שלום עראקי

שלום עראקי (16851780) היה נשיא קהילת יהודי תימן והממונה על המטבעה של תימן.

ביוגרפיהעריכה

פעל לבניית מוסדות ציבור בקהילת יהודי צנעא ובהם גם את בית הכנסת בית אלאוסטא. פעל למען תרומות ליישוב היהודי בארץ ישראל.

ב-1740 פעל נמרצות להכנסת סידור התפילה בנוסח הספרדים (נוסח שאמי) בקרב יהודי תימן, וכן פעל למען קבלת פסיקות השולחן ערוך. פעילות זו עוררה מחלוקת עזה. הרב יוסף קאפח כתב ששלום התפלל בכל שבת בבית כנסת אחר והביא עמו סדורים נוסח ספרד: ”וביקש מהם אם אפשר, או כפה עליהם אם יש צורך בכך, להתפלל נוסח ספרד“.[1] עם זאת, בספר "קורות ישראל בתימן" שפורסם על ידי הרב יוסף קאפח, כתב המחבר ר' חיים חבשוש דברים דומים על יחיא בן שלום הכהן אלעראקי[2] עוד כתב הרב קאפח שרק שלושה מתוך עשרים ושניים בתי כנסת שפקד, סירבו לשמוע לו.[3].

הודח מתפקידו בשנת 1761 בעקבות הסתה של המוסלמים וחילופי השלטון.[דרוש מקור] הוא נאסר והוטל עליו קנס אשר מוטט את עושרו. שניים מבניו היו מחכמי צנעא.

קישורים חיצונייםעריכה

הערות שולייםעריכה

  1. ^ הרב יוסף קאפח, אגדתא דפסחא, מבוא, עמודים 10–11
  2. ^ ספונות, כרך ב' ה'תשי"ח, עמוד רס"ז; פורסם גם בתוך: פרופ' יוסף טובי (עורך), כתבים, כרך ב', עמוד 718
  3. ^ הרב יוסף קאפח כותב שמקובל "כי היו אלה בית צאלח, בית אלשיך, בית אלד'מארי" (ספונות, כרך ב' ה'תשי"ח, עמוד רס"ז) ושמהרי"ץ, שהיה בעל בית הכנסת בית צאלח וצעיר באותו הזמן, "הושפע מאוד מן המקרה ומעמדתו התקיפה של מהר"י צעדי שהיה אב בית דין בצנעא באותו הזמן, וחזר להיות קנאי לנוסח תימן המקורי" (הרב יוסף קאפח, אגדתא דפסחא, מבוא, עמוד 11