שיחה:נוסח האר"י

תגובה אחרונה: לפני 6 שנים מאת נרו יאיר בנושא טעות גסה בערך.

לא נראה לי שהנוסח נקרא נוסח האר"י כי האר"י התפלל בנוסח זה (ככל הידוע לי האר"י התפלל בנוסח עדות המזרח, ורבי שניאור זלמן מלאדי חידש נוסח משלו, ולא העתיק או גילה באיזה נוסח התפלל האר"י), אלא שהנוסח בנוי ומיוסד על פי כוונות האר"י, בקשתי מהעורך לקחת את הדברים לתשומת לבו, כיון שלפי הסימן הערך נמצא בשלבי עריכה.

אתה צודק, וכדבריך גם כתבתי בזמנו בערך נוסח ספרד. הערך הזה במצב עריכה כבר במשך הרבה זמן, לדעתי במתכונתו הנוכחית כדאי למחוק אותו כיוון שהוא מכיל מידע מוטעה. אסי אלקיים 19:07, 18 ביוני 2007 (IDT)תגובה

בעיות במצב הנוכחי של הערך

עריכה

לדעתי, הערך מבלבל בין שני נושאים: דיון בנוסח התפילה של האר"י ודיון בנושא כוונות התפילה של האר"י וסידורי תפילה שהתבססו עליהן (הרש"ש, הרמח"ל, בן איש חי וכו').

באשר לנוסח התפילה, האר"י עצמו התפלל בנוסח הספרדים והגיה אותו, ועל כך ישנה כבר התייחסות בערך על נוסח הספרדים. בחסידיות קבלו כמה נוסחים מהספרדים בהשפעת האר"י ועל כך נכתב בערך נוסח ספרד. גם על נוסח התפילה של חסידי חב"ד שתוקן ע"י בעל התניא יש בערך על נוסח ספרד, וברור שלמרות היותו מכונה נוסח האר"י אינו נוסח התפילה שלו והוא למעשה גרסה מסויימת של נוסח ספרד (כפי שיש גרסאות שונות לחסידויות אחרות). גם ההתייחסות לגר"א לא שייכת לכאן שכן והתנגדותו של הגר"א היא ספציפית לנוסח ספרד של החסידים ולכן שייכת לערך ההוא.

לפיכך לדעתי לערך הזה אין פוטנציאל לדון בנוסח של האר"י שכן דיון זה שייך מסוכם כבר בערכים נוסח הספרדים ונוסח ספרד והמחפשו ימצאנו שם. ניתן בהחלט לרשום כאן סיכום קצר משני ערכים אלו ולהפנות אליהם להרחבה.

באשר לנושא השני של הערך הוא כוונות האר"י, הנהגותיו וסידורי תפילה שנערכו על פיהן - בהחלט יש מקום לדון, בעיקר חסר הסבר יותר מפורט מה הן כוונות האר"י, כל הדיון בערך הוא מסביב לנושא. מבין חמשת הסידורים שהוזכרו - סידור הרש"ש (תוך איזכור של הבן איש חי) וסידור הרמח"ל בהחלט שייכים. סידור הבעל שם טוב - לא ידוע לי (ויתכן בהחלט שאני טועה) על סידור שנערך ע"י הבעל שם טוב עצמו כי אם ע"י תלמידיו או מקובלים אחרים שפעלו בקרבת זמן ומקום לבעל שם טוב. סידור הגר"א כפי שכתבתי לעיל לא שייך לכאן וכן לגבי סידור בעל התניא.

אגב הטיעון המובא בערך "שבסיסם של כל המקובלים הוא האר"י" הינו כוללני ולא מדוייק - ישנם סידורי תפילה של מקובלים שלא הולכים לפי האר"י למשל סידור הרמ"ק שהשפעתו על התפילה היא לא מבוטלת (כמובן לא כמו האר"י).

לסיכום: יש לערוך את הערך בכדי שיכיל: א) הסבר ביחס לנוסח התפילה של האר"י שיכיל הפניות לערכים הקיימים. ב) הסבר ביחס לכוונות האר"י, הנהגותיו וסידורים ספציפיים שעשו בהם שימוש. העיקר צריך להיות הסבר על כוונות האר"י ואילו הסידורים שעושים בהן שימוש הטפל ולא כפי המצב הקיים כיום. בהתאם לכך יש להחליף ככל הנראה את שם הערך לסידור האר"י (כהערה צדדית אציין שגם שם זה בעייתי מסיבה אחרת שכן האר"י לא ממש ערך סידור בעצמו) בכל מקרה צריך שם אחר שכן השם הנוכחי (נוסח האר"י) מתייחס רק לפן הראשון ולדעתי הפחות עיקרי של הערך כפי שהוא צריך להיות.

אשמח לשמוע דיעות נוספות כמובן, ואם אין התנגדות אבצע את השינויים (למעט הרחבה בנושא הכוונות של האר"י, שלצערי אינני יודע להרחיב בנידון). אסי אלקיים - שיחה 23:51, 25 בספטמבר 2008 (IDT)תגובה

נראה לי שאתה צודק בכל דבריך. אם יש לך הזמן והכוח לתקן - תבוא עליך הברכה. Comrade Ogilvy - שיחה 15:36, 16 באוקטובר 2008 (IST)תגובה

טעות גסה בערך.

עריכה

בערך מוסבר כאילו נוסח הספרדים היום הוא נוסח האר"י או אף קרוב לו, הדבר שגוי שכן ישנם שינויי נוסח רבים בין שתי הסידורים, כנראה שנוסח האר"י התפתח במשך השנים וכל מיני מקובלים תיקנו והוסיפו בו על פי הקבלה. דוגמה לכך הוא נוסח ברכת אתה חונן, בו תוקן לפי רבי שמואל ויטל הנוסח לנוסח שלא היה קיים בשום עד נוסח של התפילה בעבר, (ראו בערך ברכת אתה חונן). בספר "תפילת חיים"-בירור נוסח האר"י ז"ל של הרב דניאל מרדכי הכהן רימר, בורר סוף סוף נוסחו המקורי של האר"י מהמקורות (מהרח"ו), עולה כי למעשה נוסח האר"י מבוסס על סידור ספרד רפ"ד אם תיקונים אותם מביא מהרח"ו, המחבר הנ"ל עשה את העבודה ולראשונה נתגלה נוסח האר"י על טהרתו אם נוסח קדום בהרבה מובנים, לדוגמא ברכת המינים בו מופיעה בנוסחה המקורי (ראו ערך ברכת המינים). חסר איפה פירוט על נוסח האר"י איכן אפשר למוצאו גם.

אני שמח לראות שהבנת בסופו של דבר שאינך יכול לשנות את הערך בכוח והגעת לדף השיחה. מי קבע שכולם טועים ורק הרב רימר בירר "סוף סוף" את האמת המוחלטת? מדבריך עולה הרושם שלא רק ש"לראשונה נתגלה נוסח האר"י", אלא שגם התגלה לו האר"י והסמיך אותו להודיע מה הנוסח שלו. נרו יאירשיחה • כ"א בכסלו ה'תשע"ז • 20:22, 21 בדצמבר 2016 (IST)תגובה
בעקבות הפעילות האחרונה בערך - אין לנו מושג מה ההכשרה של הרב רימר לנושא זה, נא להמציא סימוכין לכל זה. ביקורת - שיחה 13:41, 29 במאי 2018 (IDT)תגובה
זהו טרול חסום. נרו יאירשיחה • ט"ו בסיוון ה'תשע"ח • 13:46, 29 במאי 2018 (IDT)תגובה
חזרה לדף "נוסח האר"י".