T

אות באלפבית הלטיני
Tt
Tt
אלפבית לטיני
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg
Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn
Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu
Vv Ww Xx Yy Zz

האות T (טי) היא האות העשרים באלפבית הלטיני.

מקורה של האות באלפבית היווני "טאו" (Tαυ) שמקורה באות "ת" השמית.

ייצוגים נוספים של האות Tעריכה

באלפבית פונטי מיוצגת האות על ידי המילה "טנגו" (Tango).

בקוד מורס המיוצגת האות על ידי קו אחד: -

בקוד ASCII מיוצגת האות על ידי 84 (T) ו-116 (t).

בכתב ברייל:

 

ע"פ האקדמיה ללשון העברית, האות T מתועתקת לעברית כט, אם כי בעברית המודרנית צליל האות זהה לצליל של האות ת.

התפתחות האות Tעריכה

         
תו פרוטו כנעני תו פיניקית טאו יווני T אטרוסקי T לטיני

משמעויות האות Tעריכה