הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של מתחמים מועדפים לדיור (ותמ"ל) היא ועדת תכנון שמטרתה להגדיל את היצע הדירות בישראל.

רקעעריכה

כחלק מהמאמצים להתמודד עם משבר הדיור בישראל שתוצאותיו הן עליית מחירים ניכרת, גיבשה ועדת השרים לענייני דיור (קבינט הדיור) תוכנית להגביר את היצע יחידות הדיור בישראל. ב-2011 עבר בכנסת חוק הוד"ל (ועדות דיור לאומיות), במסגרתו הוקמו ועדות מחוזיות שביכולתן לאשר תוכניות בנייה באופן מהיר. מכיוון שפעילות הוד"ל לא הצליחה בפועל להגדיל באופן משמעותי את היצע יחידות הדיור בישראל, הועבר ביולי 2014 חוק הותמ"ל שנחקק בכנסת כהוראת שעה לארבע שנים[1], כתחליף לחוק הוד"ל. מטרת חוק הותמ"ל היא אישור תוכניות בנייה גדולות ברמה ארצית באופן מהיר, תוך התגברות על הוראות של כל תוכנית חלה אחרת. התוכניות שנידונות בוועדה הן תוכניות בנייה גדולות על קרקעות מדינה (לפחות 750 יחידות דיור בכל תוכנית, וביישובי המיעוטים לפחות 500 יחידות דיור) שהוכרזו כמתחמים מועדפים לדיור על ידי הממשלה. ביולי 2017 הכנסת אישרה את הרחבת סמכויות הוועדה לתכנון גם על קרקעות פרטיות מרובות בעלים ומתחמים המיועדים לפינוי-בינוי.

הרכב הוועדה מונה 18 חברים בהם 10 נציגי משרדי ממשלה, 4 מהשלטון המקומי, איש מקצוע בתחום התכנון, נציג רשות מקרקעי ישראל ונציג גוף העוסק בשמירה על איכות הסביבה. כמו כן קיימת לועדה ועדת משנה להתנגדויות.

הגורמים שמוסמכים להגיש תוכנית לבניית במסגרת הוותמ"ל הם רשות מקרקעי ישראל, משרד השיכון והבינוי, או החברה הממשלתית לדיור והשכרה "דירה להשכיר".

בין התוכניות שאושרו 3750 יחידות דיור בשטח המחנה הצבאי תל השומר, 8500 באשקלון, ו-9350 יחידות דיור בקריית גת. בשנת 2015 אושרה בותמ"ל בנייתן של 25,000 יחידת דיור[2], ובשנת 2016 אושרו 38,800 יחידות דיור[3]. על אף התוכניות הרבות שקודמו, על פי נתונים שהוצגו על ידי החברה להגנת הטבע, נכון לדצמבר 2017 לא יצא ולו היתר בנייה אחד לדירות שעתידות היו להיבנות במסגרת אישור בותמ"ל[4]. עם זאת, בשנים שלאחר מכן גדל באופן משמעותי מספר היתרי הבנייה שניתנו מתוקף תוכניות שקודמו בותמ"ל. ב-31 בינואר 2018 ניתן היתר הבנייה הראשון מתוקף תוכנית שאושרה בותמ"ל.

בחודש אוקטובר 2017 הורה בית המשפט המחוזי בתל אביב לבטל תוכנית שאושרה לבניית 2700 יחידות דיור במתחם אפולוניה בהרצליה, וקיבל את ההתנגדויות לאישור התוכנית בשל זיהום הקרקע במקום ואי התייחסות לבעיות תחבורה שיווצרו[5].

ביקורת על פעילות הועדהעריכה

פעילות הועדה ספגה ביקורת מארגוני איכות הסביבה, ומצד נציגי המועצות האזוריות ונציגי ההתיישבות הכפרית. על פי ארגוני ההגנה על הסביבה, הותמ"ל מעודדת בנייה פרברית על שטחים פתוחים. לטענת נציגי ארגוני ההתיישבות הכפרית במדינת ישראל פעילות הותמ"ל גורמת לעיור מוגבר; העברה מוגברת של שטחים מיישובים חקלאיים לערים הסמוכות להם, בהליך קצר ומהיר מאוד ומבלי שנלקחות בחשבון ההשפעות של כך[6], כמו הרס החקלאות[7]. לטענת מרכז המועצות האזוריות, המשך פעילות הותמ"ל יביא לחיסול המרחב הכפרי, חיסולם של שטחים פתוחים בהיקף רב ושינוי אופיים של יישובים כפריים במרכז הארץ לצמיתות[8].

תוכניות באחריות הוועדהעריכה

רשימת תוכניות באחריות הוועדה
מספר שם כמות יחידות דיור[9] סיווג[10] תאריך הכרזה[11] סטטוס תאריך סטטוס
תמל/ 1001 תל השומר מרכז 10000 רגיל 22/09/2014 פרסום לאישור 19/01/2016
תמל/ 1001/ א תל השומר מרכז - איחוד וחלוקה רגיל 22/09/2014 פרסום לאישור 06/09/2017
תמל/ 1001/ ב תל השומר מרכז - איחוד וחלוקה רגיל 22/09/2014 פרסום לאישור 28/06/2017
תמל/ 1001/ ג תל השומר מרכז - תכנית מתקנת רגיל 22/09/2014 בתהליך אישור 18/03/2019
תמל/ 1002 תל השומר צפון 2100 רגיל 22/09/2014 פרסום לאישור 19/01/2016
תמל/ 1003 גן יבנה מערב 1400 רגיל 22/09/2014 פרסום לאישור 08/07/2016
תמל/ 1004/ א הרצליה - אפולוניה רגיל 22/09/2014 פרסום לאישור 21/08/2016
תמל/ 1004/ ב הרצליה - אפולוניה צפון רגיל 22/09/2014 פרסום לאישור 03/07/2017
תמל/ 1005 אור יהודה - פרדס בחסכון 2600 רגיל 03/11/2014 פרסום לאישור 19/01/2016
תמל/ 1006 אשקלון - עיר היין (מתחם מ-7) 9000 רגיל 22/09/2014 פרסום לאישור 11/01/2016
תמל/ 1007 שוהם - הרחבה 1800 רגיל 03/11/2014 פרסום לאישור 07/07/2016
תמל/ 1008 טורעאן - מתחם צפוני (שכונת רכס טורעאן) 1005 רגיל 03/11/2014 פרסום לאישור 07/07/2016
צור הדסה - סנסן ב 1000 רגיל 03/11/2014 לא מקודמת
תמל/ 1009 ירושלים - רכס לבן 3500 רגיל 22/09/2014 לא מקודמת 30/12/2015
תמל/ 1010 נתניה - עין התכלת 800 רגיל 08/06/2015 פרסום לאישור 15/05/2017
תמל/ 1011 קרית גת מערב 8000 רגיל 08/06/2015 פרסום לאישור 08/11/2016
תמל/ 1012 ירושלים - מורדות רמות 1400 רגיל 08/06/2015 לא מקודמת 24/02/2016
תמל/ 1013 נהריה - מתחם ב' 1000 רגיל 08/06/2015 פרסום לאישור 23/12/2016
תמל/ 1014 בסמת טבעון - מעלה בסמת 520 רגיל 08/06/2015 פרסום לאישור 07/12/2016
תמל/ 1015 חיפה - בת גלים (בה"ד חיל הים) 1000 רגיל 08/06/2015 לא מקודמת
תמל/ 1016 באר שבע - שכונת הרקפות (רובע מנחם, מרת"ח) 4600 רגיל 08/06/2015 פרסום לאישור 05/01/2017
תמל/ 1017 בת חפר - הרחבה 1400 רגיל 08/06/2015 פרסום לאישור 15/11/2017
תמל/ 1018 באר יעקב - צריפין, מתחם 1 3700 רגיל 13/07/2015 פרסום לאישור 29/12/2016
תמל/ 1019 באר יעקב - צריפין, מתחם 2 3500 רגיל 13/07/2015 פרסום לאישור 02/04/2017
תמל/ 1020 ביר אל מכסור - שכונה מ' 1200 רגיל 13/07/2015 פרסום לאישור 08/11/2016
תמל/ 1021 עפולה - מתחם צפוני (מול העמק) 1600 רגיל 13/07/2015 פרסום לאישור 07/12/2016
תמל/ 1022 אשקלון - אגמים מזרח 5000 רגיל 13/07/2015 פרסום לאישור 28/12/2016
תמל/ 1023 תל השומר דרום (מתחם 5) 3000 רגיל 26/10/2015 פרסום לאישור 13/12/2017
תמל/ 1024 קרית אתא - מתחם דרומי 5500 רגיל 13/07/2015 פרסום לאישור 08/06/2018
תמל/ 1025 קרית אתא - מתחם צפוני 13000 רגיל 26/10/2015 בתהליך אישור 21/11/2019
תמל/ 1026 עילוט - שכונה דרום מזרחית 570 רגיל 13/07/2015 פרסום לאישור 04/07/2017
תמל/ 1027 אופקים - שכונת הפארק (חורשת נח) 1200 רגיל 13/07/2015 פרסום לאישור 05/01/2017
תמל/ 1028 טמרה - שכונה דרומית רגיל 13/07/2015 לא מקודמת 24/01/2017
תמל/ 1029 אכסאל - שכונה מערבית 560 רגיל 13/07/2015 פרסום לאישור 18/05/2018
תמל/ 1030 אום אל פחם - רובע עראק אלשבאב (ענ/424) 4500 רגיל 13/07/2015 פרסום הפקדה 12/01/2020
תמל/ 1031 מזרעה - שכונה צפונית 600 רגיל 13/07/2015 פרסום לאישור 13/02/2017
תמל/ 1032 קצרין - רובע 12 1800 רגיל 13/07/2015 פרסום לאישור 09/12/2016
תמל/ 1033 טמרה - שכונה מזרחית 1500 רגיל 08/06/2015 פרסום לאישור 13/12/2017
תמל/ 1034 אופקים - אופקים חדשים 8000 רגיל 26/10/2015 פרסום לאישור 23/03/2018
תמל/ 1035 קצרין - רובע 13 1600 רגיל 26/10/2015 פרסום לאישור 12/05/2017
תמל/ 1036 שפרעם - מזרח 1500 רגיל 26/10/2015 פרסום לאישור 18/05/2018
תמל/ 1037 באר יעקב - רובע י"ב 1100 רגיל 26/10/2015 פרסום לאישור 06/09/2017
תמל/ 1038 גני אז"ר 2200 רגיל 26/10/2015 פרסום לאישור 09/10/2018
תמל/ 1039 טייבה - בין כביש 444 וכביש 6 2500 רגיל 22/06/2015 פרסום לאישור 24/09/2017
תמל/ 1040 נתיבות - רמות יורם רגיל 04/01/2016 פרסום לאישור 04/10/2017
תמל/ 1040/ 1 נתיבות - רמות יורם - שינוי רגיל 04/01/2016 פרסום הפקדה 02/12/2019
תמל/ 1041 יהוד - גני יהודה 3700 רגיל 04/01/2016 פרסום לאישור 12/07/2018
תמל/ 1042 עכו - שערי עכו 8100 רגיל 04/01/2016 פרסום לאישור 09/01/2018
תמל/ 1043 עראבה - מתחם צפוני 2500 רגיל 07/03/2016 פרסום הפקדה 26/07/2019
תמל/ 1044 רהט דרום-שלב ב' - מתחמים 9,10,12 רגיל 07/03/2016 פרסום לאישור 15/06/2018
תמל/ 1045 בני ברק צפון 2000 רגיל 07/03/2016 פרסום לאישור 29/06/2018
תמל/ 1046 אור יהודה - שכונת פארק איילון 1500 רגיל 07/03/2016 פרסום לאישור 09/05/2018
תמל/ 1047 אשקלון - עיר היין צפון (מתחם מ-6) 4100 רגיל 07/03/2016 פרסום לאישור 02/10/2017
תמל/ 1048 אשקלון - אבן עזרא (מתחם מ-7 דרום) 3500 רגיל 07/03/2016 פרסום לאישור 20/10/2017
תמל/ 1049 יבנה מזרח-שורק 9000 רגיל 07/03/2016 פרסום לאישור 19/03/2019
תמל/ 1050 נתיבות - הרחבת נווה שרון (מתחם 10, 12) רגיל 04/01/2016 פרסום לאישור 04/10/2017
תמל/ 1050/ 1 נתיבות - הרחבת נווה שרון (מתחם 10, 12) - שינוי רגיל 04/01/2016 פרסום הפקדה 19/01/2020
תמל/ 1051 נתיבות - מעלות הנחל רגיל 04/01/2016 פרסום לאישור 03/06/2019
תמל/ 1052 אבו גוש - רובע צפוני 600 רגיל 22/06/2015 פרסום לאישור 20/01/2020
תמל/ 1053 לוד - הרובע המערבי רגיל 23/05/2016 לא מקודמת 01/11/2017
תמל/ 1054 מג'ד אל כרום - מתחם 13 1000 רגיל 23/05/2016 פרסום הפקדה 19/12/2019
תמל/ 1055 חדרה - בית אליעזר דרום מזרח 2000 רגיל 23/05/2016 לא מקודמת
תמל/ 1056 עפולה - רובע גלבוע (בי"ס חקלאי ניר העמק) 7000 רגיל 23/05/2016 פרסום לאישור 20/09/2018
תמל/ 1057 מעלות תרשיחא - מתחם צוריאל 1837 רגיל 23/05/2016 פרסום לאישור 06/10/2017
תמל/ 1058 ג'דידה מכר - גבעות טנטור מזרח רגיל 19/09/2016 בתהליך הפקדה 31/12/2018
תמל/ 1059 ג'דידה מכר - גבעות טנטור מערב רגיל 19/09/2016 בתהליך הפקדה 31/12/2018
תמל/ 1060 טירה דרום - מתחם מס' 4 1550 רגיל 19/09/2016 פרסום לאישור 07/06/2019
תמל/ 1061 ערערה - מתחם דרומי 2800 רגיל 19/09/2016 בתהליך הפקדה 18/08/2019
תמל/ 1062 אשדוד - קריית פארק לכיש 3400 רגיל 19/09/2016 פרסום לאישור 30/04/2019
תמל/ 1063 דיר אל אסד - שכונה מערבית 550 רגיל 19/09/2016 פרסום לאישור 11/01/2019
תמל/ 1064 לוד - מתחם בן שמן ומתחם בית הקשתות 3900 רגיל 19/09/2016 פרסום לאישור 02/01/2019
תמל/ 1064/ א תיקון לתוכנית תמל/ 1064 רגיל 19/09/2016 בתהליך אישור 13/11/2019
תמל/ 1065 אבו גוש - רובע מערבי 600 רגיל 19/09/2016 פרסום לאישור 27/12/2017
תמל/ 1066 רכסים - שכונת הפרסה 1650 רגיל 19/09/2016 פרסום לאישור 11/08/2019
תמל/ 1067 טורעאן - מתחם דרומי 1400 רגיל 22/06/2015 בתהליך הפקדה 26/08/2019
תמל/ 1068 רמת השרון - מתחם צפוני מערבי 1600 רגיל 09/01/2017 פרסום לאישור 28/09/2018
תמל/ 1069 פורידיס מערב 1700 רגיל 22/06/2015 בתהליך הפקדה 24/10/2019
תמל/ 1070 טמרה - שכונה דרומית רגיל 13/07/2015 לא מקודמת 28/09/2017
תמל/ 1071 נתניה - חבצלת 4500 רגיל 13/02/2017 בהכנה 15/05/2019
תמל/ 1072 יהוד - מגשימים 3500 רגיל 13/02/2017 בהכנה 24/07/2019
תמל/ 1073 לוד - שער מערבי 1000 רגיל 05/06/2017 בהכנה
תמל/ 1074 קריית עקרון צפון מזרח 3000 רגיל 05/06/2017 פרסום הפקדה 14/01/2020
תמל/ 1075 כפר סירקין דרום מזרח 4000 רגיל 05/06/2017 לא מקודמת
תמל/ 1076 פתח תקוה - רובע סירקין (מתחם א' מחנה סירקין) 8000 רגיל 05/06/2017 פרסום לאישור 23/12/2019
תמל/ 1077 אום אל פחם - עין ג'ראר 7000 רגיל 05/06/2017 בהכנה 19/12/2019
תמל/ 1078 כפר קאסם - מתחמים 6, 7 - שכונה צפונית חדשה 1300 רגיל 05/06/2017 פרסום לאישור 05/07/2019
תמל/ 1079 בני עי"ש - הרחבה 3500 רגיל 05/06/2017 פרסום לאישור 09/12/2019
תמל/ 1080 ג'סר א זרקא 450 רגיל 14/08/2017 בהכנה
תמל/ 1081 אלעד - הרחבה 2500 רגיל 14/08/2017 בתהליך הפקדה 15/10/2019
תמל/ 1082 הרצליה - קרית שחקים 1500 רגיל 14/08/2017 פרסום לאישור 02/01/2020
תמל/ 1083 הרצליה - קרית מסלול 1700 רגיל 14/08/2017 פרסום הפקדה 15/12/2019
תמל/ 1084 רהט דרום שלב ב' - מתחמים 13,14 רגיל 07/03/2016 פרסום לאישור 26/12/2019
תמל/ 1085 אשדוד - קרית חלוצים 6900 רגיל 20/11/2017 בהכנה
תמל/ 1086 רחובות - קרית משה 9500 פינוי-בינוי 20/11/2017 פרסום לאישור 15/12/2019
תמל/ 1087 לוד - מתחם ניר צבי 7800 רגיל 23/05/2016 פרסום לאישור 28/12/2018
תמל/ 1088 כפר סבא צפון 4500 רגיל 15/01/2018 בהכנה
תמל/ 1089 שיבלי - כרמי שיבלי 600 רגיל 15/01/2018 פרסום לאישור 25/07/2019
תמל/ 1090 נתיבות - רמות מאיר (מתחם 10) 1400 רגיל 15/01/2018 פרסום לאישור 19/04/2019
תמל/ 1091 סכנין - שכונה צפון מערבית 2000 רגיל 07/05/2018 בהכנה
תמל/ 1092 אעבלין - הרחבה דרום מזרחית 700 רגיל 10/07/2018 בתהליך הפקדה 03/09/2019
תמל/ 1093 באקה אל גרבייה - ג'ת 1150 רגיל 13/08/2018 בהכנה
תמל/ 1094 רכסים - צפון 3000 רגיל 13/08/2018 בהכנה 24/11/2019
תמל/ 1095 לוד צפון 4000 רגיל 13/08/2018 בהכנה 12/06/2019
תמל/ 1096 הרצליה - בין ערים (המט"ש המתפנה) 1100 רגיל 31/12/2018 פרסום הפקדה 17/12/2019
תמל/ 1097 ירכא - שכונת רבין 2500 רגיל 31/12/2018 בהכנה
תמל/ 1101 טמרה - שכונה דרומית רגיל 13/07/2015 פרסום הפקדה 17/12/2019
תמל/ 1102 ערערה (עארה) 3500 רגיל 04/11/2019 בהכנה
תמל/ 1103 אור יהודה - מתחם דרום מזרחי 2400 רגיל 04/11/2019 בהכנה
תמל/ 2001 נתניה - קרית נורדאו ש"י עגנון 853 פינוי-בינוי 15/01/2018 פרסום לאישור 11/01/2019
תמל/ 2002 לוד - הס ולאה גולדברג פינוי-בינוי 15/01/2018 בתהליך הפקדה 21/07/2019
תמל/ 2003 בת ים - שפרבר (בי/712) 1420 פינוי-בינוי 05/03/2018 בהכנה
תמל/ 2004 יהוד - מוהליבר 1332 פינוי-בינוי 05/03/2018 פרסום הפקדה 07/06/2019
תמל/ 2005 אור יהודה - כלנית 512 פינוי-בינוי 05/03/2018 פרסום לאישור 17/05/2019
תמל/ 2006 גבעת שמואל - גיורא 1500 פינוי-בינוי 07/05/2018 בתהליך אישור 20/11/2019
תמל/ 2007 לוד - העיר העתיקה 4800 פינוי-בינוי 07/05/2018 פרסום לאישור 15/12/2019
תמל/ 2008 בית שמש - רמת לח"י 1200 פינוי-בינוי 07/05/2018 פרסום הפקדה 11/11/2019
תמל/ 2009 אור יהודה - סביון 750 פינוי-בינוי 13/08/2018 פרסום הפקדה 25/12/2019
תמל/ 2010 קרית גת - שבטי ישראל 2700 פינוי-בינוי 29/10/2018 פרסום לאישור 01/12/2019
תמל/ 2011 ראש העין - ג'ון קנדי 800 פינוי-בינוי 22/05/2019 בהכנה
תמל/ 2012 לוד - שלמה המלך 2150 פינוי-בינוי 22/05/2019 בהכנה
תמל/ 2013 לוד - אילת 852 פינוי-בינוי 22/05/2019 בהכנה
תמל/ 2014 קרית גת - קוממיות ויסקי 1450 פינוי-בינוי 22/05/2019 בהכנה
תמל/ 2015 חדרה - גבעת אולגה 1500 פינוי-בינוי 22/05/2019 בהכנה
תמל/ 2016 יהוד - גיורא, קדושי מצרים, הרצל 951 פינוי-בינוי 22/05/2019 בהכנה
תמל/ 2017 פתח תקוה - אנסקי 970 פינוי-בינוי 22/05/2019 בהכנה
תמל/ 2026 קרית גת - מבוא בנימין 826 פינוי-בינוי 04/11/2019 בהכנה
תמל/ 2027 נתיבות - כניסה צפון מזרחית 4234 פינוי-בינוי 04/11/2019 בהכנה
תמל/ 2028 רמלה - בן גוריון 1986 פינוי-בינוי 04/11/2019 בהכנה
תמל/ 2029 רמלה - מבצע יונתן 536 פינוי-בינוי 04/11/2019 בהכנה
תמל/ 2030 אור יהודה - מתחם דרום מערבי 6000 פינוי-בינוי 04/11/2019 בהכנה
תמל/ 2031 נשר - דרך השלום / בר מוחא 507 פינוי-בינוי 04/11/2019 בהכנה
תמל/ 3001 תל אביב - מתחם אשכול (שדה דב) 5000 קפמ"ב 07/05/2018 בתהליך הפקדה 22/07/2019
תמל/ 3002 חדרה - בית אליעזר 6000 קפמ"ב 07/05/2018 בהכנה
תמל/ 3003 רחובות - מתחם מזרחי 6000 קפמ"ב 07/05/2018 בהכנה 06/10/2019
תמל/ 3004 רחובות - מתחם הורוביץ 15000 קפמ"ב 07/05/2018 בהכנה
תמל/ 3005 רחובות - מתחם דרומי 5500 קפמ"ב 07/05/2018 בהכנה
תמל/ 3006 הרצליה - מתחם צפוני 12000 קפמ"ב 31/12/2018 בהכנה

קישורים חיצונייםעריכה

הערות שולייםעריכה

 1. ^ אורי חודי, כחלון לוועדת הפנים: האריכו פעילות הותמ"ל בשנה נוספת, באתר גלובס, 2 בינואר 2018
 2. ^ הילה ציאון, ב-2015 אושרו 25 אלף דירות בהליך מזורז, באתר ynet,‏9 במאי 2016
 3. ^ הילה ציאון, ב-2016 אושרו כ-40 אלף דירות בהליך מזורז, באתר ynet,‏15 בפברואר 2017
 4. ^ נמרוד בוסו ואמיתי גזית, הוועדה להאצת הבנייה לא הביאה לבנייתה של דירה אחת, באתר כלכליסט, 19 בדצמבר 2017
 5. ^ דותן לוי, בית המשפט ביטל את החלטת הותמ"ל לאשר את תוכנית אפולוניה בהרצליה, באתרכלכליסט, 18 באוקטובר 2017
 6. ^ נחמן גלבוע, תנועות ההתיישבות חוששות:מה יעלה בגורל היישובים צמודי הערים?, באתר mynet‏, 13 באוקטובר 2017
 7. ^ לא להאריך את חוק הותמ"ל, באתר האיחוד החקלאי, 31 דצמבר 2017
 8. ^ מרכז המועצות האזוריות מציג עמדתו נגד תוכניות הוותמ"ל בדיון בכנסת, באתר מרכז המועצות האזוריות
 9. ^ כמות יחידות הדיור לפי ההכרזה על המתחם בממשלה
 10. ^ ישנם שלושה סוגי תוכניות: רגיל (קרקעות מדינה), פינוי-בינוי (התחדשות עירונית) וכן קפמ"ב (קרקע פרטית מרובת בעלים)
 11. ^ התאריך בו הממשלה הכריזה על מתחם מועדף לדיור