משפט הצפיפות הכללי

באלגברה, משפט הצפיפות הכללי (General density theorem) הוא משפט על מודולים פשוטים למחצה וההצגה הרגולרית מעליהם. ממשפט זה נובע משפט הצפיפות של ג'ייקובסון, אשר בעזרתו מוכיחים את משפט ודרברן-ארטין.

הקדמהעריכה

יהי מודול שמאלי   מעל חוג  . יהי   חוג האנדומורפיזמים של  , כמודול שמאלי מעל  . אזי   הוא מודול ימני מעל   לפי הפעולה  , ולמעשה הוא מהווה בי-מודול, שמאלי מעל   וימני מעל  .

יהי  , חוג האנדומורפיזמים מעל   בתור מודול ימני מעל  , ונגדיר   על ידי  . זהו הומומורפיזם בין חוגים, בעל גרעין  , המאפס של  , ולכן מהווה שיכון כאשר המודול נאמן.

תת חוג   נקרא  -צפוף ב-  אם לכל   ולכל   קיים   כך ש- . מונח זה באמת מתאר צפיפות במובן הטופולוגי - ניתן להגדיר טופולוגיה על  , בעלת תת-בסיס המורכב מהקבוצות  . נובע ש-  הוא  -צפוף לכל   אם ורק אם הוא צפוף במובן הטופולוגי.

ניסוחעריכה

יהי   מודול פשוט למחצה. אז תמונת   ב-  צפופה.

כלומר: לכל   ולכל   קיים   כך ש- .

הוכחהעריכה

ניעזר בלמה:

למה: נניח ש- , אז לכל   מתקיים  .

הוכחת הלמה: ידוע כי כאשר   קיים אידמפוטנט   כך ש- . לכן, מתקיים  .

כעת, נוכיח את ש-  היא 1-צפופה ב- . לכל  , נביט ב- ; לפי הלמה: , כלומר קיים   כך ש- , כדרוש.

לכל   אחר, נפעיל את המקרה הקודם עבור  , עבורו  , חוג מטריצות מעל  . לפי המקרה  , תמונת   היא 1-צפופה ב- . כעת נגדיר  ; מתקיים  , ולכן לפי החלק   יש   כך ש- , כלומר  , כדרוש.

משפט הצפיפות של ג'ייקובסוןעריכה

מקרה פרטי וחשוב של משפט הצפיפות הכללי הוא משפט הצפיפות של ג'ייקובסון (Jacobson density theorem), על שם המתמטיקאי נתן ג'ייקובסון.

יהי   מודול פשוט ונאמן, ונסמן  . אזי לכל   ולכל   בלתי תלויים מעל  , קיים   כך ש- .

הוכחהעריכה

  פשוט ולכן פשוט למחצה, ולפי הלמה של שור   חוג עם חילוק. לכן, ניתן להשלים את   לבסיס. נגדיר   על ידי   ולכל איבר בסיס אחר אפס. כעת נפעיל את משפט הצפיפות הכללי, ונקבל שקיים   כך ש- , כדרוש.

מסקנותעריכה

משפט הצפיפות של ג'ייקובסון הוא משפט חשוב בתורת המבנה של חוגים לא קומוטטיביים.

כמסקנה מידית, נקבל כי אם  , אז  . האיזומורפיזם נתון, בעזרת משפט הצפיפות, כך: נקבע בסיס   עבור  . לכל   מתאימים את ההעתקה  ; מיפוי זה מוגדר היטב, חד-חד ערכי (כי   נאמן), ועל בגלל משפט הצפיפות - לכל מטריצה (או בשקילות אנדומורפיזם מעל  ) הפעולה על הבסיס (הסופי) נקבעת על ידי כפל משמאל באיבר כלשהו  .

משפט ודרברן-ארטין, הקובע את המבנה של חוגים ארטיניים פשוטים, נובע מהמסקנה לעיל כמעט ישירות.

ראו גםעריכה