תיבות משתמשת
משתמשת זו אוהבת לקבל הודעות חדשות בדף השיחה שלה. נא להשאיר לי הודעה!
משתמשת זו מגדירה עצמה כמרכז במפה הפוליטית
משתמשת זו היא פמיניסטית
משתמשת זו סוברת שיש להכניס את ג.ר.ר מרטין למעצר בית עד שיסיים לכתוב את סדרת שיר של אש ושל קרח
משתמשת זו גאה בהיותה ויקיפדית!
משתמשת זו רואה בוויקיפדיה העברית ויקיפדיה הישראלית דה פקטו.
בגדול ממך אל תדרוש
בחזק ממך בל תחקור
במופלא ממך בל תדע
במכוסה ממך בל תשאל
במה שהורשית התבונן,
אין לך עסק בנסתרות.
בן סירא מובא בבראשית רבה, פרשה ח', פסקה ב'

כותבת בנושאי ספרות וחרדים.

החל מאוקטובר 2023 בחשבון משתמשים יותר ממשתמש אחד, זכות ההצבעה היא אחת.

ערכים שתרגמתי / כתבתי. עריכה

ערכים (חלקי) עריכה

תבניות עריכה