משתמש:Natantzvi/טיוטה

דף זה אינו ערך אנציקלופדי
דף זה הוא טיוטה של Natantzvi.

להלן רשימת מנכל"י משרדי הממשלה המכהנים כיום.

שם המשרד שם תמונה תחילת כהונה
משרד ראש הממשלה רונן פרץ (מ"מ) יוני 2019
משרד ראש הממשלה החלופי הוד בצר יוני 2020
משרד האוצר קרן טרנר אייל hוני 2020
משרד האנרגיה אהוד אדירי נובמבר 2017
משרד הביטחון אמיר אשל מאי 2020
משרד לביטחון פנים משה אדרי אפריל 2018
משרד הבינוי והשיכון יאיר פינס יוני 2020
משרד הבריאות חזי לוי יוני 2020
משרד הבריאות חזי לוי יוני 2020
משרד הדיגיטל והסייבר הלאומי אשר ביטון (מיועד)
משרד הבריאות חזי לוי יוני 2020
משרד להגנת הסביבה דוד יהלומי יוני 2020
משרד החוץ יובל רותם דצמבר 2016
משרד החינוך שמואל אבוהב מרץ 2017
משרד החקלאות ופיתוח הכפר שלמה בן אליהו יולי 2015
משרד ירושלים ומורשת
משרד הכלכלה דוד לפלר יוני 2020
משרד המדע והטכנולוגיה שי לי שפיגלמן יוני 2020
משרד המודיעין חגי צוריאל מאי 2016
משרד המשפטים סיגל יעקובי (מ"מ) ספטמבר 2019
המשרד לנושאים אסטרטגיים והסברה רונן מנליס יוני 2020
משרד העלייה והקליטה חביב קצב 2019
משרד הבריאות חזי לוי יוני 2020
משרד לחיזוק וקידום קהילתי חגי רזניק יוני 2020
משרד הבריאות חזי לוי יוני 2020
משרד הפנים מרדכי כהן ינואר 2017
המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל אריאל משעל דצמבר 2016
המשרד לשוויון חברתי אבי כהן סקלי יולי 2015
המשרד לשירותי דת עודד פלוס יוני 2015
המשרד לשיתוף פעולה אזורי יוסף דרזנין
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים עופר מלכה יוני 2020
משרד התיירות אמיר הלוי מאי 2013
משרד התפוצות דביר כהנא
משרד התקשורת לירן אבישר בן חורין יוני 2020
משרד ההשכלה הגבוהה והמשלימה מרדכי בניטה יוני 2020
המשרד לענייני התיישבות אבי נעים יוני 2020
המשרד למשאבי המים חזי ליפשיץ יוני 2020