T

אות באלפבית הלטיני

האות T (טי) היא האות העשרים באלפבית הלטיני.

Tt
Tt
Tt
אלפבית לטיני
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg
Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn
Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu
Vv Ww Xx Yy Zz

מקורה של האות באלפבית היווני "טאו" (Tαυ) שמקורה באות "ת" השמית.

ייצוגים נוספים של האות Tעריכה

 
דגל הקוד הבינלאומי של האות T

באלפבית פונטי מיוצגת האות על ידי המילה "טנגו" (Tango).

בקוד מורס המיוצגת האות על ידי קו אחד: -

בקוד ASCII מיוצגת האות על ידי 84 (T) ו-116 (t).

בכתב ברייל:

 

ע"פ האקדמיה ללשון העברית, האות T מתועתקת לעברית כט, אם כי בעברית המודרנית צליל האות זהה לצליל של האות ת.

התפתחות האות Tעריכה

         
תו פרוטו כנעני תו פיניקית טאו יווני T אטרוסקי T לטיני

משמעויות האות Tעריכה