Shabat Candles.png משתמש זה שומר שבת, ומבקש לא להשאיר לו הודעות בשבתות וחגים

אין לי גישה כעת לחשבונות אלה. אמנם אני יכול להוכיח את שייכותם אליי. בדיקת כתובות ה-IP תראה קשר בין החשבונות.


יהודה 01 (שיחה | תרומות | מונה)


אני לא מתכוין לערוך כאן עוד. ייתכן שבעתיד הלא רחוק ויקיפדיה כולה תהיה חסומה לי על ידי נטפרי, וגם כעת חסומים לי דפים חשובים. חבל על המאמץ, וכמו שכתבתי בגירסא הקודמת ([1]) באתי מסיבה אידיאולוגית. אני רואה שהיא כנראה לא תושג על ידי.

עריכות על רקע אידיאולוגי (בעבר)עריכה

עריכות אלה נעשו כדי להסיר הטיות נסתרות כנגד הדת, רובם עברו בלי ביקורת. על חלקם אפשר לטעון שאין בהם צורך דתי, אבל לדעתי כולם נכונות מבחינה אנציקלופדית.

  • מי שהיה נשוי שלוש נשים, למנוע את האמירה שהתנאים לא ידעו דבר שנודע לאחרונה (ראו דיון בדף השיחה שם).
  • ריאליזם נאיבי, הדוגמא מאדם הכופר בבורא העולם אינה לרוחי. (וראו דף השיחה).
  • שיחה:מחשבת שווא, התנגדות להתייחסות לדתות כ"מחלה נפשית". אני חושב שזו בכלל השחתה ששרדה מתקופה מוקדמת. (הערך תוקן בעיקבות הערתי).
  • עזריה מן האדומים, האיש הוציא ספר שגדולי הדור התנגדו אליו ותיקן אותו כדי לשכך את ההתנגדות. מישהו החליט לשבחו כחכם. התנגדתי לשבח הזה.
  • שיחת ויקיפדיה:כיצד להימנע מחמקמילים, אני רוצה שיימנעו מאותה חמקמילה שלדעתי הוכנסה פעמים רבות במקומות שעל פי דעתי הם קרובים לכפירה.
  • הלוח העברי, אני חושב שנעשה ניסיון לדחוף בכוח את העמדה שהמסורת של רבן גמליאל היא בעצם ידע שמקורו מהבבלים.
  • השואה, משום מה יותר הגיוני היה למישהו שהשואה "מוכיחה" את אי קיומו של אלוקים, מאשר שהיא עונש על חטאי היהודים.

האם ויקיפדיה ניטרלית?עריכה

- הועבר לדף ויקיפדיה:כיכר העיר#האם ויקיפדיה ניטרלית?