ספר:אמוראים

זהו ספר ויקיפדיה אשר מורכב מאוסף של ערכים בוויקיפדיה העברית אותם ניתן לשמור בקלות בהתקן חיצוני כקובץ אלקטרוני אחד המותאם לקריאה בקורא ספרים אלקטרוני או לחלופין כקובץ המותאם לעריכה בתוכנת מעבד תמלילים. את אוגדני הערכים ניתן גם להזמין כספרים מודפסים. לקבלת מידע נוסף על ספרי ויקיפדיה ראו עזרה:ספרים.
אמוראים
Nuvola apps kpdf recolored.png
שאלות נפוצותמשובעזרהשינויים אחרוניםהערה – אם הנכם סבורים כי חסרים בספר חלקים החיוניים להבנת הנושא בו הספר עוסק, אתם מוזמנים להוסיף את הערכים החסרים ממרחב ויקיפדיה ו/או לחלופין, במקרים בהם הערכים החיוניים עדיין אינם קיימים, הנכם מוזמנים לכתוב אותם ולאחר מכן להוסיף אותם לספר זה.


אמוראיםעריכה

אמוראי בבל וארץ ישראלעריכה

אמוראים
אמוראי ארץ ישראל
רבי יהודה נשיאה
רבי ינאי
רבי אושעיא
רבי אפס
רבי יהושע בן לוי
רבי חנינא בר חמא
רבי יוחנן
ריש לקיש
רבי אלעזר בן פדת
רבי אמי
רבי אסי
רבי אבהו
רבה בר בר חנה
עולא
רבי יצחק עטושיא
רבי ירמיה
רבי אחא בר חנינא
רבי יונה
רבי תנחומא
רבי ברכיה
רבי מנא
יוסי ברבי בון
אמוראי בבל
רב (אמורא)
שמואל (אמורא)
רב שילא
רב כהנא (הראשון)
רב אסי
רב הונא
רב יהודה
רב חסדא
רבה בר רב הונא
רב ששת
רבה
רב יוסף
אביי
רבא
רמי בר חמא
רב נחמן בר יצחק
רב פפא
רב זביד (השני)
רב כהנא מפום נהרא
רב אשי
רבינא
אמימר
מר זוטרא
מר בר רב אשי
רבה תוספאה
רבינא האחרון