פתיחת התפריט הראשי

רב כהנא מפום נהרא

רב כהנא מפום נהרא (מכונה גם: רב כהנא השלישי) היה אמורא בבלי בדור השלישי והרביעי, עמד בראש ישיבת פום נהרא. הוא היה כהן[1] ממשפחת עלי הכהן[2].

רב כהנא מפום נהרא
תקופתו אמוראים
דור שלישי ורביעי
בית מדרש ישיבת פום נהרא
רבותיו רבה בר נחמני
חבריו רב נחמן בר יצחק, אביי, רבא
תלמידיו רב אשי

בימי נעוריו למד אצל רב יהודה[3], אחרי פטירתו הוא שימש גם את רבה, ולמד אצלו את מסכת סנהדרין יחד עם חבירו רב ספרא[4]. הוא עלה לארץ ישראל יחד עם רב ספרא חבירו, ולמד אצל זעירא[5] ואצל רבי אבהו[6]. כן למד אצל רבי חייא בר אבא, שגם התפלל עבורו שיאריך ימים, ואכן ברכתו התקיימה[7].

אחרי תקופה מסוימת חזר לבבל, ואז קבע את ישיבתו בפום נהרא[8], שם למד רב אשי, שהפך להיות תלמידו המובהק. שהתייחס אליו בכבוד מיוחד, ואף על פי שרב אשי ראה גם באמימר את רבו וקרא לו בלשון כבוד "מר", לא עשה זאת כאשר עמד בפני רב כהנא.

היה חברו של רב נחמן בר יצחק, וביחד נשאו תוכחותיהם על "גסי הרוח" (עשירי העם, המתערבים במינוי דיינים ופרנסים), אשר ברוממות לבם ובעשרם כי רב, ישכחו את חובותיהם[9].

ישיבתו של רב כהנא בפום-נהרא הייתה כפופה לישיבת סורא, אך עם פטירתו של רבא והלאה, הגיעו ראשי ישיבת נהרדעא, פעמים רבות, לבקר את רב כהנא בפום נהרא, וזאת כנראה מתוך כוונה לבסס את הקשר בין ישיבתם, לישיבת פום נהרא. רב כהנא הספיד בפום נהרא את רב זביד מנהרדעא[10], שהיה רבו[11] מצד שני נותר קשר גם עם הישיבה בסורא, ומהציטוטים בתלמוד נראה כי רב יימר שהיה ראש ישיבת סורא במתא מחסיא הושפע מרב כהנא[12].

הערות שולייםעריכה