Sonic The Hedgehog Pocket Adventureעריכה

תודה על תרומתך לוויקיפדיה. עם זאת, מחקנו את הערך Sonic The Hedgehog Pocket Adventure שכתבת, כיוון שאינו עומד בסטנדרטים של כתיבת ערכים באנציקלופדיה בשל נושאו, תוכנו או ניסוחו, או בשל היות הערך שכתבת קצר מדי מכדי להיות ערך אנציקלופדי. אם לדעתך הנושא ראוי לערך ובכוונתך להרחיבו, ניתן לפנות לדף בקשות ממפעילים כדי לבטל את המחיקה, ולשחזר את הערך.
מומלץ לעבור על המדריך שלנו כדי להכיר טוב יותר את הסגנון המקובל של ויקיפדיה. כדאי גם לקרוא מספר ערכים טובים כדי לראות דוגמאות לסגנון כתיבה המקובל בוויקיפדיה. בנוסף אפשר להיעזר בחונך או חונכת המציעים את עזרתם בקליטת עורכים חדשים. אפשר לעיין גם במדריך המקוצר הזה: ויקיפדיה:לאן נעלמה העריכה שלי?.

בברכה, היידן 18:53, 21 במרץ 2018 (IST)

הספיאורנייםעריכה

שלום אריאל000,
תודה על תרומתך לוויקיפדיה. הערך-לעתיד "הספיאורניים" שכתבת אינו עומד בסטנדרטים של כתיבת ערכים באנציקלופדיה, והועבר ממרחב הערכים אל מרחב טיוטה, ויופיע בשם "טיוטה:הספיאורניים" עד לתיקונו. ניתן להמשיך להרחיב ולערוך את הערך ובפרט חשוב לבדוק את הנושאים הבאים:

אפשר להסתייע במדריך לכתיבת ערכים, או אם ברצונך לקבל סיוע אישי מצוות החונכים, ניתן לפנות לחממה. לאחר שהערך יורחב ויתוקן וכאשר יעמוד בסטנדרטים של ערך בוויקיפדיה - רק אז ניתן יהיה להחזירו למרחב הערכים. בהצלחה! Wikiped201820 - שיחה 22:08, 29 במרץ 2019 (IDT)

הועבר לטיוטהעריכה

שלום אריאל000,
תודה על תרומתך לוויקיפדיה. הערך-לעתיד "סרבאביס" שכתבת אינו עומד בסטנדרטים של כתיבת ערכים באנציקלופדיה, והועבר ממרחב הערכים אל מרחב טיוטה, ויופיע בשם "טיוטה:סרבאביס" עד לתיקונו. ניתן להמשיך להרחיב ולערוך את הערך ובפרט חשוב לבדוק את הנושאים הבאים:

אפשר להסתייע במדריך לכתיבת ערכים, או אם ברצונך לקבל סיוע אישי מצוות החונכים, ניתן לפנות לחממה. לאחר שהערך יורחב ויתוקן וכאשר יעמוד בסטנדרטים של ערך בוויקיפדיה - רק אז ניתן יהיה להחזירו למרחב הערכים. בהצלחה! התו השמיניהבה נשוחחתובנות 03:52, 29 בדצמבר 2019 (IST)

בבקשהעריכה

זו בעיה שחוזרת על עצמה - אתה מעלה ערכים לא מוכנים והם עוברים לטיוטה. הערך שכתבת טיוטה:אפאטורניס לא בשל למרחב הערכים. אנא כתוב ערכים תחילה בטיוטה ותבקש להעביר אותם למרחב הערכים בדף המיועד לכך. באם תמשיך בכך - יינקטו נגדך אמצעים, לצערי. התו השמיניהבה נשוחחתובנות 06:27, 30 בדצמבר 2019 (IST)

העברה לטיוטהעריכה

שלום אריאל000,
תודה על תרומתך לוויקיפדיה. הערך-לעתיד "אננטיאורניתים" שכתבת אינו עומד בסטנדרטים של כתיבת ערכים באנציקלופדיה, והועבר ממרחב הערכים אל מרחב טיוטה, ויופיע בשם "טיוטה:אננטיאורניתים" עד לתיקונו. ניתן להמשיך להרחיב ולערוך את הערך ובפרט חשוב לבדוק את הנושאים הבאים:

אפשר להסתייע במדריך לכתיבת ערכים, או אם ברצונך לקבל סיוע אישי מצוות החונכים, ניתן לפנות לחממה. לאחר שהערך יורחב ויתוקן וכאשר יעמוד בסטנדרטים של ערך בוויקיפדיה - רק אז ניתן יהיה להחזירו למרחב הערכים. בהצלחה! אלעדב. - שיחה 19:50, 2 בפברואר 2020 (IST)