שיחת תבנית:פרופילי ספורטאים/הטמעה

בוט ההסבה

ראו גם:

מבואהתבנית מקשרת לאתרי מידע על ספורטאים שאינם כדורגלנים וכדורסלנים. באם לא קיים מזהה בוויקינתונים, האתר לא יוצג כלל.


אישורים

בוט ותיק. משתמש:Kotz אבקשך לצרף את חתימתך. בורה בורה - שיחה 09:33, 1 בספטמבר 2019 (IDT)תגובה

ערכים להסבה

petscan:21987368

ביטוי רגולרי להסבה


(?x)
(?<KKK>
      \=\=\s*קישורים\s+חיצוניים\s*\=\=
      [\s\S]*?
)
(?<CCC>\s*(
      \n\s*\=\=(?!=)|
      <gallery|
      <div|
      \{\{\s*-\s*\}\}|
      \{\{גלריה)|
     ((?i)(?<=\n)(\s|(?!\{\{מיזמים)(?!\{\{פרופיל)(?!\{\{הערות\s+שוליים)(?!\{\{ויקישיתוף\s+בשורה)(?!\{\{LTR)\{\{(?<RTS>([^{}]|(?'Open'\{\{)|(?'Close-Open'\}\}))*(?(Open)(?!)))\}\}|\[\[קטגוריה:[^\]]+\]\]|\n\{\|([\s\S](?!\n\|\}))*[\s\S]\n\|\}|\[\[[a-z]{2,4}:[^\]]+\]\]|(?!\<\!--+\s*סיום\sקטע\sערוך\sעל'sידי\sתוכנה\s*-+--\<)\<\!--.*?--\>))
)

תקציר עריכה

הוספת תבנית:פרופילי ספורטאים בקישורים חיצוניים

מפרט הסבה

<<<KKK##החלףר:\s+$==>##>>>
{{פרופילי ספורטאים}}...
<<<KKK##רק:\s+$>>>...
<<<CCC>>>...
<<<PPP>>>

סטטוס

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,735 דפים מתוך 1,735. KotzBotדף שיחהתרומות00:18, 6 באפריל 2018 (IDT)תגובה

  בוצע יבש 209 עריכות; 0 דולגו במפורש; 9 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 1 לא דפים. ההסבה נעצרה לאחר 9 עמודי פלט @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות00:19, 6 באפריל 2018 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-15 דפים מתוך 1,734. תג:22787154KotzBotדף שיחהתרומות00:41, 6 באפריל 2018 (IDT)תגובה

  בוצע ריצת אמת 12 עריכות; 0 דולגו במפורש; 2 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 1 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=22787154 • KotzBotדף שיחהתרומות00:41, 6 באפריל 2018 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,721 דפים מתוך 1,721. תג:22787639KotzBotדף שיחהתרומות03:41, 6 באפריל 2018 (IDT)תגובה

  בוצע ריצת אמת 1684 עריכות; 0 דולגו במפורש; 36 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 1 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=22787639 • KotzBotדף שיחהתרומות04:08, 6 באפריל 2018 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-3 דפים מתוך 3. KotzBotדף שיחהתרומות05:24, 8 באפריל 2018 (IDT)תגובה

  בוצע יבש 2 עריכות; 0 דולגו במפורש; 0 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 1 לא דפים. @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות05:24, 8 באפריל 2018 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-259 דפים מתוך 259. KotzBotדף שיחהתרומות06:00, 8 באפריל 2018 (IDT)תגובה

  בוצע יבש 226 עריכות; 1 דולגו במפורש; 15 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 1 לא דפים. ההסבה נעצרה לאחר 9 עמודי פלט @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות06:02, 8 באפריל 2018 (IDT)תגובה

השאילתה מפקששת

משתמש:הנדב הנכון, ראה את השאילתה שלי. היא תופסת למעלה מ-200 ערכים נוספים, בהם הרבה רוכבי אופניים, ג'ודוקאים ועוד. אנא שפר את שלך או הפוך את שלי לבסיס כדי שאריץ שוב. בורה בורה - שיחה 06:08, 8 באפריל 2018 (IDT)תגובה

ראה גם את שיחת תבנית:פרופילי ספורטאים/הטמעה2/דוגמאות. בורה בורה - שיחה 06:09, 8 באפריל 2018 (IDT)תגובה
בינתיים אני מוסיף מה שהיא תופסת. בורה בורה - שיחה 08:32, 8 באפריל 2018 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-255 דפים מתוך 255. KotzBotדף שיחהתרומות08:36, 8 באפריל 2018 (IDT)תגובה

  בוצע יבש 224 עריכות; 1 דולגו במפורש; 14 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 1 לא דפים. ההסבה נעצרה לאחר 9 עמודי פלט @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות08:37, 8 באפריל 2018 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-255 דפים מתוך 255. תג:22803207KotzBotדף שיחהתרומות10:42, 8 באפריל 2018 (IDT)תגובה

  בוצע ריצת אמת 240 עריכות; 1 דולגו במפורש; 14 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 1 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=22803207 • KotzBotדף שיחהתרומות10:45, 8 באפריל 2018 (IDT)תגובה

הרצה חודשית

משתמש:IKhitron נא להגן. בורה בורה - שיחה 11:58, 8 באפריל 2018 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-104 דפים מתוך 104. KotzBotדף שיחהתרומות11:21, 11 באפריל 2018 (IDT)תגובה

  בוצע יבש 97 עריכות; 2 דולגו במפורש; 6 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 1 לא דפים. @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות11:22, 11 באפריל 2018 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-103 דפים מתוך 103. תג:22835987KotzBotדף שיחהתרומות17:41, 11 באפריל 2018 (IDT)תגובה

  בוצע ריצת אמת 96 עריכות; 2 דולגו במפורש; 6 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 1 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=22835987 • KotzBotדף שיחהתרומות17:42, 11 באפריל 2018 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-74 דפים מתוך 74. KotzBotדף שיחהתרומות23:36, 11 באפריל 2018 (IDT)תגובה

  בוצע יבש 0 עריכות; 49 דולגו במפורש; 73 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 1 לא דפים. @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות23:36, 11 באפריל 2018 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-74 דפים מתוך 74. KotzBotדף שיחהתרומות23:42, 11 באפריל 2018 (IDT)תגובה

  בוצע יבש 49 עריכות; 0 דולגו במפורש; 24 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 1 לא דפים. @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות23:42, 11 באפריל 2018 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-75 דפים מתוך 75. תג:22838608KotzBotדף שיחהתרומות00:48, 12 באפריל 2018 (IDT)תגובה

  בוצע ריצת אמת 50 עריכות; 0 דולגו במפורש; 24 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 1 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=22838608 • KotzBotדף שיחהתרומות00:49, 12 באפריל 2018 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-17 דפים מתוך 17. KotzBotדף שיחהתרומות01:24, 12 באפריל 2018 (IDT)תגובה

  בוצע יבש 5 עריכות; 12 דולגו במפורש; 12 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות01:25, 12 באפריל 2018 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-17 דפים מתוך 17. תג:22839114KotzBotדף שיחהתרומות03:51, 12 באפריל 2018 (IDT)תגובה

  בוצע ריצת אמת 5 עריכות; 12 דולגו במפורש; 12 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=22839114 • KotzBotדף שיחהתרומות03:51, 12 באפריל 2018 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-594 דפים מתוך 594. KotzBotדף שיחהתרומות08:00, 13 באפריל 2018 (IDT)תגובה

  בוצע יבש 335 עריכות; 0 דולגו במפורש; 5 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 1 לא דפים. ההסבה נעצרה לאחר 9 עמודי פלט @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות08:03, 13 באפריל 2018 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-641 דפים מתוך 641. KotzBotדף שיחהתרומות08:30, 13 באפריל 2018 (IDT)תגובה

  בוצע יבש 264 עריכות; 2 דולגו במפורש; 7 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 1 לא דפים. ההסבה נעצרה לאחר 9 עמודי פלט @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות08:31, 13 באפריל 2018 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-637 דפים מתוך 637. תג:22850332KotzBotדף שיחהתרומות10:41, 13 באפריל 2018 (IDT)תגובה

  בוצע ריצת אמת 624 עריכות; 2 דולגו במפורש; 12 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 1 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=22850332 • KotzBotדף שיחהתרומות10:51, 13 באפריל 2018 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-7 דפים מתוך 7. תג:23131150KotzBotדף שיחהתרומות10:42, 22 במאי 2018 (IDT)תגובה

  בוצע ריצת אמת 6 עריכות; 0 דולגו במפורש; 0 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 1 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=23131150 • KotzBotדף שיחהתרומות10:42, 22 במאי 2018 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-5 דפים מתוך 5. תג:23357985KotzBotדף שיחהתרומות12:09, 4 ביולי 2018 (IDT)תגובה

  בוצע ריצת אמת 4 עריכות; 0 דולגו במפורש; 0 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 1 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=23357985 • KotzBotדף שיחהתרומות12:09, 4 ביולי 2018 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-14 דפים מתוך 14. תג:23524465KotzBotדף שיחהתרומות11:51, 4 באוגוסט 2018 (IDT)תגובה

  בוצע ריצת אמת 12 עריכות; 0 דולגו במפורש; 1 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 1 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=23524465 • KotzBotדף שיחהתרומות11:52, 4 באוגוסט 2018 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-15 דפים מתוך 15. תג=24218255 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות16:41, 4 בנובמבר 2018 (IST)תגובה

  בוצע ריצת אמת 14 עריכות; 0 דולגו במפורש; 0 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 1 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=24218255 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות16:42, 4 בנובמבר 2018 (IST)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-18 דפים מתוך 18. תג=24415248 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות14:53, 4 בדצמבר 2018 (IST)תגובה

  בוצע ריצת אמת 15 עריכות; 0 דולגו במפורש; 2 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 1 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=24415248 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות14:54, 4 בדצמבר 2018 (IST)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-4 דפים מתוך 4. תג=24592059 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות14:08, 4 בינואר 2019 (IST)תגובה

  בוצע ריצת אמת 3 עריכות; 0 דולגו במפורש; 0 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 1 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=24592059 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות14:08, 4 בינואר 2019 (IST)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1 דפים מתוך 1. תג=24846841 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות15:31, 4 בפברואר 2019 (IST)תגובה

  בוצע ריצת אמת 0 עריכות; 0 דולגו במפורש; 0 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 1 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=24846841 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות15:31, 4 בפברואר 2019 (IST)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-34 דפים מתוך 34. KotzBotדף שיחהתרומות01:12, 5 בפברואר 2019 (IST)תגובה

  בוצע יבש 33 עריכות; 0 דולגו במפורש; 0 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 1 לא דפים. @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות01:12, 5 בפברואר 2019 (IST)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-33 דפים מתוך 33. KotzBotדף שיחהתרומות03:06, 5 בפברואר 2019 (IST)תגובה

  בוצע יבש 32 עריכות; 0 דולגו במפורש; 0 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 1 לא דפים. @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות03:06, 5 בפברואר 2019 (IST)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-32 דפים מתוך 32. KotzBotדף שיחהתרומות03:24, 5 בפברואר 2019 (IST)תגובה

  בוצע יבש 31 עריכות; 0 דולגו במפורש; 0 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 1 לא דפים. @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות03:24, 5 בפברואר 2019 (IST)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-32 דפים מתוך 32. תג=24851836 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות09:41, 5 בפברואר 2019 (IST)תגובה

  בוצע ריצת אמת 31 עריכות; 0 דולגו במפורש; 0 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 1 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=24851836 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות09:41, 5 בפברואר 2019 (IST)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-2 דפים מתוך 2. תג=25036009 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות15:17, 4 במרץ 2019 (IST)תגובה

  בוצע ריצת אמת 1 עריכות; 0 דולגו במפורש; 0 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 1 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=25036009 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות15:18, 4 במרץ 2019 (IST)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-2 דפים מתוך 2. תג=25230296 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות14:52, 4 באפריל 2019 (IDT)תגובה

  בוצע ריצת אמת 1 עריכות; 0 דולגו במפורש; 0 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 1 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=25230296 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות14:52, 4 באפריל 2019 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-201 דפים מתוך 201. KotzBotדף שיחהתרומות08:54, 29 באפריל 2019 (IDT)תגובה

  בוצע יבש 198 עריכות; 0 דולגו במפורש; 2 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 1 לא דפים. @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות08:54, 29 באפריל 2019 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-2 דפים מתוך 2. KotzBotדף שיחהתרומות11:30, 29 באפריל 2019 (IDT)תגובה

  בוצע יבש 1 עריכות; 0 דולגו במפורש; 0 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 1 לא דפים. @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות11:30, 29 באפריל 2019 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-3 דפים מתוך 3. תג=25419855 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות15:23, 4 במאי 2019 (IDT)תגובה

  בוצע ריצת אמת 2 עריכות; 0 דולגו במפורש; 0 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 1 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=25419855 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות15:23, 4 במאי 2019 (IDT)תגובה

  ההסבה הופסקה מאחר והבוט לא מצא שתי חתימות @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות09:22, 1 בספטמבר 2019 (IDT)תגובה

  ההסבה הופסקה מאחר והבוט לא מצא שתי חתימות @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות11:15, 1 בספטמבר 2019 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-26 דפים מתוך 26. תג=27010322 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות01:40, 6 בינואר 2020 (IST)תגובה

  בוצע ריצת אמת 22 עריכות; 0 דולגו במפורש; 3 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 1 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=27010322 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות01:40, 6 בינואר 2020 (IST)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1 דפים מתוך 1. KotzBotדף שיחהתרומות12:04, 7 בינואר 2020 (IST)תגובה

  בוצע יבש 0 עריכות; 0 דולגו במפורש; 0 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 1 לא דפים. @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות12:04, 7 בינואר 2020 (IST)תגובה

  בעיה בקריאה מדף האינטרנט של petscan: כשלון בקריאת דף אינטרנט https://petscan.wmflabs.org/?format=wiki&psid=8930331, מהסיבה: "The operation has timed out." "" "Timeout"‏ • KotzBotדף שיחהתרומות05:12, 5 במאי 2020 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1 דפים מתוך 1. תג=28018801 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות05:12, 5 במאי 2020 (IDT)תגובה

  בוצע ריצת אמת 0 עריכות; 0 דולגו במפורש; 0 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 1 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=28018801 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות05:12, 5 במאי 2020 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-6 דפים מתוך 6. תג=28329786 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות19:32, 4 ביוני 2020 (IDT)תגובה

  בוצע ריצת אמת 4 עריכות; 0 דולגו במפורש; 1 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 1 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=28329786 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות19:32, 4 ביוני 2020 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1 דפים מתוך 1. תג=28598052 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות03:35, 5 ביולי 2020 (IDT)תגובה

  בוצע ריצת אמת 0 עריכות; 0 דולגו במפורש; 0 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 1 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=28598052 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות03:35, 5 ביולי 2020 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-5 דפים מתוך 5. תג=28856201 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות21:48, 4 באוגוסט 2020 (IDT)תגובה

  בוצע ריצת אמת 4 עריכות; 0 דולגו במפורש; 0 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 1 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=28856201 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות21:49, 4 באוגוסט 2020 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-16 דפים מתוך 16. תג=29403516 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות22:51, 4 באוקטובר 2020 (IDT)תגובה

  בוצע ריצת אמת 13 עריכות; 0 דולגו במפורש; 2 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 1 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=29403516 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות22:51, 4 באוקטובר 2020 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-4 דפים מתוך 4. תג=30014736 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות14:49, 4 בדצמבר 2020 (IST)תגובה

  שמירת הדף שיחת תבנית:פרופילי ספורטאים/הטמעה/דוגמאות נכשלה עקב spamfilter בניסיון לרשום לדף שיחת תבנית:פרופילי ספורטאים/הטמעה/דוגמאותKotzBotדף שיחהתרומות14:49, 4 בדצמבר 2020 (IST)תגובה

  בוצע ריצת אמת 3 עריכות; 0 דולגו במפורש; 0 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 1 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=30014736 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות14:49, 4 בדצמבר 2020 (IST)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-5 דפים מתוך 5. תג=30291808 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות16:36, 4 בינואר 2021 (IST)תגובה

  בוצע ריצת אמת 4 עריכות; 0 דולגו במפורש; 0 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 1 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=30291808 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות16:36, 4 בינואר 2021 (IST)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-3 דפים מתוך 3. תג=30564946 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות14:54, 4 בפברואר 2021 (IST)תגובה

  בוצע ריצת אמת 2 עריכות; 0 דולגו במפורש; 0 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 1 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=30564946 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות14:54, 4 בפברואר 2021 (IST)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-3 דפים מתוך 3. תג=30803330 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות15:22, 4 במרץ 2021 (IST)תגובה

  בוצע ריצת אמת 2 עריכות; 0 דולגו במפורש; 0 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 1 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=30803330 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות15:22, 4 במרץ 2021 (IST)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-2 דפים מתוך 2. תג=31064359 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות13:17, 4 באפריל 2021 (IDT)תגובה

  בוצע ריצת אמת 1 עריכות; 0 דולגו במפורש; 0 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 1 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=31064359 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות13:17, 4 באפריל 2021 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-14 דפים מתוך 14. תג=31592696 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות22:37, 14 ביוני 2021 (IDT)תגובה

  בוצע ריצת אמת 11 עריכות; 0 דולגו במפורש; 2 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 1 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=31592696 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות22:37, 14 ביוני 2021 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-98 דפים מתוך 98. תג=31870871 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות22:41, 28 ביולי 2021 (IDT)תגובה

  בוצע ריצת אמת 83 עריכות; 0 דולגו במפורש; 14 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 1 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=31870871 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות22:44, 28 ביולי 2021 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-91 דפים מתוך 91. KotzBotדף שיחהתרומות18:04, 13 באוגוסט 2021 (IDT)תגובה

  בוצע יבש 72 עריכות; 0 דולגו במפורש; 18 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 1 לא דפים. @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות18:04, 13 באוגוסט 2021 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-90 דפים מתוך 90. תג=31984437 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות18:41, 13 באוגוסט 2021 (IDT)תגובה

  בוצע ריצת אמת 71 עריכות; 0 דולגו במפורש; 18 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 1 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=31984437 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות18:44, 13 באוגוסט 2021 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-4 דפים מתוך 4. תג=32018225 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות20:03, 18 באוגוסט 2021 (IDT)תגובה

  בוצע ריצת אמת 3 עריכות; 0 דולגו במפורש; 0 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 1 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=32018225 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות20:04, 18 באוגוסט 2021 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-12 דפים מתוך 12. תג=32132740 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות21:47, 4 בספטמבר 2021 (IDT)תגובה

  בוצע ריצת אמת 11 עריכות; 0 דולגו במפורש; 0 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 1 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=32132740 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות21:48, 4 בספטמבר 2021 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-5 דפים מתוך 5. תג=32323696 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות18:25, 4 באוקטובר 2021 (IDT)תגובה

  בוצע ריצת אמת 4 עריכות; 0 דולגו במפורש; 0 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 1 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=32323696 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות18:25, 4 באוקטובר 2021 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-13 דפים מתוך 13. תג=32491353 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות16:13, 4 בנובמבר 2021 (IST)תגובה

  בוצע ריצת אמת 12 עריכות; 0 דולגו במפורש; 0 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 1 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=32491353 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות16:14, 4 בנובמבר 2021 (IST)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-3 דפים מתוך 3. תג=32724278 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות17:40, 4 בדצמבר 2021 (IST)תגובה

  בוצע ריצת אמת 2 עריכות; 0 דולגו במפורש; 0 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 1 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=32724278 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות17:40, 4 בדצמבר 2021 (IST)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-4 דפים מתוך 4. תג=32925134 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות17:48, 4 בינואר 2022 (IST)תגובה

  בוצע ריצת אמת 2 עריכות; 0 דולגו במפורש; 1 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 1 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=32925134 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות17:48, 4 בינואר 2022 (IST)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-12 דפים מתוך 12. תג=33360474 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות23:12, 4 במרץ 2022 (IST)תגובה

  בוצע ריצת אמת 10 עריכות; 0 דולגו במפורש; 1 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 1 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=33360474 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות23:12, 4 במרץ 2022 (IST)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-30 דפים מתוך 30. KotzBotדף שיחהתרומות23:48, 28 באפריל 2022 (IDT)תגובה

  בוצע יבש 27 עריכות; 0 דולגו במפורש; 1 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 1 לא דפים. @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות23:50, 28 באפריל 2022 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-39 דפים מתוך 39. תג=34060208 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות08:14, 8 ביוני 2022 (IDT)תגובה

  בוצע ריצת אמת 36 עריכות; 0 דולגו במפורש; 2 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 1 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=34060208 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות08:15, 8 ביוני 2022 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-12 דפים מתוך 12. תג=34280483 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות03:39, 11 ביולי 2022 (IDT)תגובה

  בוצע ריצת אמת 10 עריכות; 0 דולגו במפורש; 1 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 1 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=34280483 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות03:40, 11 ביולי 2022 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-6 דפים מתוך 6. תג=34613168 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות13:56, 4 בספטמבר 2022 (IDT)תגובה

  בוצע ריצת אמת 2 עריכות; 0 דולגו במפורש; 3 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 1 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=34613168 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות13:56, 4 בספטמבר 2022 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-6 דפים מתוך 6. תג=34796706 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות13:24, 4 באוקטובר 2022 (IDT)תגובה

  בוצע ריצת אמת 5 עריכות; 0 דולגו במפורש; 0 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 1 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=34796706 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות13:24, 4 באוקטובר 2022 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-6 דפים מתוך 6. תג=34993965 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות12:31, 4 בנובמבר 2022 (IST)תגובה

  בוצע ריצת אמת 4 עריכות; 0 דולגו במפורש; 1 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 1 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=34993965 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות12:31, 4 בנובמבר 2022 (IST)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-7 דפים מתוך 7. תג=35275613 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות03:42, 19 בדצמבר 2022 (IST)תגובה

  בוצע ריצת אמת 5 עריכות; 0 דולגו במפורש; 1 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 1 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=35275613 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות03:42, 19 בדצמבר 2022 (IST)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-3 דפים מתוך 3. תג=35420022 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות19:47, 5 בינואר 2023 (IST)תגובה

  בוצע ריצת אמת 2 עריכות; 0 דולגו במפורש; 0 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 1 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=35420022 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות19:48, 5 בינואר 2023 (IST)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-4 דפים מתוך 4. תג=35625023 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות16:13, 4 בפברואר 2023 (IST)תגובה

  בוצע ריצת אמת 3 עריכות; 0 דולגו במפורש; 0 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 1 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=35625023 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות16:13, 4 בפברואר 2023 (IST)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-8 דפים מתוך 8. תג=36060048 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות21:35, 7 באפריל 2023 (IDT)תגובה

  בוצע ריצת אמת 6 עריכות; 0 דולגו במפורש; 1 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 1 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=36060048 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות21:35, 7 באפריל 2023 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-3 דפים מתוך 3. תג=36086573 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות23:55, 10 באפריל 2023 (IDT)תגובה

  בוצע ריצת אמת 2 עריכות; 0 דולגו במפורש; 0 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 1 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=36086573 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות23:55, 10 באפריל 2023 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-2 דפים מתוך 2. תג=36105278 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות04:46, 13 באפריל 2023 (IDT)תגובה

  בוצע ריצת אמת 1 עריכות; 0 דולגו במפורש; 0 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 1 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=36105278 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות04:46, 13 באפריל 2023 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-4 דפים מתוך 4. תג=36249405 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות14:21, 6 במאי 2023 (IDT)תגובה

  בוצע ריצת אמת 3 עריכות; 0 דולגו במפורש; 0 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 1 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=36249405 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות14:22, 6 במאי 2023 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-7 דפים מתוך 7. תג=36457168 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות20:33, 6 ביוני 2023 (IDT)תגובה

  בוצע ריצת אמת 4 עריכות; 0 דולגו במפורש; 2 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 1 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=36457168 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות20:33, 6 ביוני 2023 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-3 דפים מתוך 3. תג=36637663 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות15:32, 4 ביולי 2023 (IDT)תגובה

  בוצע ריצת אמת 2 עריכות; 0 דולגו במפורש; 0 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 1 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=36637663 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות15:32, 4 ביולי 2023 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-11 דפים מתוך 11. תג=36970984 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות14:37, 26 באוגוסט 2023 (IDT)תגובה

  בוצע ריצת אמת 8 עריכות; 0 דולגו במפורש; 2 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 1 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=36970984 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות14:38, 26 באוגוסט 2023 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-6 דפים מתוך 6. תג=37128419 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות10:04, 19 בספטמבר 2023 (IDT)תגובה

  בוצע ריצת אמת 5 עריכות; 0 דולגו במפורש; 0 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 1 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=37128419 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות10:04, 19 בספטמבר 2023 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1 דפים מתוך 1. תג=37311243 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות10:05, 19 באוקטובר 2023 (IDT)תגובה

  בוצע ריצת אמת 0 עריכות; 0 דולגו במפורש; 0 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 1 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=37311243 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות10:05, 19 באוקטובר 2023 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-4 דפים מתוך 4. תג=37509529 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות08:58, 19 בנובמבר 2023 (IST)תגובה

  בוצע ריצת אמת 1 עריכות; 0 דולגו במפורש; 2 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 1 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=37509529 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות08:58, 19 בנובמבר 2023 (IST)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-18 דפים מתוך 18. תג=37897674 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות22:09, 19 בינואר 2024 (IST)תגובה

  בוצע ריצת אמת 15 עריכות; 0 דולגו במפורש; 2 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 1 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=37897674 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות22:09, 19 בינואר 2024 (IST)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-4 דפים מתוך 4. תג=38099375 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות08:55, 19 בפברואר 2024 (IST)תגובה

  בוצע ריצת אמת 2 עריכות; 0 דולגו במפורש; 1 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 1 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=38099375 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות08:55, 19 בפברואר 2024 (IST)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-13 דפים מתוך 13. תג=38408683 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות21:16, 8 באפריל 2024 (IDT)תגובה

  בוצע ריצת אמת 11 עריכות; 0 דולגו במפורש; 1 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 1 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=38408683 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות21:16, 8 באפריל 2024 (IDT)תגובה

חזרה לדף "פרופילי ספורטאים/הטמעה".