שנים עבריות ג' אלפים - ג'צ"ט

שנים עבריות

שנים עבריות ג' אלפים (3000) - ג'צ"ט (3099) התחילו, על פי המסורת המקובלת של מניין השנים בלוח העברי המבוססת על סדר עולם רבה, בשנת 762 לפנה"ס והסתיימו בשנת 662 לפנה"ס לפי הלוח היוליאני.

אירועיםעריכה

נולדועריכה

נפטרועריכה

לוח רב שנתיעריכה

►► ג' אלפים - ג'צ"ט ◄◄
טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי
ג' אלפים
(3000)
ג'א'
(3001)
ג'ב'
(3002)
ג'ג'
(3003)
ג'ד'
(3004)
ג'ה'
(3005)
ג'ו'
(3006)
ג'ז'
(3007)
ג'ח'
(3008)
ג'ט'
(3009)
762 לפנה"ס 761 לפנה"ס 760 לפנה"ס 759 לפנה"ס 758 לפנה"ס 757 לפנה"ס 756 לפנה"ס 755 לפנה"ס 754 לפנה"ס 753 לפנה"ס 752 לפנה"ס
ג'י'
(3010)
ג'י"א
(3011)
ג'י"ב
(3012)
ג'י"ג
(3013)
ג'י"ד
(3014)
ג'ט"ו
(3015)
ג'ט"ז
(3016)
ג'י"ז
(3017)
ג'י"ח
(3018)
ג'י"ט
(3019)
752 לפנה"ס 751 לפנה"ס 750 לפנה"ס 749 לפנה"ס 748 לפנה"ס 747 לפנה"ס 746 לפנה"ס 745 לפנה"ס 744 לפנה"ס 743 לפנה"ס 742 לפנה"ס
ג'ך'
(3020)
ג'כ"א
(3021)
ג'כ"ב
(3022)
ג'כ"ג
(3023)
ג'כ"ד
(3024)
ג'כ"ה
(3025)
ג'כ"ו
(3026)
ג'כ"ז
(3027)
ג'כ"ח
(3028)
ג'כ"ט
(3029)
742 לפנה"ס 741 לפנה"ס 740 לפנה"ס 739 לפנה"ס 738 לפנה"ס 737 לפנה"ס 736 לפנה"ס 735 לפנה"ס 734 לפנה"ס 733 לפנה"ס 732 לפנה"ס
ג'ל'
(3030)
ג'ל"א
(3031)
ג'ל"ב
(3032)
ג'ל"ג
(3033)
ג'ל"ד
(3034)
ג'ל"ה
(3035)
ג'ל"ו
(3036)
ג'ל"ז
(3037)
ג'ל"ח
(3038)
ג'ל"ט
(3039)
732 לפנה"ס 731 לפנה"ס 730 לפנה"ס 729 לפנה"ס 728 לפנה"ס 727 לפנה"ס 726 לפנה"ס 725 לפנה"ס 724 לפנה"ס 723 לפנה"ס 722 לפנה"ס
ג'ם'
(3040)
ג'מ"א
(3041)
ג'מ"ב
(3042)
ג'מ"ג
(3043)
ג'מ"ד
(3044)
ג'מ"ה
(3045)
ג'מ"ו
(3046)
ג'מ"ז
(3047)
ג'מ"ח
(3048)
ג'מ"ט
(3049)
722 לפנה"ס 721 לפנה"ס 720 לפנה"ס 719 לפנה"ס 718 לפנה"ס 717 לפנה"ס 716 לפנה"ס 715 לפנה"ס 714 לפנה"ס 713 לפנה"ס 712 לפנה"ס
ג'ן'
(3050)
ג'נ"א
(3051)
ג'נ"ב
(3052)
ג'נ"ג
(3053)
ג'נ"ד
(3054)
ג'נ"ה
(3055)
ג'נ"ו
(3056)
ג'נ"ז
(3057)
ג'נ"ח
(3058)
ג'נ"ט
(3059)
712 לפנה"ס 711 לפנה"ס 710 לפנה"ס 709 לפנה"ס 708 לפנה"ס 707 לפנה"ס 706 לפנה"ס 705 לפנה"ס 704 לפנה"ס 703 לפנה"ס 702 לפנה"ס
ג'ס'
(3060)
ג'ס"א
(3061)
ג'ס"ב
(3062)
ג'ס"ג
(3063)
ג'ס"ד
(3064)
ג'ס"ה
(3065)
ג'ס"ו
(3066)
ג'ס"ז
(3067)
ג'ס"ח
(3068)
ג'ס"ט
(3069)
702 לפנה"ס 701 לפנה"ס 700 לפנה"ס 699 לפנה"ס 698 לפנה"ס 697 לפנה"ס 696 לפנה"ס 695 לפנה"ס 694 לפנה"ס 693 לפנה"ס 692 לפנה"ס
ג'ע'
(3070)
ג'ע"א
(3071)
ג'ע"ב
(3072)
ג'ע"ג
(3073)
ג'ע"ד
(3074)
ג'ע"ה
(3075)
ג'ע"ו
(3076)
ג'ע"ז
(3077)
ג'ע"ח
(3078)
ג'ע"ט
(3079)
692 לפנה"ס 691 לפנה"ס 690 לפנה"ס 689 לפנה"ס 688 לפנה"ס 687 לפנה"ס 686 לפנה"ס 685 לפנה"ס 684 לפנה"ס 683 לפנה"ס 682 לפנה"ס
ג'ף'
(3080)
ג'פ"א
(3081)
ג'פ"ב
(3082)
ג'פ"ג
(3083)
ג'פ"ד
(3084)
ג'פ"ה
(3085)
ג'פ"ו
(3086)
ג'פ"ז
(3087)
ג'פ"ח
(3088)
ג'פ"ט
(3089)
682 לפנה"ס 681 לפנה"ס 680 לפנה"ס 679 לפנה"ס 678 לפנה"ס 677 לפנה"ס 676 לפנה"ס 675 לפנה"ס 674 לפנה"ס 673 לפנה"ס 672 לפנה"ס
ג'ץ'
(3090)
ג'צ"א
(3091)
ג'צ"ב
(3092)
ג'צ"ג
(3093)
ג'צ"ד
(3094)
ג'צ"ה
(3095)
ג'צ"ו
(3096)
ג'צ"ז
(3097)
ג'צ"ח
(3098)
ג'צ"ט
(3099)
672 לפנה"ס 671 לפנה"ס 670 לפנה"ס 669 לפנה"ס 668 לפנה"ס 667 לפנה"ס 666 לפנה"ס 665 לפנה"ס 664 לפנה"ס 663 לפנה"ס 662 לפנה"ס
שנה עברית לפני ד'קי"ט * שנה עברית מעוברת שנה עברית לא מעוברת שנה יוליאנית = תחילת מחזור 28
שנים של ברכת החמה
= שנת שמיטה
החל משנת ג'תנ"א

* שיטה קבועה לחישוב שנים מעוברות הונהגה בשנת ד'קי"ט על ידי הלל נשיאה, ולפני כן נקבע העיבור על ידי בית דין בתחילת כל שנה.

  1. ^ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 לפי הרב יחיאל היילפרין בספרו סדר הדורות, המובא בערך מלכי יהודה וישראל