פתיחת התפריט הראשי

האם התכוונתם ל...

* ברזילי הגלעדי – דמות מקראית

ראו גם