האוצר (כתב עת)

ירחון האוצר הוא כתב עת תורני אינטרנטי. כתב העת יוצא לאור מדי חודש, החל מחודש אדר תשע"ז (2017). בהקמת כתב העת, נעשה שימוש בפורום אוצר החכמה, והמערכת שהתגבשה הורכבה מחברי הפורום. גם שמו של כתב העת ניתן לו בהשראת פורום אוצר החכמה.

שער הגיליון הראשון

ייחודיותו של כתב העת היא במגוון הרחב של הכותבים ובהיותו מופץ באופן וירטואלי, כפי שנכתב על ידי חברי המערכת בהקדמתם הקבועה: "ירחון 'האוצר'... אוצר בתוכו חידושי תורה יקרים בכל מקצועות התורה, שנתחברו בידי אומן, על ידי חובשי בית המדרש ותופשי התורה די בכל אתר ואתר". כתב העת מתייחד בהיותו מבוסס על בית מדרש וירטואלי פעיל, שבו משתתפים, לומדים ודנים יחד לומדים מתתי מגזרים רבים בציבור החרדי והדתי בעולם. כמו כן, כתב העת מתייחד בפלטפורמה שבה הוא מתפרסם, הייחודית בסוגת הספרות התורנית: הוא מופץ באופן ווירטואלי על ידי פרסום קישור להורדת הגיליון והפצתו ללא עלות למנויים בדוא"ל. מתכונת זו תורמת לתפוצתו הרחבה, ומאפשרת את הוצאתו על בסיס חודשי על ידי צוות עורכים מתנדבים. התדירות הגבוהה של פרסום הגליונות מביאה לכך שכתב העת כולל מאמרי תגובה רבים יחסית.

מטרתו של כתב העת הוא "להיות במה לכל בר בי רב, לפרסם בה חידושיו"[1].

גיליונות "האוצר" זמינים באינטרנט בפורום אוצר החכמה[1], במאגר אוצר החכמה ובמאגרים נוספים.

חברי המערכת והכותבים עריכה

יוזם הקמת כתב העת הוא הרב משה בוטון, המשמש גם כראש המערכת של כתב העת. חברי המערכת הם הרב רועי זק, הרב משה מרדכי אייכנשטיין, הרב אריאל דוד והרב הראל דביר. מנעד הכותבים רחב, ובירחון כותבים חרדים ודתיים לאומיים, ראשי ישיבות וכוללים, רבני יישובים, דיינים, אברכים ואף בחורים צעירים, מחברי הפורום לצד אחרים. כותבים בולטים, שפרסמו מאמרים רבים בכתב העת: הרב יעקב דוד אילן, הרב איתמר גרבוז, הרב יהושע ון דייק, הרב יהושע בן מאיר, הרב יואל שילה, הרב אלחנן פרינץ, הרב עידוא אלבה, הרב עמנואל מולקנדוב, הרב עמיחי כנרתי והרב אוריאל בנר.

כותבים נוספים שמאמריהם התפרסמו בכתב העת: הרב כתריאל פישל טכורש, הרב אברהם גנחובסקי, הרב יצחק אבוחצירא, הרב חיים קניבסקי, הרב עובדיה יוסף, הרב גרשון אדלשטיין, הרב יצחק זילברשטיין, הרב חיים גדליה צימבליסט, הרב שמחה קוק, הרב יעקב אריאל, הרב שאול אלתר, הרב מאיר מאזוז, הרב דב יפה, הרב יהושע אייכנשטיין, הרב יצחק יוסף, הרב אשר וייס, הרב יצחק רצאבי, הרב גדעון בן משה, הרב יהושע מגנס, הרב משה צוריאל, הרב בן ציון שפירא, הרב ציון לוז, הרב צבי יהודה בן יעקב, הרב פרופ' נריה גוטל, הרב שמואל טל, הרב יצחק ישעיה וייס, הרב עזריה אריאל, הרב יהושע ענבל, הרב נתן רוטמן, הרב ארז סלע.

מדורי כתב העת עריכה

נושאי המאמרים המתפרסמים בכתב העת מגוונים ועוסקים בתחומים רבים. המאמרים מחולקים למדורים שונים המכונים "אוצרות", וביניהם: "אוצר הגנזים" בו מתפרסמים כתבי רבנים שנפטרו (כדוגמת רבי שלמה קלוגר, האדר"ת, הרב מרדכי גיפטר והרב שך), "אוצר הזמנים" העוסק בענייני הלכה ואגדה בנושאי המועדים החלים בחודש הפרסום של הירחון, "אוצרות ההלכה", בתחומי אורח חיים, יורה דעה, אבן העזר וחושן משפט, "אוצר קדשים", בענייני קרבנות ועבודת המקדש, "אוצר התולדות", לפרסום הספדים ומחקרים אודות גדולי ישראל, "אוצר הספרים" לביקורת ספרים ו"אוצר חקר ועיון". כמו כן, קיים בירחון מדור "הערות קוראים" ובו מובאות הערות הקוראים ותגובות הכותבים.

קישורים חיצוניים עריכה

הערות שוליים עריכה