שנים עבריות ג'ר' - ג'רצ"ט

שנים עבריות ג'ר' (3200) - ג'רצ"ט (3299) התחילו, על פי המסורת המקובלת של מניין השנים בלוח העברי המבוססת על סדר עולם רבה, בשנת 562 לפנה"ס והסתיימו בשנת 462 לפנה"ס לפי הלוח היוליאני.

אירועיםעריכה

נולדועריכה

נפטרועריכה

לוח רב שנתיעריכה

►► ג'ר' - ג'רצ"ט ◄◄
טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי
ג'ר'
(3200)
ג'ר"א
(3201)
ג'ר"ב
(3202)
ג'ר"ג
(3203)
ג'ר"ד
(3204)
ג'ר"ה
(3205)
ג'ר"ו
(3206)
ג'ר"ז
(3207)
ג'ר"ח
(3208)
ג'ר"ט
(3209)
562 לפנה"ס 561 לפנה"ס 560 לפנה"ס 559 לפנה"ס 558 לפנה"ס 557 לפנה"ס 556 לפנה"ס 555 לפנה"ס 554 לפנה"ס 553 לפנה"ס 552 לפנה"ס
ג'ר"י
(3210)
ג'רי"א
(3211)
ג'רי"ב
(3212)
ג'רי"ג
(3213)
ג'רי"ד
(3214)
ג'רט"ו
(3215)
ג'רט"ז
(3216)
ג'רי"ז
(3217)
ג'רי"ח
(3218)
ג'רי"ט
(3219)
552 לפנה"ס 551 לפנה"ס 550 לפנה"ס 549 לפנה"ס 548 לפנה"ס 547 לפנה"ס 546 לפנה"ס 545 לפנה"ס 544 לפנה"ס 543 לפנה"ס 542 לפנה"ס
ג'ר"ך
(3220)
ג'רכ"א
(3221)
ג'רכ"ב
(3222)
ג'רכ"ג
(3223)
ג'רכ"ד
(3224)
ג'רכ"ה
(3225)
ג'רכ"ו
(3226)
ג'רכ"ז
(3227)
ג'רכ"ח
(3228)
ג'רכ"ט
(3229)
542 לפנה"ס 541 לפנה"ס 540 לפנה"ס 539 לפנה"ס 538 לפנה"ס 537 לפנה"ס 536 לפנה"ס 535 לפנה"ס 534 לפנה"ס 533 לפנה"ס 532 לפנה"ס
ג'ר"ל
(3230)
ג'רל"א
(3231)
ג'רל"ב
(3232)
ג'רל"ג
(3233)
ג'רל"ד
(3234)
ג'רל"ה
(3235)
ג'רל"ו
(3236)
ג'רל"ז
(3237)
ג'רל"ח
(3238)
ג'רל"ט
(3239)
532 לפנה"ס 531 לפנה"ס 530 לפנה"ס 529 לפנה"ס 528 לפנה"ס 527 לפנה"ס 526 לפנה"ס 525 לפנה"ס 524 לפנה"ס 523 לפנה"ס 522 לפנה"ס
ג'ר"ם
(3240)
ג'רמ"א
(3241)
ג'רמ"ב
(3242)
ג'רמ"ג
(3243)
ג'רמ"ד
(3244)
ג'רמ"ה
(3245)
ג'רמ"ו
(3246)
ג'רמ"ז
(3247)
ג'רמ"ח
(3248)
ג'רמ"ט
(3249)
522 לפנה"ס 521 לפנה"ס 520 לפנה"ס 519 לפנה"ס 518 לפנה"ס 517 לפנה"ס 516 לפנה"ס 515 לפנה"ס 514 לפנה"ס 513 לפנה"ס 512 לפנה"ס
ג'ר"ן
(3250)
ג'רנ"א
(3251)
ג'רנ"ב
(3252)
ג'רנ"ג
(3253)
ג'רנ"ד
(3254)
ג'רנ"ה
(3255)
ג'רנ"ו
(3256)
ג'רנ"ז
(3257)
ג'רנ"ח
(3258)
ג'רנ"ט
(3259)
512 לפנה"ס 511 לפנה"ס 510 לפנה"ס 509 לפנה"ס 508 לפנה"ס 507 לפנה"ס 506 לפנה"ס 505 לפנה"ס 504 לפנה"ס 503 לפנה"ס 502 לפנה"ס
ג'ר"ס
(3260)
ג'רס"א
(3261)
ג'רס"ב
(3262)
ג'רס"ג
(3263)
ג'רס"ד
(3264)
ג'רס"ה
(3265)
ג'רס"ו
(3266)
ג'רס"ז
(3267)
ג'רס"ח
(3268)
ג'רס"ט
(3269)
502 לפנה"ס 501 לפנה"ס 500 לפנה"ס 499 לפנה"ס 498 לפנה"ס 497 לפנה"ס 496 לפנה"ס 495 לפנה"ס 494 לפנה"ס 493 לפנה"ס 492 לפנה"ס
ג'ר"ע
(3270)
ג'רע"א
(3271)
ג'רע"ב
(3272)
ג'רע"ג
(3273)
ג'רע"ד
(3274)
ג'רע"ה
(3275)
ג'רע"ו
(3276)
ג'רע"ז
(3277)
ג'רע"ח
(3278)
ג'רע"ט
(3279)
492 לפנה"ס 491 לפנה"ס 490 לפנה"ס 489 לפנה"ס 488 לפנה"ס 487 לפנה"ס 486 לפנה"ס 485 לפנה"ס 484 לפנה"ס 483 לפנה"ס 482 לפנה"ס
ג'ר"ף
(3280)
ג'רפ"א
(3281)
ג'רפ"ב
(3282)
ג'רפ"ג
(3283)
ג'רפ"ד
(3284)
ג'רפ"ה
(3285)
ג'רפ"ו
(3286)
ג'רפ"ז
(3287)
ג'רפ"ח
(3288)
ג'רפ"ט
(3289)
482 לפנה"ס 481 לפנה"ס 480 לפנה"ס 479 לפנה"ס 478 לפנה"ס 477 לפנה"ס 476 לפנה"ס 475 לפנה"ס 474 לפנה"ס 473 לפנה"ס 472 לפנה"ס
ג'ר"ץ
(3290)
ג'רצ"א
(3291)
ג'רצ"ב
(3292)
ג'רצ"ג
(3293)
ג'רצ"ד
(3294)
ג'רצ"ה
(3295)
ג'רצ"ו
(3296)
ג'רצ"ז
(3297)
ג'רצ"ח
(3298)
ג'רצ"ט
(3299)
472 לפנה"ס 471 לפנה"ס 470 לפנה"ס 469 לפנה"ס 468 לפנה"ס 467 לפנה"ס 466 לפנה"ס 465 לפנה"ס 464 לפנה"ס 463 לפנה"ס 462 לפנה"ס
שנה עברית לפני ד'קי"ט * שנה עברית מעוברת שנה עברית לא מעוברת שנה יוליאנית = תחילת מחזור 28
שנים של ברכת החמה
= שנת שמיטה
החל משנת ג'ת"ן

* שיטה קבועה לחישוב שנים מעוברות הונהגה בשנת ד'קי"ט על ידי הלל נשיאה, ולפני כן נקבע העיבור על ידי בית דין בתחילת כל שנה.


 אירועים ותאריכים על פי המקרא והמסורתספירת הנוצריםמדינת ישראלתחילת הציונות והעליות לפני קום המדינהחשמונאיםבית המקדש הראשוןבית המקדש השניגלות אשור (עשרת השבטים)גירוש ספרד ופורטוגלתקופת השופטיםתקופת המלכיםתקופת הזוגותתנאיםאמוראיםסבוראיםגאוניםראשוניםאחרוניםתקופת בית ראשוןגלות בבלתקופת בית שניסוף תקופת בית שני - מחורבן בית המקדש (שנת ג'תת"ל 70) ועד ולסוף מרד בר כוכבא (שנת ג'תתצ"ה 135)השואהגלות רומיתקופות בהן חלק נכבד מהעם היה בגלותתקופות של עליה לארץ ישראלתקופות בהן חלק נכבד מהעם היה בארץ ישראל, עם עצמאות מלאה או חלקיתתקופות בהן היה קיים בית המקדש
היסטוריה של עם ישראל


הערות שולייםעריכה