קטגוריה:דיסטופיות

דיסטופיה (dystopia) היא ההפך מאוטופיה. חברות דיסטופיות מאופיינות בדרך כלל בעריצות שלטונית וניצול האנשים.