) קישור לערך קיים שאינו הערך על העיר המתאימה, (2) לפעמים יש מילה שקודמת לשם העיר (כמו: "רובע XXX", ואז גם "רובע" נכנס פנימה), ואולי לעוד בעיות. מצד שני לפחות הבעיה השנייה בהיקפה (אותיות לא באנגלית) נפתרה. אוריאל, Orielno - שיחה 00:45, 20 בפברואר 2018 (IST)
אתה יכול להריץ יבשים לבד. העבר מקטגוריה:ויקיפדיה/בוט/בוט ההסבה/דפי מפרט/בהמתנה לקטגוריה:ויקיפדיה/בוט/בוט ההסבה/דפי מפרט את הדף וחכה כמה דקות. בורה בורה - שיחה 02:43, 20 בפברואר 2018 (IST)

עוד ריצות ניסיון שביצעתי לאחר מכן הועברו ל: שיחת תבנית:עיר תאומה/הסבה לתבנית תקנית/ריצות לצורך איתור באג אוריאל, Orielno - שיחה 11:16, 20 בפברואר 2018 (IST)

כמו שאמרתי, ויתרתי על האפשרות לתפוס ערים שהן לא בתוך סוגריים מרובעות, כי זה ייצור בעיות. בריצה עכשיו נראה אם שאר הדברים עובדים כמו שצריך (אני כבר יודע על כמה שלא, קשור לכך שכתוב מחוז ולא כתובה מדינה והוא חושב שהמחוז הוא מדינה, או חוסר עקביות בין ה"מדינה" לכאורה לבין הדגל). אוריאל, Orielno - שיחה 11:18, 20 בפברואר 2018 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,763 דפים מתוך 1,763. KotzBotדף שיחהתרומות • 11:18, 20 בפברואר 2018 (IST)

  בוצע יבש 67 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 1696 לא נצפה שינוי. @מש:בורה בורה מש:OrielnoKotzBotדף שיחהתרומות • 11:20, 20 בפברואר 2018 (IST)

הריצה הבאה נועדה לבדוק 2 דברים: א. אם התוספת שהוספתי לפני "שנה" הייתה מיותרת וטופלה גם בלי קשר. ב. לתקן בעיה שקרתה בטסקלוסה שם היו צמד ערים (עיר א-עיר ב) שהן ביחד עיר תאומה של נשואת הערך. אוריאל, Orielno - שיחה 11:44, 20 בפברואר 2018 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,763 דפים מתוך 1,763. KotzBotדף שיחהתרומות • 11:48, 20 בפברואר 2018 (IST)

  בוצע יבש 39 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 0 לא נצפה שינוי. ההסבה נעצרה לאחר 9 עמודי פלט @מש:בורה בורה מש:OrielnoKotzBotדף שיחהתרומות • 11:49, 20 בפברואר 2018 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,762 דפים מתוך 1,762. KotzBotדף שיחהתרומות • 12:01, 20 בפברואר 2018 (IST)

  בוצע יבש 25 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 1737 לא נצפה שינוי. @מש:בורה בורה מש:OrielnoKotzBotדף שיחהתרומות • 12:03, 20 בפברואר 2018 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,763 דפים מתוך 1,763. KotzBotדף שיחהתרומות • 12:18, 20 בפברואר 2018 (IST)

  בוצע יבש 67 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 1696 לא נצפה שינוי. @מש:בורה בורה מש:OrielnoKotzBotדף שיחהתרומות • 12:20, 20 בפברואר 2018 (IST)

מסקנה מהריצה האחרונה: אכן התוספת שלי הייתה מיותרת, ובעניין אחר: הבעיה שהוא מבלבל בין מחוז למדינה נפתרה. נותרה רק בעיה נקודתית בערך טסקלוסה, עכשיו אני אנסה משהו ואבדוק אם המשהו פותר בעיות מסוג זה. אוריאל, Orielno - שיחה 12:33, 20 בפברואר 2018 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,763 דפים מתוך 1,763. KotzBotדף שיחהתרומות • 12:36, 20 בפברואר 2018 (IST)

  בוצע יבש 66 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 1697 לא נצפה שינוי. @מש:בורה בורה מש:OrielnoKotzBotדף שיחהתרומות • 12:38, 20 בפברואר 2018 (IST)

@מש:בורה בורה אוקיי, הכל תקין, גם הבעיה שהייתה בטסקלוסה (שאנחנו לא רוצים שהבוט יפעל שם) טופלה. אפשר להריץ את הבוט עכשיו. (יש לציין שזה שהכל תקין עכשיו, אינה הוכחה מוחלטת לכך שלא ייתכן שיבוא בעתיד מישהו שיכתוב משהו בצורה כזו שתגרום לבוט לעשות משהו שגוי...) אוריאל, Orielno - שיחה 12:45, 20 בפברואר 2018 (IST)

גדול. עברתי ואכן נראה טוב. תקנתי רק את קרית גת ידנית, שלא קשור לאיכות הבוט. מתזמן עדכון. בורה בורה - שיחה 15:28, 20 בפברואר 2018 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,763 דפים מתוך 1,763. תג:22488151KotzBotדף שיחהתרומות • 00:10, 21 בפברואר 2018 (IST)

  בוצע ריצת אמת 66 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 1697 לא נצפה שינוי. תג=22488151 @מש:בורה בורה מש:OrielnoKotzBotדף שיחהתרומות • 00:14, 21 בפברואר 2018 (IST)

לאחר תיקוני אוריאל

 1. קזחסטן  - אטיראו בערך אורל (קזחסטן). גם יש האש תג וגם אין מדינה. אתה יכול לחלץ את המדינה מהדגל?

ודאי יש עוד. נמשיך אחרי שננקה את הקבוצה הזו. אמי משתדל לתת מקרים שחוזרים על עצמם. יישר כח! בורה בורה - שיחה 01:46, 21 בפברואר 2018 (IST)

רשימה מלאה בשיחת תבנית:עיר תאומה/ערכים שלא תוקנו/דוגמאות. בורה בורה - שיחה 01:48, 21 בפברואר 2018 (IST)
בורה בורה -
בעניין סקופיה - כי מדובר באותיות שהן לא באנגלית ולא נתפסו על ידי מה שהוספתי קודם. הוספתי עכשיו עוד אותיות, עכשיו זה אמור להיתפס.
הערים בקלוז'-נאפוקה ובפתח תקווה ובאונפלר - כמו שכתבתי למטה, ערים שהיה בהן רווח או ' לא נתפסו עקב משהו שלא הבנתי נכון כשכתבתי את הביטוי, תיקנתי את זה. אוריאל, Orielno - שיחה 10:27, 21 בפברואר 2018 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,763 דפים מתוך 1,763. KotzBotדף שיחהתרומות • 01:54, 21 בפברואר 2018 (IST)

  בוצע יבש 1 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 1762 לא נצפה שינוי. @מש:בורה בורה מש:OrielnoKotzBotדף שיחהתרומות • 01:56, 21 בפברואר 2018 (IST)

עשיתי כמה תיקונים, רובם ישפיעו רק על ערכים בודדים, אבל תיקון אחד כנראה ישפיע על עשרות ערכים. נחכה ונראה. אוריאל, Orielno - שיחה 09:54, 21 בפברואר 2018 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,763 דפים מתוך 1,763. KotzBotדף שיחהתרומות • 10:01, 21 בפברואר 2018 (IST)

  בוצע יבש 59 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 1704 לא נצפה שינוי. @מש:בורה בורה מש:OrielnoKotzBotדף שיחהתרומות • 10:03, 21 בפברואר 2018 (IST)

ניתוח התוצאות: אכן נפתרה בעיה שהוא לא טיפל במקרים בהם היה רווח או ' בשם העיר. בעיות שהיו בריצה: בורג'ומי (הבעיה הייתה בערך עצמו, טופל), קובאן (גואטמלה) (הבעיה הייתה בערך עצמו, טופל), חיפה (מדובר ברובע, שיניתי שם כדי שתהיה אחידות), ניוקאסל (כי כתוב "במדינת", עדכנתי את הביטוי שיתמודד עם זה). עכשיו אני אריץ שוב ואראה אם הבעיות הללו נפתרו. אוריאל, Orielno - שיחה 10:27, 21 בפברואר 2018 (IST)

ריצות כושלות (קרסו עקב באג) שביצעתי הועברו ל: שיחת תבנית:עיר תאומה/הסבה לתבנית תקנית/ריצות לצורך איתור באג#ריצות לאיתור באג אחר אוריאל, Orielno - שיחה 11:14, 21 בפברואר 2018 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,762 דפים מתוך 1,762. KotzBotדף שיחהתרומות • 11:01, 21 בפברואר 2018 (IST)

  בוצע יבש 67 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 1695 לא נצפה שינוי. @מש:בורה בורה מש:OrielnoKotzBotדף שיחהתרומות • 11:03, 21 בפברואר 2018 (IST)

מסקנות: כל הבעיות תוקנו, למעט בעיה אחת בניוקאסל, שנבעה מכך שהיה שם דגל שהוסיפו אותו באמצעות [[קובץ:...]] במקום באמצעות {{דגל}}. אני מתקן בהתאם ומריץ שוב. אוריאל, Orielno - שיחה 11:14, 21 בפברואר 2018 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,763 דפים מתוך 1,763. KotzBotדף שיחהתרומות • 11:24, 21 בפברואר 2018 (IST)

  בוצע יבש 67 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 1696 לא נצפה שינוי. @מש:בורה בורה מש:OrielnoKotzBotדף שיחהתרומות • 11:26, 21 בפברואר 2018 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,762 דפים מתוך 1,762. KotzBotדף שיחהתרומות • 11:36, 21 בפברואר 2018 (IST)

  בוצע יבש 67 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 1695 לא נצפה שינוי. @מש:בורה בורה מש:OrielnoKotzBotדף שיחהתרומות • 11:38, 21 בפברואר 2018 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,762 דפים מתוך 1,762. KotzBotדף שיחהתרומות • 11:48, 21 בפברואר 2018 (IST)

  בוצע יבש 67 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 1695 לא נצפה שינוי. @מש:בורה בורה מש:OrielnoKotzBotדף שיחהתרומות • 11:50, 21 בפברואר 2018 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,763 דפים מתוך 1,763. KotzBotדף שיחהתרומות • 13:01, 21 בפברואר 2018 (IST)

  בוצע יבש 69 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 1694 לא נצפה שינוי. @מש:בורה בורה מש:OrielnoKotzBotדף שיחהתרומות • 13:03, 21 בפברואר 2018 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,763 דפים מתוך 1,763. KotzBotדף שיחהתרומות • 13:24, 21 בפברואר 2018 (IST)

  בוצע יבש 66 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 1697 לא נצפה שינוי. @מש:בורה בורה מש:OrielnoKotzBotדף שיחהתרומות • 13:26, 21 בפברואר 2018 (IST)

מסקנות:
(1) הכל תקין אפשר להריץ על אמת.
(2) בערכים אוסייק, ביילובאר ו-ווקובאר יש גם עיר, גם נפה, גם פדרציה וגם מדינה (באחד מהערכים חסרה המדינה), ויש בהם 3 דגלים. גם אם אני אעשה שהביטוי יטפל גם במקרים עם שלושה דגלים, תבנית:עיר תאומה לא בנויה ל-3 מקרים האלו, כך שבינתיים אני לא מתעסק איתם. אוריאל, Orielno - שיחה 13:39, 21 בפברואר 2018 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,763 דפים מתוך 1,763. KotzBotדף שיחהתרומות • 15:36, 21 בפברואר 2018 (IST)

  בוצע יבש 54 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 1709 לא נצפה שינוי. @מש:בורה בורה מש:OrielnoKotzBotדף שיחהתרומות • 15:38, 21 בפברואר 2018 (IST)

מוזר. יצאו פחות... ציפיתי שיצאו יותר. בורה בורה - שיחה 15:46, 21 בפברואר 2018 (IST)
כנראה כשאומרים לו: "כל האותיות חוץ מ-X, ‏Y, ‏Z", אז מה שהתוכנה מבין זה: "כל האותיות הסטנדרטיות (ה-ASCII הבסיסי + אותיות בעברית) חוץ מ-X, ‏Y, ‏Z". מכיוון שאין לי כוונה להיכנס לקוד, פשוט כמו שאמרתי אני אכניס עוד טווחי אותיות. אוריאל, Orielno - שיחה 15:59, 21 בפברואר 2018 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,763 דפים מתוך 1,763. KotzBotדף שיחהתרומות • 16:07, 21 בפברואר 2018 (IST)

  בוצע יבש 75 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 1688 לא נצפה שינוי. @מש:בורה בורה מש:OrielnoKotzBotדף שיחהתרומות • 16:09, 21 בפברואר 2018 (IST)

מסקנות הריצה האחרונה: הצלחנו לתפוס עוד מקרים, אבל היו כמה בעיות: בערך פלסטרינה (עיר) הקישור לאנגלית היה קישור לדף פירושונים במקום ליישוב עצמו, ובערכים אורלי (עיר) וגנייזנו שם העיר בסוגריים היה באותיות רוסיות - ולא הייתה בוויקיפדיה באנגלית הפניה מהשם ברוסית לערך המתאים. כל השלושה תוקנו כעת ידנית, אבל אולי זה לא רעיון כזה מוצלח להוסיף עוד שפות... אוריאל, Orielno - שיחה 16:25, 21 בפברואר 2018 (IST)

כן, גם בבדיקה שלי עליתי על שתי הערים האלה. אחת ראיתי שתקנת, את גנייזנו עדיין לא. הורד את הרוסית או אם אתה יודע שזה ברוסית הוסף קישור עם שפה=רוסית, אחרת נטפל ידנית. בגנייזנו עדיין מקשר לערך קיים עם השם באנגלית... מצאת לזה פתרון? בורה בורה - שיחה 16:31, 21 בפברואר 2018 (IST)
אל תשנה כלום. אני אתקן ידנית ומריץ כמו שזה. בורה בורה - שיחה 17:21, 21 בפברואר 2018 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,763 דפים מתוך 1,763. KotzBotדף שיחהתרומות • 17:54, 21 בפברואר 2018 (IST)

  בוצע יבש 72 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 1691 לא נצפה שינוי. @מש:בורה בורה מש:OrielnoKotzBotדף שיחהתרומות • 17:56, 21 בפברואר 2018 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,763 דפים מתוך 1,763. תג:22495680KotzBotדף שיחהתרומות • 12:55, 22 בפברואר 2018 (IST)

  בוצע ריצת אמת 74 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 1689 לא נצפה שינוי. תג=22495680 @מש:בורה בורה מש:OrielnoKotzBotדף שיחהתרומות • 12:59, 22 בפברואר 2018 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,763 דפים מתוך 1,763. KotzBotדף שיחהתרומות • 20:48, 22 בפברואר 2018 (IST)

  בוצע יבש 0 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 1763 לא נצפה שינוי. @מש:בורה בורה מש:OrielnoKotzBotדף שיחהתרומות • 20:50, 22 בפברואר 2018 (IST)

ניסוי - מקרים בהם העיר היא בלי [[ ]] (בלי קישור פנימי)

אני עכשיו עושה ריצות יבשות בשביל לבדוק את האפשרות הזאת. אוריאל, Orielno - שיחה 21:52, 22 בפברואר 2018 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,763 דפים מתוך 1,763. KotzBotדף שיחהתרומות • 21:54, 22 בפברואר 2018 (IST)

  נראה שיש בעיה חמורה ב'ביטוי רגולרי להסבה': [1514-1488] range in reverse order ‏• KotzBotדף שיחהתרומות • 21:54, 22 בפברואר 2018 (IST)

  בוצע יבש 0 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 0 לא נצפה שינוי. @מש:בורה בורה מש:OrielnoKotzBotדף שיחהתרומות • 21:54, 22 בפברואר 2018 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,763 דפים מתוך 1,763. KotzBotדף שיחהתרומות • 22:01, 22 בפברואר 2018 (IST)

  בוצע יבש 218 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 1545 לא נצפה שינוי. @מש:בורה בורה מש:OrielnoKotzBotדף שיחהתרומות • 22:04, 22 בפברואר 2018 (IST)

מסקנות: נראה שבגדול זה עובד, אבל הייתה בעיה אחת משמעותית שלא צפיתי. מתקן אותה עכשיו ומריץ שוב. אוריאל, Orielno - שיחה 22:10, 22 בפברואר 2018 (IST)

 1. קזחסטן  - אטיראו וכזה? בורה בורה - שיחה 22:22, 22 בפברואר 2018 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,763 דפים מתוך 1,763. KotzBotדף שיחהתרומות • 22:18, 22 בפברואר 2018 (IST)

  בוצע יבש 198 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 1565 לא נצפה שינוי. @מש:בורה בורה מש:OrielnoKotzBotדף שיחהתרומות • 22:20, 22 בפברואר 2018 (IST)

עברתי על דף הדוגמאות הראשון ותיקנתי בדפים עצמם קצת בעיות, אחרי שאעשה זאת בשאר 3 דפי הדוגמאות ואריץ שוב ואבדוק, ניתן יהיה לעשות ריצת אמת.

בורה בורה - כרגע אני מריץ ביטוי שתופס רק מקרים בהם העיר אינה בתוך [[ ]]. מכיוון שגם ככה הרצנו קודם על ערים שבתוך [[ ]], אין סיבה להריץ כרגע שוב בכל מקרה. אוריאל, Orielno - שיחה 22:51, 22 בפברואר 2018 (IST)

Orielno לא מריץ אמת עד לאישור ממך. בורה בורה - שיחה 08:03, 23 בפברואר 2018 (IST)
Orielno, סיימת? בורה בורה - שיחה 18:46, 23 בפברואר 2018 (IST)
עוד לא. אוריאל, Orielno - שיחה 18:46, 23 בפברואר 2018 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,763 דפים מתוך 1,763. KotzBotדף שיחהתרומות • 17:54, 24 בפברואר 2018 (IST)

  בוצע יבש 168 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 1595 לא נצפה שינוי. @מש:Orielno מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 17:56, 24 בפברואר 2018 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,763 דפים מתוך 1,763. KotzBotדף שיחהתרומות • 18:06, 24 בפברואר 2018 (IST)

  בוצע יבש 167 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 1596 לא נצפה שינוי. @מש:Orielno מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 18:08, 24 בפברואר 2018 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,763 דפים מתוך 1,763. KotzBotדף שיחהתרומות • 18:18, 24 בפברואר 2018 (IST)

  בוצע יבש 91 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 1672 לא נצפה שינוי. @מש:Orielno מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 18:20, 24 בפברואר 2018 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,763 דפים מתוך 1,763. KotzBotדף שיחהתרומות • 18:30, 24 בפברואר 2018 (IST)

  בוצע יבש 17 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 1746 לא נצפה שינוי. @מש:Orielno מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 18:32, 24 בפברואר 2018 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,763 דפים מתוך 1,763. KotzBotדף שיחהתרומות • 18:36, 24 בפברואר 2018 (IST)

  בוצע יבש 17 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 1746 לא נצפה שינוי. @מש:Orielno מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 18:38, 24 בפברואר 2018 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,763 דפים מתוך 1,763. KotzBotדף שיחהתרומות • 18:48, 24 בפברואר 2018 (IST)

  בוצע יבש 171 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 1592 לא נצפה שינוי. @מש:Orielno מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 18:50, 24 בפברואר 2018 (IST)

 • בורה בורה אפשר להריץ ריצת אמת. אם כי נצטרך לשחזר את הבוט בערכים צ'רקאסי ופוסן (או איכשהו להגיד לו מראש לא להתעסק איתם). אוריאל, Orielno - שיחה 18:57, 24 בפברואר 2018 (IST)
את צ'רקאסי תקנתי ידנית. בורה בורה - שיחה 02:46, 25 בפברואר 2018 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,763 דפים מתוך 1,763. תג:22524843KotzBotדף שיחהתרומות • 11:18, 25 בפברואר 2018 (IST)

  בוצע ריצת אמת 170 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 1593 לא נצפה שינוי. תג=22524843 @מש:Orielno מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 11:24, 25 בפברואר 2018 (IST)

בחזרה לביטוי הרגיל (שבו העיר בתוך [[ ]])

הכנסתי כמה ערים לתוך [[ ]] תוך כדי התיקונים בשביל הריצה הקודמת, אני מריץ עכשיו שוב לבדוק כמה יתוקנו. אוריאל, Orielno - שיחה 12:12, 25 בפברואר 2018 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,763 דפים מתוך 1,763. KotzBotדף שיחהתרומות • 12:24, 25 בפברואר 2018 (IST)

  בוצע יבש 64 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 1699 לא נצפה שינוי. @מש:Orielno מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 12:26, 25 בפברואר 2018 (IST)

 • בורה בורה תוך כדי שעבדתי על הביטוי האחר, שמתי לב שיש בעיה בקטע של ה{{אנ}}, אז עכשיו תיקנתי אותו בשני הביטויים. אז יש עכשיו עוד 64 עריכות, עברתי עליהן והכל תקין, אפשר להריץ ריצת אמת. אוריאל, Orielno - שיחה 12:33, 25 בפברואר 2018 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,763 דפים מתוך 1,763. תג:22527040KotzBotדף שיחהתרומות • 15:13, 25 בפברואר 2018 (IST)

  בוצע ריצת אמת 64 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 1699 לא נצפה שינוי. תג=22527040 @מש:Orielno מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 15:16, 25 בפברואר 2018 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,763 דפים מתוך 1,763. KotzBotדף שיחהתרומות • 20:18, 25 בפברואר 2018 (IST)

  בוצע יבש 5 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 1758 לא נצפה שינוי. @מש:Orielno מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 20:20, 25 בפברואר 2018 (IST)

 • אחרי שהוספתי את האפשרות שיופיע הסימן "–" ולא רק הסימנים "-" ו"," בין האלמנטים, הוא עכשיו מטפל בעוד 4 ערכים. אוריאל, Orielno - שיחה 20:22, 25 בפברואר 2018 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,763 דפים מתוך 1,763. KotzBotדף שיחהתרומות • 20:36, 25 בפברואר 2018 (IST)

ביטוי בו המדינה מופיעה בתוך {{דגל}} אך לא מופיעה שוב לאחר מכן

  בוצע יבש 48 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 1715 לא נצפה שינוי. @מש:Orielno מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 20:38, 25 בפברואר 2018 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,763 דפים מתוך 1,763. KotzBotדף שיחהתרומות • 21:06, 25 בפברואר 2018 (IST)

  בוצע יבש 46 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 1717 לא נצפה שינוי. @מש:Orielno מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 21:08, 25 בפברואר 2018 (IST)

 • וואו אני בהלם. עבד מושלם כמעט על הניסיון הראשון  . בורה בורה אפשר להריץ. אוריאל, Orielno - שיחה 21:26, 25 בפברואר 2018 (IST)
אני מביא את הרעיונות ואתה מבצע מושלם! בורה בורה - שיחה 21:29, 25 בפברואר 2018 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,763 דפים מתוך 1,763. תג:22529489KotzBotדף שיחהתרומות • 22:21, 25 בפברואר 2018 (IST)

  בוצע ריצת אמת 46 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 1717 לא נצפה שינוי. תג=22529489 @מש:Orielno מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 22:24, 25 בפברואר 2018 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,763 דפים מתוך 1,763. KotzBotדף שיחהתרומות • 23:54, 25 בפברואר 2018 (IST)

  בוצע יבש 16 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 1747 לא נצפה שינוי. @מש:Orielno מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 23:56, 25 בפברואר 2018 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,763 דפים מתוך 1,763. KotzBotדף שיחהתרומות • 00:24, 26 בפברואר 2018 (IST)

  בוצע יבש 87 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 1676 לא נצפה שינוי. @מש:Orielno מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 00:26, 26 בפברואר 2018 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,763 דפים מתוך 1,763. KotzBotדף שיחהתרומות • 01:00, 26 בפברואר 2018 (IST)

  בוצע יבש 16 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 1747 לא נצפה שינוי. @מש:Orielno מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 01:02, 26 בפברואר 2018 (IST)

אחרי הריצה הזאת עם ה-16 עריכות, אני אחליף לביטוי ברגולרי שבו לוקחים את המדינה מתבנית דגל + העיר לא בתוך [[ ]]. אוריאל, Orielno - שיחה 01:19, 26 בפברואר 2018 (IST)

תיקנתי עוד מלא... שים לב שהוא תופס רק "* {{דגל|יפן}}" ולא "*{{דגל|יפן}}". בורה בורה - שיחה 12:07, 26 בפברואר 2018 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,763 דפים מתוך 1,763. KotzBotדף שיחהתרומות • 12:12, 26 בפברואר 2018 (IST)

  בוצע יבש 21 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 1742 לא נצפה שינוי. @מש:Orielno מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 12:14, 26 בפברואר 2018 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,763 דפים מתוך 1,763. תג:22533459KotzBotדף שיחהתרומות • 15:08, 26 בפברואר 2018 (IST)

  בוצע ריצת אמת 21 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 1742 לא נצפה שינוי. תג=22533459 @מש:Orielno מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 15:11, 26 בפברואר 2018 (IST)

ועכשיו כנ"ל אבל כשהעיר לא בתוך [[ ]]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,763 דפים מתוך 1,763. KotzBotדף שיחהתרומות • 15:54, 26 בפברואר 2018 (IST)

  בוצע יבש 5 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 1758 לא נצפה שינוי. @מש:Orielno מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 15:56, 26 בפברואר 2018 (IST)

מאכזב אבל זה מה יש :| אוריאל, Orielno - שיחה 16:01, 26 בפברואר 2018 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,763 דפים מתוך 1,763. תג:22534907KotzBotדף שיחהתרומות • 18:16, 26 בפברואר 2018 (IST)

  בוצע ריצת אמת 5 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 1758 לא נצפה שינוי. תג=22534907 @מש:Orielno מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 18:18, 26 בפברואר 2018 (IST)

ועכשיו כנ"ל אבל כשהעיר בתוך [[ ]]

אוריאל, אני מתקן ידנית וזה לא תופס. אולי בגלל שזו ריצה מיוחדת? החזר לביטוי הרגיל. בורה בורה - שיחה 18:21, 26 בפברואר 2018 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,763 דפים מתוך 1,763. KotzBotדף שיחהתרומות • 18:54, 26 בפברואר 2018 (IST)

  בוצע יבש 3 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 1760 לא נצפה שינוי. @מש:Orielno מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 18:56, 26 בפברואר 2018 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,763 דפים מתוך 1,763. KotzBotדף שיחהתרומות • 23:00, 26 בפברואר 2018 (IST)

  בוצע יבש 16 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 1747 לא נצפה שינוי. @מש:Orielno מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 23:03, 26 בפברואר 2018 (IST)

אני כל פעם לוקח 20 ומתקן. עבדתי על 80 - 102. אודה אם גם תיקח קבוצה. בורה בורה - שיחה 23:11, 26 בפברואר 2018 (IST)
עשיתי גם את 50 - 80. בורה בורה - שיחה 00:50, 27 בפברואר 2018 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,763 דפים מתוך 1,763. KotzBotדף שיחהתרומות • 00:54, 27 בפברואר 2018 (IST)

  בוצע יבש 32 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 1731 לא נצפה שינוי. @מש:Orielno מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 00:56, 27 בפברואר 2018 (IST)

משתמש:Orielno ראה את הערך עפולה שעדכנתי ידנית, בגרסה קודמת. ההסבה המקורית ידעה לשמור את הטקסט שבא אחרי. זאת מעלימה את הטקסט. ראה בפלט היבש. תוכל לבדוק למה? קצת מטריד שזה לא מראה אותו גם בגרסה לפני בדף הפלט ולך תדע מה מחקנו בריצות קודמות. מוזר שזה כך. בורה בורה - שיחה 01:13, 27 בפברואר 2018 (IST)
בורה בורה הוא לא מוחק. פשוט בדף שהוא מדפיס של הדוגמאות הוא מדפיס רק את הדברים שהוא עושה בהם שינוי, דברים שהוא לא משנה לא מודפסים. אוריאל, Orielno - שיחה 09:20, 27 בפברואר 2018 (IST)
עדכנתי 40 - 50. בורה בורה - שיחה 10:52, 27 בפברואר 2018 (IST)
גם 30 - 40. בורה בורה - שיחה 11:28, 27 בפברואר 2018 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,759 דפים מתוך 1,759. KotzBotדף שיחהתרומות • 11:30, 27 בפברואר 2018 (IST)

  בוצע יבש 42 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 1717 לא נצפה שינוי. @מש:Orielno מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 11:32, 27 בפברואר 2018 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,761 דפים מתוך 1,761. תג:22541072KotzBotדף שיחהתרומות • 19:52, 27 בפברואר 2018 (IST)

  בוצע ריצת אמת 43 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 1718 לא נצפה שינוי. תג=22541072 @מש:Orielno מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 19:55, 27 בפברואר 2018 (IST)

משתמש:Orielno, למה נובוקוזנצק למשל לא טופל? בורה בורה - שיחה 21:00, 27 בפברואר 2018 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,761 דפים מתוך 1,761. KotzBotדף שיחהתרומות • 02:42, 28 בפברואר 2018 (IST)

  בוצע יבש 12 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 1749 לא נצפה שינוי. @מש:Orielno מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 02:44, 28 בפברואר 2018 (IST)

לא יודע למה נובוקוזנצק לא טופל. אוריאל, Orielno - שיחה 08:43, 28 בפברואר 2018 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,761 דפים מתוך 1,761. תג:22550019KotzBotדף שיחהתרומות • 10:56, 1 במרץ 2018 (IST)

  בוצע ריצת אמת 13 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 1748 לא נצפה שינוי. תג=22550019 @מש:Orielno מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 10:58, 1 במרץ 2018 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,761 דפים מתוך 1,761. KotzBotדף שיחהתרומות • 13:54, 1 במרץ 2018 (IST)

  בוצע יבש 30 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 1731 לא נצפה שינוי. @מש:Orielno מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 13:56, 1 במרץ 2018 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,761 דפים מתוך 1,761. KotzBotדף שיחהתרומות • 14:06, 1 במרץ 2018 (IST)

  בוצע יבש 29 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 1732 לא נצפה שינוי. @מש:Orielno מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 14:08, 1 במרץ 2018 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,761 דפים מתוך 1,761. KotzBotדף שיחהתרומות • 14:18, 1 במרץ 2018 (IST)

  בוצע יבש 29 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 1732 לא נצפה שינוי. @מש:Orielno מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 14:20, 1 במרץ 2018 (IST)

אוריאל, אני מעדיף לא לעשות שינוי כזה ולעבוד על תרגום. בורה בורה - שיחה 15:31, 1 במרץ 2018 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,761 דפים מתוך 1,761. KotzBotדף שיחהתרומות • 20:12, 1 במרץ 2018 (IST)

  בוצע יבש 3 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 1758 לא נצפה שינוי. @מש:Orielno מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 20:14, 1 במרץ 2018 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,761 דפים מתוך 1,761. KotzBotדף שיחהתרומות • 20:24, 1 במרץ 2018 (IST)

  בוצע יבש 6 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 1755 לא נצפה שינוי. @מש:Orielno מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 20:26, 1 במרץ 2018 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,761 דפים מתוך 1,761. KotzBotדף שיחהתרומות • 23:36, 1 במרץ 2018 (IST)

  בוצע יבש 27 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 1734 לא נצפה שינוי. @מש:Orielno מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 23:38, 1 במרץ 2018 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,761 דפים מתוך 1,761. תג:22553699KotzBotדף שיחהתרומות • 00:40, 2 במרץ 2018 (IST)

  בוצע ריצת אמת 27 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 1734 לא נצפה שינוי. תג=22553699 @מש:Orielno מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 00:42, 2 במרץ 2018 (IST)

הרצה חודשית

משתמש:IKhitron, נא להגן. בורה בורה - שיחה 16:59, 15 ביוני 2018 (IDT)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,799 דפים מתוך 1,799. KotzBotדף שיחהתרומות • 17:01, 15 ביוני 2018 (IDT)

  בוצע יבש 1 עריכות; 0 דולגו במפורש; 1798 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 17:03, 15 ביוני 2018 (IDT)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,799 דפים מתוך 1,799. תג:23263187KotzBotדף שיחהתרומות • 17:42, 15 ביוני 2018 (IDT)

  לא מצליח לקרוא את הדף "כיכר מוסקבה"; אמתין חצי דקה בעונש • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:44, 15 ביוני 2018 (IDT)

  לא מצליח לקרוא את הדף "סנט אוגוסטין"; אמתין חצי דקה בעונש • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:46, 15 ביוני 2018 (IDT)

  בוצע ריצת אמת 1 עריכות; 0 דולגו במפורש; 1796 לא נצפה שינוי, 2 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=23263187 • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:47, 15 ביוני 2018 (IDT)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,801 דפים מתוך 1,801. תג:23357723KotzBotדף שיחהתרומות • 11:30, 4 ביולי 2018 (IDT)

  לא מצליח לקרוא את הדף "אורנג' (קליפורניה)"; אמתין חצי דקה בעונש • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:32, 4 ביולי 2018 (IDT)

  לא מצליח לקרוא את הדף "כיכר מוסקבה"; אמתין חצי דקה בעונש • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:34, 4 ביולי 2018 (IDT)

  לא מצליח לקרוא את הדף "סנט אוגוסטין"; אמתין חצי דקה בעונש • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:36, 4 ביולי 2018 (IDT)

  בוצע ריצת אמת 1 עריכות; 0 דולגו במפורש; 1797 לא נצפה שינוי, 3 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=23357723 • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:37, 4 ביולי 2018 (IDT)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,806 דפים מתוך 1,806. תג:23524310KotzBotדף שיחהתרומות • 11:23, 4 באוגוסט 2018 (IDT)

  לא מצליח לקרוא את הדף "סקיו"; Error getting response stream (ReadDoneAsync2): ReceiveFailure אמתין חצי דקה בעונש • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:25, 4 באוגוסט 2018 (IDT)

  בוצע ריצת אמת 1 עריכות; 0 דולגו במפורש; 1804 לא נצפה שינוי, 1 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=23524310 • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:27, 4 באוגוסט 2018 (IDT)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,820 דפים מתוך 1,820. תג=24217980 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות • 16:00, 4 בנובמבר 2018 (IST)

  בוצע ריצת אמת 1 עריכות; 0 דולגו במפורש; 1819 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=24217980 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות • 16:03, 4 בנובמבר 2018 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,825 דפים מתוך 1,825. תג=24414971 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות • 14:25, 4 בדצמבר 2018 (IST)

  בוצע ריצת אמת 0 עריכות; 0 דולגו במפורש; 1825 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=24414971 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות • 14:27, 4 בדצמבר 2018 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,826 דפים מתוך 1,826. תג=24591692 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות • 13:37, 4 בינואר 2019 (IST)

  בוצע ריצת אמת 2 עריכות; 0 דולגו במפורש; 1824 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=24591692 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות • 13:40, 4 בינואר 2019 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,840 דפים מתוך 1,840. תג=24846497 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות • 14:59, 4 בפברואר 2019 (IST)

  בוצע ריצת אמת 0 עריכות; 0 דולגו במפורש; 1839 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=24846497 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות • 15:03, 4 בפברואר 2019 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,844 דפים מתוך 1,844. תג=25035755 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות • 14:47, 4 במרץ 2019 (IST)

  בוצע ריצת אמת 0 עריכות; 0 דולגו במפורש; 1843 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=25035755 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות • 14:50, 4 במרץ 2019 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,849 דפים מתוך 1,849. תג=25230148 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות • 14:27, 4 באפריל 2019 (IDT)

  בוצע ריצת אמת 0 עריכות; 0 דולגו במפורש; 1849 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=25230148 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות • 14:29, 4 באפריל 2019 (IDT)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,858 דפים מתוך 1,858. תג=25419688 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות • 14:57, 4 במאי 2019 (IDT)

  בוצע ריצת אמת 0 עריכות; 0 דולגו במפורש; 1858 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=25419688 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות • 15:00, 4 במאי 2019 (IDT)

  ההסבה הופסקה מאחר והבוט לא מצא שתי חתימות @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 09:20, 1 בספטמבר 2019 (IDT)

  ההסבה הופסקה מאחר והבוט לא מצא שתי חתימות @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 11:13, 1 בספטמבר 2019 (IDT)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,978 דפים מתוך 1,978. תג=27009289 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות • 00:42, 6 בינואר 2020 (IST)

  בוצע ריצת אמת 3 עריכות; 0 דולגו במפורש; 1975 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=27009289 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות • 00:45, 6 בינואר 2020 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-2,021 דפים מתוך 2,021. תג=28018662 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות • 04:37, 5 במאי 2020 (IDT)

  בוצע ריצת אמת 0 עריכות; 0 דולגו במפורש; 2021 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=28018662 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות • 04:41, 5 במאי 2020 (IDT)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-2,028 דפים מתוך 2,028. תג=28329584 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות • 19:16, 4 ביוני 2020 (IDT)

  בוצע ריצת אמת 0 עריכות; 0 דולגו במפורש; 2028 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=28329584 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות • 19:19, 4 ביוני 2020 (IDT)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-2,029 דפים מתוך 2,029. תג=28597853 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות • 03:18, 5 ביולי 2020 (IDT)

  בוצע ריצת אמת 1 עריכות; 0 דולגו במפורש; 2028 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=28597853 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות • 03:21, 5 ביולי 2020 (IDT)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-2,057 דפים מתוך 2,057. תג=28855918 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות • 21:26, 4 באוגוסט 2020 (IDT)

  בוצע ריצת אמת 3 עריכות; 0 דולגו במפורש; 2054 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=28855918 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות • 21:29, 4 באוגוסט 2020 (IDT)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-2,075 דפים מתוך 2,075. תג=29403102 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות • 22:27, 4 באוקטובר 2020 (IDT)

  בוצע ריצת אמת 2 עריכות; 0 דולגו במפורש; 2073 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=29403102 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות • 22:32, 4 באוקטובר 2020 (IDT)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-2,099 דפים מתוך 2,099. תג=29889418 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות • 03:42, 19 בנובמבר 2020 (IST)

  בוצע ריצת אמת 1 עריכות; 0 דולגו במפורש; 2098 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=29889418 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות • 03:46, 19 בנובמבר 2020 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-2,111 דפים מתוך 2,111. תג=30014443 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות • 14:27, 4 בדצמבר 2020 (IST)

  בוצע ריצת אמת 0 עריכות; 0 דולגו במפורש; 2111 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=30014443 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות • 14:30, 4 בדצמבר 2020 (IST)

ריצות 12/2020 לא במסגרת חודשית

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-2,130 דפים מתוך 2,130. תג=30204659 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות • 22:44, 25 בדצמבר 2020 (IST)

  בוצע ריצת אמת 1 עריכות; 0 דולגו במפורש; 2129 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=30204659 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות • 22:47, 25 בדצמבר 2020 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-2,130 דפים מתוך 2,130. KotzBotדף שיחהתרומות • 23:09, 25 בדצמבר 2020 (IST)

  בוצע יבש 0 עריכות; 0 דולגו במפורש; 2130 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 23:12, 25 בדצמבר 2020 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-16 דפים מתוך 16. KotzBotדף שיחהתרומות • 23:20, 25 בדצמבר 2020 (IST)

  בוצע יבש 0 עריכות; 0 דולגו במפורש; 16 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 23:20, 25 בדצמבר 2020 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-16 דפים מתוך 16. KotzBotדף שיחהתרומות • 23:24, 25 בדצמבר 2020 (IST)

  בוצע יבש 0 עריכות; 0 דולגו במפורש; 16 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 23:24, 25 בדצמבר 2020 (IST)

משתמש:Uziel302 אשמח לסיוע כאן. משום מה הבוט לא תופס ערים שהוא צריך להסב עם רגל אחת קשורה. עשינו אלפים כאלה. עשיתי שש ערים ידנית ואין לי ספק שהוא יכול. תוכל לעיין בביטוי הרגולרי מה הבעיה שלו? תודה. בורה בורה - שיחה 23:29, 25 בדצמבר 2020 (IST)

בורה בורה, אני לא יודע מה זה רגל אחת קשורה. תוכל לתת דוגמאות לעריכות? Uziel302 - שיחה 06:06, 27 בדצמבר 2020 (IST)
משתמש:Uziel302 ראה עריכה זו מהריצה האחרונה. זו אפילו עריכה קצת יותר מסובכת שהוא עשה. בורה בורה - שיחה 09:00, 27 בדצמבר 2020 (IST)
משתמש:Orielno אתה הכנת בזמנו את הביטויים הרגולרים המסובכים האלה? אני רואה שאתה מגיח איזה פעם בחודש... תוכל גם אתה להסתכל בנוסף לעוזיאל? בורה בורה - שיחה 12:28, 28 בדצמבר 2020 (IST)
בורה בורה, עדיין לא ברור לי מה פה רגל קשורה אבל זה נראה די מסובך ומשפיע על מעט ערכים, פחות רלוונטי לי לחפור בזה. Uziel302 - שיחה 06:09, 3 בינואר 2021 (IST)

המשך ריצות חודשיות

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-15 דפים מתוך 15. תג=30291549 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות • 16:18, 4 בינואר 2021 (IST)

  בוצע ריצת אמת 0 עריכות; 0 דולגו במפורש; 15 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=30291549 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות • 16:18, 4 בינואר 2021 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-15 דפים מתוך 15. תג=30564713 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות • 14:38, 4 בפברואר 2021 (IST)

  בוצע ריצת אמת 0 עריכות; 0 דולגו במפורש; 15 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=30564713 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות • 14:39, 4 בפברואר 2021 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-15 דפים מתוך 15. תג=30803114 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות • 15:04, 4 במרץ 2021 (IST)

  בוצע ריצת אמת 0 עריכות; 0 דולגו במפורש; 15 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=30803114 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות • 15:04, 4 במרץ 2021 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-15 דפים מתוך 15. תג=31064154 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות • 13:03, 4 באפריל 2021 (IDT)

  בוצע ריצת אמת 0 עריכות; 0 דולגו במפורש; 15 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=31064154 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות • 13:03, 4 באפריל 2021 (IDT)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-15 דפים מתוך 15. תג=31592413 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות • 22:20, 14 ביוני 2021 (IDT)

  בוצע ריצת אמת 0 עריכות; 0 דולגו במפורש; 15 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=31592413 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות • 22:20, 14 ביוני 2021 (IDT)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-15 דפים מתוך 15. תג=31793994 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות • 05:41, 18 ביולי 2021 (IDT)

  בוצע ריצת אמת 0 עריכות; 0 דולגו במפורש; 15 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=31793994 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות • 05:41, 18 ביולי 2021 (IDT)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-2,210 דפים מתוך 2,210. KotzBotדף שיחהתרומות • 06:34, 18 ביולי 2021 (IDT)

  בוצע יבש 4 עריכות; 0 דולגו במפורש; 2206 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 06:38, 18 ביולי 2021 (IDT)

המפרט מפקשש תיקונים

משתמש:עלי המפרט לעיל הסב בזמנו אלפי ערכים בהצלחה מרובה. אבל עכשיו משום מה הוא תופס רבע בקושי. ראה את שיחת תבנית:עיר תאומה/ערכים שלא תוקנו/דוגמאות. אלה ערכים שהפקתי בבוט נפרד והייתי מצפה שהוא יתקן אבל הוא לא. הביטוי הרגולרי לא תופס את כל המקרים. מה שנוח כאן זה שיש רשימה סגורה שאפשר לדבג עליה את הביטוי הרגולרי. הביטוי הזה ללא ספק גדול עלי  בורה בורה - שיחה 18:41, 18 ביולי 2021 (IDT)

בורה בורה, אשתדל ללמוד את האפיון, עושה רושם שהוא מורכב. עלי - שיחה 19:13, 18 ביולי 2021 (IDT)
שמתי במפרט רק את הערכים לטיפול, ועדיין מטופלים רק ארבעה. אז הבעיה אינה בחיפוש אלא בביטוי הרגולרי להסבה. בורה בורה - שיחה 00:50, 19 ביולי 2021 (IDT)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-19 דפים מתוך 19. KotzBotדף שיחהתרומות • 00:48, 19 ביולי 2021 (IDT)

  בוצע יבש 4 עריכות; 0 דולגו במפורש; 15 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 00:48, 19 ביולי 2021 (IDT)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-19 דפים מתוך 19. תג=31814045 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות • 21:41, 20 ביולי 2021 (IDT)

  בוצע ריצת אמת 4 עריכות; 0 דולגו במפורש; 15 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=31814045 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות • 21:41, 20 ביולי 2021 (IDT)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-2,217 דפים מתוך 2,217. תג=32017607 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות • 19:28, 18 באוגוסט 2021 (IDT)

  בוצע ריצת אמת 2 עריכות; 0 דולגו במפורש; 2215 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=32017607 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות • 19:33, 18 באוגוסט 2021 (IDT)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-2,217 דפים מתוך 2,217. תג=32132516 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות • 21:20, 4 בספטמבר 2021 (IDT)

  בוצע ריצת אמת 0 עריכות; 0 דולגו במפורש; 2217 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=32132516 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות • 21:25, 4 בספטמבר 2021 (IDT)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-2,236 דפים מתוך 2,236. תג=32323501 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות • 18:03, 4 באוקטובר 2021 (IDT)

  בוצע ריצת אמת 0 עריכות; 0 דולגו במפורש; 2236 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=32323501 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות • 18:07, 4 באוקטובר 2021 (IDT)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-2,248 דפים מתוך 2,248. תג=32491130 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות • 15:52, 4 בנובמבר 2021 (IST)

  בוצע ריצת אמת 0 עריכות; 0 דולגו במפורש; 2248 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=32491130 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות • 15:56, 4 בנובמבר 2021 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-2,263 דפים מתוך 2,263. תג=32724056 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות • 17:19, 4 בדצמבר 2021 (IST)

  בוצע ריצת אמת 3 עריכות; 0 דולגו במפורש; 2260 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=32724056 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות • 17:23, 4 בדצמבר 2021 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-2,273 דפים מתוך 2,273. תג=32924858 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות • 17:27, 4 בינואר 2022 (IST)

  בוצע ריצת אמת 0 עריכות; 0 דולגו במפורש; 2273 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=32924858 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות • 17:31, 4 בינואר 2022 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-2,295 דפים מתוך 2,295. תג=33360189 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות • 22:44, 4 במרץ 2022 (IST)

  בוצע ריצת אמת 1 עריכות; 0 דולגו במפורש; 2294 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=33360189 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות • 22:48, 4 במרץ 2022 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-2,402 דפים מתוך 2,402. תג=34059933 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות • 07:48, 8 ביוני 2022 (IDT)

  בוצע ריצת אמת 15 עריכות; 0 דולגו במפורש; 2387 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=34059933 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות • 07:52, 8 ביוני 2022 (IDT)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-2,420 דפים מתוך 2,420. תג=34280268 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות • 02:13, 11 ביולי 2022 (IDT)

  בוצע ריצת אמת 0 עריכות; 0 דולגו במפורש; 2420 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=34280268 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות • 02:18, 11 ביולי 2022 (IDT)

חזרה לדף "עיר תאומה/הסבה לתבנית תקנית".