מועצת המכינות הקדם צבאיות הציוניות-ישראליות

ארגון הגג של המכינות הקדם צבאיות בישראל

מועצת המכינות הקדם צבאיות הציוניות-ישראליות היא עמותה המשמשת ארגון גג של כלל המכינות הקדם צבאיות השנתיות בישראל המוכרות או הנמצאות בשלבי הכרה על ידי משרדי הממשלה הרלוונטיים, על פי חוק המכינות הקדם צבאיות.

מועצת המכינות הקדם צבאיות קמה כהתארגנות של ראשי מכינות קדם צבאיות שונות, במטרה לרכז את פעילות המכינות מול גופים שונים ומול הציבור, ולקדם אינטרסים המשותפים לכולן. המועצה הוקמה בשנת 2008, לאחר קבלת חוק המכינות הקדם-צבאיות[1], ונבחרו לעמוד בראשה הרב משה הגר-לאו ועו"ד דני זמיר. כיום המועצה מאגדת את כל המכינות הקדם צבאיות המוכרות על ידי משרד החינוך, והיא פועלת מכוח ההסכמה ושיתוף הפעולה בין המכינות השונות ולא מכוח חוק.

פעילות המועצהעריכה

המועצה היא הגוף המייצג של המכינות מול משרדי ממשלה ורשויות מדינה, תורמים וגופים אחרים. מעבר לייצוג השוטף, המועצה מפעילה מספר פרויקטים חינוכיים, שמופעלים במקביל במכינות שונות ברחבי הארץ - וכן את פרויקט הבוגרים של המכינות המיועד לספק אפיקי עשייה לעשרות אלפי הבוגרים של המכינות הקדם צבאיות.

המועצה מאחדת מכינות חילוניות, דתיות ומעורבות, לחניכים יהודים ודרוזים, הפועלות יחד למען אינטרסים חינוכיים משותפים. אחת ממטרותיה של העמותה היא ליצור חיבור ודיאלוג בין החלקים השונים בחברה הישראלית, וראשי המכינות מקיימים לימוד משותף בנושאים שונים לעיתים תכופות.

למועצה יש ועד מנהל שנבחר בכל שנה על ידי ראשי כלל המכינות החברות במועצה, והוא מפקח ומוביל את הפעילות באופן שוטף. מנכ"ל המועצה הוא דני זמיר שנבחר לתפקיד זה על ידי הוועד המנהל בשנת 2014.

משרדי המועצה ממוקמים במכללת אורנים (קריית טבעון).

היקף הפעילות של המכינות הקדם צבאיותעריכה

נכון לשנת תשע"ז ישנן 56[2] מכינות מאושרת על ידי משרד החינוך, הממוקמות ב80 אתרים ובהן לומדים כ-4,500 חניכים.

פרויקטים מרכזיים אותם מובילה מועצת המכינותעריכה

פרויקטים שונים אותם מפעילה מועצת המכינות:

  • תוכנית "שיבולים" לשילוב בני נוער בלי מוגבלויות במכינות הקדם צבאיות
  • שילוב בני נוער מקהילת יוצאי אתיופיה במכינות הקדם צבאיות
  • קרן מלגות סיוע לחניכי מכינות מועטי יכולת
  • תוכנית לשמ"ה (לשוויון מגדרי והעצמה) - לימודי מגדר במכינות
  • תוכנית "נפגשים בארץ אחת" - מפגשים בין ערבים ליהודים
  • "יחד" - שנת מכינה קדם צבאית לבני נוער יהודים מחו"ל
  • "אופק ציוני" - תוכנית הבוגרים של המכינות
  • עמותת "בארצנו"
  • מאז אסון מכינת בני ציון בנחל צפית באפריל 2018 מועצת המכינות הובילה תהליך מקיף של שינוי וארגון בטיחותי, לרבות הקמת ועדת חקירה (ועדת אהרונישקי),פתיחת חדר מצב למכינות על ידי משרד החינוך, יצירת הסמכות הכשרות בשת"פ עם משרדי הממשלה והעסקת מומחי בטיחות ושטח לשיפור יכולות המכינות. המועצה גם מובילה תהליך שינוי חקיקה ותקינה שיקנה לה מעמד סטטוטורי ויכולת אכיפה של מהלכי השינוי שהיא מטמיעה ומובילה.

שיתוף הפעולה בין מועצת המכינות הקדם צבאיות והקרן הקיימת לישראלעריכה

ביוני 2016 הודיעה הקרן הקיימת לישראל[3] על שיתוף פעולה בינה לבין מועצת המכינות הקדם צבאיות, למשך 5 שנים, במסגרתו תעביר הקרן הקיימת מימון עבור פעילות עבודה קהילתית, סיוע לחניכי מכינות בקבלת מלגות לילדים ממעמד סוציו אקונומי נמוך, התיישבות בפריפריה, פעילות ניווט ושדאות עם חוגי סיירות, סיוע להקמת מכינות בפריפריה.

כחלק משיתוף פעולה זו הוקמה עמותת "בארצנו" שמטרתה ליישב בוגרי/ות מכינות קדם צבאיות בפריפריה הגאוגרפית והחברתית של מדינת ישראל, במסגרת קבוצות חדשות או כמצטרפים לקבוצות קיימות.

קישורים חיצונייםעריכה

הערות שולייםעריכה