בערך זה
נעשה שימוש
בסימנים מוסכמים
מתחום המתמטיקה.
להבהרת הסימנים
ראו סימון מתמטי.

בתורת המספרים וענפים שונים במתמטיקה, מספר p-אדי הוא פיתוח פורמלי לפי בסיס ראשוני , שהוא סופי בצד החזקות השליליות , ועשוי להיות אינסופי בצד החזקות החיוביות. במובן זה, המספרים ה-p-אדיים הפוכים לשברים העשרוניים הרגילים, שהם סופיים מצד החזקות החיוביות, ועשויים להמשיך לאינסוף בצד החזקות השליליות. אוסף המספרים ה-p-אדיים תלוי במספר , וכך קיימים מספרים 2-אדיים, 3-אדיים, 5-אדיים, וכן הלאה.

תכונות

עריכה

במספר p-אדי, שצורתו הכללית

 

עשויים המקדמים   להיות מספרים שלמים כלשהם. אולם, כל מספר p-אדי ניתן להציג גם באופן כזה שהמקדמים יהיו בטווח  , והצגה זו היא יחידה. על כן מקובל להניח שתנאי זה מתקיים עבור המקדמים.

מבין מספרים ה-p-אדיים, השלמים ה-p-אדיים הם הביטויים  , שבהם אין חזקות שליליות של  .

מרחק בין שני מספרים

עריכה

בין מספרים ה-p-אדיים   מגדירים מרחק לפי חזקת   הגדולה ביותר המחלקת את ההפרש – ככל שהחזקה גדולה יותר, המספרים קרובים יותר.

באופן פורמלי, אם   אזי  , כאשר  . כמו כן מגדירים  . המטריקה היא  .

תחת הגדרה זו, כל מספר p-אדי מהווה טור מתכנס, משום שהגורמים   הולכים ונעשים קטנים יותר. בין המספרים ה-p-אדיים, הסדרה   שואפת לאפס, בעוד שבמספרים הממשיים דווקא הסדרה ההפוכה   היא השואפת לאפס. היפוך תפקידים זה בין המספרים הממשיים למספרים ה-p-אדיים הוא המאפשר לחקור את המספרים הרציונליים דרך התבוננות במספרים הממשיים ובמספרים ה-p-אדיים בעת ובעונה אחת.

הצגת מספר שלילי

עריכה

לפי ההגדרה, המקדמים   בהצגה כטור חזקות הם חיוביים, ולכאורה אי אפשר להציג מספרים שליליים בתור מספרים p-אדיים. אך ההפך הוא הנכון.

לדוגמה: יהי   ונתבונן במספר

 

נחבר לו את המספר 1, ונקבל

 

שכן   ולכן מקבלים 0 בעמודה הראשונה ומוסיפים 1 בתור נשא (carry) לעמודה השנייה, אך גם שם   ולכן גם שם מקבלים 0 ומוסיפים 1 לעמודה הבאה, וכך הלאה. בסופו של דבר מקבלים:

 

ולכן  

במקרה הכללי מתקיים כי  . אפשר להוכיח זאת כמו בדוגמה של   אך יש הוכחה אלגנטית יותר המשתמשת בנוסחה לסכום של טור הנדסי אינסופי (שהרי טור בחזקות הולכות וגדלות של   מתכנס במטריקה ה-p-אדית). כאן   ולכן

 

כעת, כל מספר שלילי   ניתן להציג כמכפלה של ההצגה ה-p-אדית של   בהצגה ה-p-אדית של  .

הצגת מספר רציונלי

עריכה

כל מספר רציונלי ניתן להציג באופן יחיד בתור מספר p-אדי, שהוא לעולם מחזורי (ולהפך: מספר p-אדי הוא רציונלי אם ורק אם ההצגה שלו מחזורית). לדוגמה, בשדה המספרים ה-5-אדיים,

 

אכן, חזקות של המספר 5 שואפות לאפס (ולא לאינסוף), ולכן הטור   מתכנס, וסכומו על פי הנוסחה הידועה לסיכום טורים הנדסיים  . לכן הסכום לעיל מתכנס ל-  .

השבר המצומצם   הוא שלם p-אדי, אם ורק אם   אינו מחלק את המכנה  . למספרים שלמים רבים יש שורש p-אדי. למשל,

 

(ביטוי זה אינו מחזורי). כאשר  , ו-  הוא מספר שלם זר ל-  ללא גורמים ריבועיים שלמים, יש ל-  שורש p-אדי אם ורק אם   הוא שארית ריבועית מודולו  . בין המספרים ה-p-אדיים לא ניתן להגדיר יחס סדר, מאחר שלמספר השלילי   תמיד יש שורש p-אדי.

חשיבותם של המספרים ה-p-אדיים היא בכך שניתן להגדיר ביניהם פעולות של חיבור וכפל המחקות את אלה של המספרים הרציונליים. הרחבה זו של הפעולות אפשרית מכיוון שהביטוי ה-p-אדי נמשך לאינסוף רק בכיוון אחד. על ביטויים מאותו סוג הנמשכים לאינסוף לשני הכיוונים לא ניתן להגדיר פעולת כפל סבירה, והם חסרי ערך מתמטי.

הגישה האלגברית

עריכה

ניתן להגדיר מספר p-אדי כסדרה הבאה:

 

כך שלכל   מתקיים   (כלומר: כל איבר או רכיב בסדרה שייך לחוג הסופי של השלמים מודולו  ). כמו כן, על רכיביה להתאים אחד לשני באופן הבא:

  • הם מקיימים  
  • או באופן שקול, המעבר מ-  ל-  נעשה על ידי  .

נסתכל בקבוצת כל הסדרות הנ"ל, קבוצה זו נקראת גבול הפוך או גבול פרויקטיבי. עבור   ראשוני נתון, הגבול ההפוך הוא קבוצת המספרים ה-p-אדיים  . אפשר להפוך קבוצה זו לחוג על ידי הגדרת פעולות חיבור וכפל. זה נעשה באופן הבא:

  • חיבור:  
  • כפל:  

למעשה, מחברים וכופלים מספרים p-אדיים על ידי חיבור וכפל איבר-איבר (לפי רכיבים:  ).
זהו חוג עם אפס   ויחידה  . יתרה מזו, זהו גם תחום שלמות ולכן ניתן לבנות את שדה השברים על ידי לוקליזציה. שדה זה נקרא "שדה המספרים ה-p-אדיים" ומסומן  .

גישה זו שימושית באלגברה מופשטת ובתורת המספרים, למשל בחישוב פתרון של משוואה פולינומית מעל חוג ה-p-אדיים באמצעות הלמה של הנזל.

מעבר בין ההצגה כטור חזקות להצגה כגבול הפוך

עריכה

נתון p ראשוני, ונרשום שלם p-אדי כטור חזקות וכסדרה של גבול הפוך:

 

כדי לעבור מטור חזקות לסדרה יש לקחת סכומים חלקיים באופן הבא:

 

בכיוון השני, אפשר להשתמש בחישוב רקורסיבי באופן הבא:

 

או בנוסחה מפורשת:

 

כאשר div הוא חילוק שלם, כלומר לקיחת החלק השלם וזריקת השארית (למשל  ).

שדה המספרים וחוג השלמים ה-p-אדיים

עריכה

קבוצת המספרים ה-p-אדיים מרכיבה שדה, הנקרא שדה המספרים ה-p-אדיים. אוסף השלמים ה-p-אדיים, שמסמנים ב- , מהווה חוג מקומי בשם חוג השלמים ה-p-אדיים, המתייחס אל שדה המספרים ה-p-אדיים באותו יחס שיש בין חוג המספרים השלמים לשדה המספרים הרציונליים. לשדה המספרים ה-p-אדיים ולחוג השלמים המתאים לו יש תפקיד מרכזי בחקר האריתמטיקה של המספרים הרציונליים והמספרים השלמים. למשל, כדי להוכיח כי למשוואה דיופנטית אין פתרונות שלמים, די להוכיח כי אין לה פתרונות p-אדיים; בגלל המבנה האריתמטי הייחודי של המספרים ה-p-אדיים, זוהי לעיתים קרובות משימה קלה בהרבה.

כחבורה חיבורית, חוג השלמים ה-p-אדיים הוא גבול פרויקטיבי של החבורות הציקליות מסדר  . אוסף ההעתקות הרציפות מ-  למעגל היחידה המרוכב הוא החבורה החליקה  .

ראו גם

עריכה

קישורים חיצוניים

עריכה
  מדיה וקבצים בנושא מספר p-אדי בוויקישיתוף