יהודה בן יום טוב

רבי יהודה ב"ר יום טוב היה אחד מבעלי התוספות בצרפת, ממשפחתו של רש"י.

משפחתועריכה

אביו הוא רבינו יום טוב מפלייזא שהיה בנו של ריב"ן - חתנו של רש"י. אחיו הוא רבי יוסף. נשא לאשה את אלמנת ריב"ם אחיו של רשב"ם ורבנו תם, שלמעשה היה בן דוד של אביו רבי יום טוב[1].
בניו הם רבי יצחק ורבי אליעזר, בתו נישאה לר"י הזקן. נכדו הוא רבי יהודה שירליאון.
בכתבי יד נמצא[2] שרבי אליעזר בן הרב יהודה בן הרב ר' יום טוב נשא את מרת בילא בתו של רבי יוסף, אחיו של רבי יהודה.
בספר אור זרוע[3], מצוטטת תשובת רשב"ם, שם הוא נשא ונתן לפני זקני פריס, וביניהם רבי יהודה ב"ר טוב. מכך ניתן להסיק כי רבי יהודה התגורר בפריס.

אזכוריועריכה

מובא בתוספות במספר רב של מקומות[4] וכן בתוספות שאנץ[5] ובאור זרוע[6]

משפחת רש"יעריכה

יצחק הצרפתי
 
 
שמואלרש"י
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
רבי מאיר
 
יוכבדרחלשמחהמרים
 
ריב"ן
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
רשב"םר"ת
 
מרים
 
שמשון מפלייזארבי יצחק בן רבי מאירשלמהמרים
 
רבינו שמואל מוויטרירבינו יום טוב מפלייזאאליעזר
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
יצחקיוסף
 
שלמהאברהם משאנץ
 
 
 
 
רבי יהודה בן יום טוביוסף
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ר"י הזקן
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ריצב"א
(ריב"א הבחור)
 
רבינו שמשון משאנץ
 
 
יצחק
 
 
רבנו אלחנן
 
 
רבי יעקב
 
 
יהודה שירליאון
 
 
שמואל
רבי שמואל מעכו

מקראעריכה

      - גיס

הערות שולייםעריכה

  1. ^ בעלי התוספות עמוד 122, ומבוא לשיטה מקובצת על מסכת עבודה זרה חלק א' על פי תשובת ר"י הזקן הנדפס שם חלק ג' סימן מו
  2. ^ מובא בספר בעלי התוספות עמוד 122
  3. ^ חלק א', סימן תעו
  4. ^ ערכין יח, ב ד"ה ובשביעית; יבמות פד, א ד"ה יש; מנחות פח, א ד"ה רביעית; נדה יח, ב ועא, א
  5. ^ שיטה מקובצת בבא קמא פב.
  6. ^ חלק ב' סימן רנו
  ערך זה הוא קצרמר בנושא רבנים. אתם מוזמנים לתרום לוויקיפדיה ולהרחיב אותו.