תוכנית עתידים

תוכנית עתידים היא תוכנית חינוכית בישראל, שנוסדה על ידי צה"ל, בשנת 2000 במטרה להגדיל את שילובם של בני נוער מצטיינים מיישובי הפריפריה הגאוגרפית-חברתית בישראל במסלולי העתודה בצה"ל. בשנת 2002 לאור הבנה כי נדרש לייצר תשתית מאפשרת הוקמה עמותת ידידי עתידים.

סמל תוכנית עתידים

כיום עתידים פועלת במטרה להביא לייצוג שווה של אוכלוסיית הפריפריה ובני האוכלוסיות הייחודיות במוקדי מצוינות בצה"ל, בהייטק, בתעשייה ובשירות המדינה. פעילות זו מגוונת ופועלת במספר מסלולים המכוונים לתואר אקדמי רכישת מיומנות הכוללת ידע מדעי או טכנולוגי, עבור מועמדים המיועדים לשירות ביטחון, לבוגרי שירות צבאי או שירות לאומי.

בשנת 2023 זכתה התוכנית בתואר דוקטור לשם כבוד מטעם אוניברסיטת בר-אילן.

צה"ל במרכז

עתידים פועלת בקרב אלפי מועמדים לשירות ביטחון מהפריפריה הגאוגרפית והחברתית במטרה לעודד, לחשוף ולסייע בידיהם להשתלב במסלולי מצוינות אקדמיים בצה"ל תוך עבודה עם גורמים שונים בצה"ל, משרדי ממשלה בדגש על משרד החינוך עמותות וגופים רבים ומגוונים. מנהלת עתידים בצה"ל ממוקדת בשער הכניסה לצה"ל, המנהלת הצבאית מספקת ליווי ומעטפת רחבה ללומדים. ברגע נתון ישנם למעלה מ-1300 לומדים באקדמיה בתוכניות השונות. הלומדים באקדמיה מקבלים תמיכה אקדמית, מעטפת חברתית סיוע כלכלי בהתאם לזכאותם האישית והכנה לשירות משמעותי, הליווי של המנהלת הצבאית ממשיך לשיבוץ ביחידות וכן לאחריו. עמותת ידידי עתידים פועלת בנוסף בשער היציאה מצה"ל בתוכניות רבות ומגוונות כולל ארגון הבוגרים של עתידים המונה למעלה מ-7500 בוגרים (5278 נכון לפברואר 2022 הם בוגרי המסלול הצבאי) ובשיתוף פעולה עם גורמים נוספים בצה"ל (מקצוע לעתיד) ומשהב"ט (הקרן לחיילים משוחררים). פעילות עתידים הביאה לגידול משמעותי בייצוג הפריפריה בעתודה האקדמית שעלה לממוצע של 30% מכלל מתקבלים לעתודה ואחוז זה נשמר ע"פ למעלה מעשור.

הרקע להקמה

בשנת 1999 לאחר עבודת מטה מעמיקה שהובלה על-ידי תת-אלוף אבנר ברזני ז"ל, ובשיתוף איציק בן-ישראל, החליט רב-אלוף שאול מופז להקים את תכנית עתידים. עבודת המטה הצביעה על ייצוג נמוך מאד של בנות ובני הפריפריה הגאוגרפית-חברתית במסלול העתודה האקדמית. נתונים מדאיגים אלו הביאו את תת-אלוף אבנר ברזני ז"ל להגות את תכנית עתידים ומכאן בהוראת הרמטכ"ל רא"ל שאול מופז מוקמת תוכנית פיילוט לטובת המשימה. לאור הישגים מרשימים בשנה הראשונה לתכנית, שהביאו להגדלה משמעותית במספר פותחי הלימודים מהפריפריה באקדמיה, בדגש על מקצועות ההנדסה והמדעים המדויקים, מוקמת רשמית מנהלת עתידים בצה"ל.

לאור אופייה הייחודי של יחידה 81 באמ"ן, ההיקף והמגוון של בוגרי העתודה והאקדמיה המשרתים ביחידה, וכן לאור ההבנה כי יש בחיבור לטכנולוגיה יכולת משמעותית לסייע במשימה, הוחלט כי מנהלת עתידים תוקם ביחידה 81. משימתה, להביא לייצוג שוויוני של האוכלוסייה המצטיינת והאיכותית מהפריפריה במסלולי האקדמיה בצה"ל. הפעילות מתמקדת באיתור וחשיפה לצד ליווי אוכלוסיית הלומדים עד לחזרתם לשירות כולל הכוונת פעילות שותפים במרחב האזרחי.

היעדר תשתית המאפשרת רכישת תעודת בגרות מדעית איכותית, כזו, היכולה לאפשר לבנות ולבני הפריפריה להגיע לאקדמיה ולמסלול העתודה, יצרה את ההבנה כי נדרש מהלך עמוק יותר עבורו הוקמה עמותת 'ידידי עתידים' בסיוע ובתמיכה של איש העסקים איתן ורטהיימר. העמותה פועלת בשיתוף פעולה ייחודי עם מנהלת עתידים בצה"ל בהתאם לדירקטיבות המטה הכללי. משימתה הראשונה של העמותה הייתה הקמת תוכנית 'קדם עתידים'. היעד שהגדיר רא"ל במיל' שאול מופז שנמנה עם מייסדי העמותה היה להגיע עד שנת 2020 ל־40 אלף מסיימי תוכנית קדם עתידים. בפועל בשנת 2020 היקף המסיימים בתוכנית הגיע לכ-55,000.

קדם עתידים והשותפות עם משרד החינוך

 
סמליל האגף למחוננים ומצטיינים

פועלת בקרב תלמידים מצטיינים (חמישון עליון) בני הפריפריה הגאוגרפית-חברתית, ברי גיוס, הלומדים בשנתונים ט'-י"ב. המטרה, לחזקם בלימודי המדעים והטכנולוגיה ולסייע בידם לסיים את התיכון עם תעודת בגרות מדעית - טכנולוגית איכותית. בנוסף, פועלת התכנית לחיזוק רכיבים אישיותיים והעצמה. בתוכנית "קדם עתידים" משתתפים בכל שנתון בין 2500 -ל-3000 תלמידים מצטיינים בקרב כ-100 תיכונים בפריפריה. בשנת 2010 הצטרף משרד החינוך לתוכנית, כאשר בשנת 2016 התכנית עברה להפעלת האגף למחוננים ומצטיינים, כך שבפועל במשך תקופה בת מספר שנים חלק מהישובים הופעלו על ידי עמותת ידידי עתידים ואחרים דרך משרד החינוך. משתתפי תוכניות קדם עתידים ותוכניות המצוינות מהווים את המסה הקריטית בפוטנציאל המתקבלים למסלולי העלית, האקדמיה, הטכנולוגיה ולמקצועות האיתור בצה"ל. בשנת 2020 בעקבות משימת "הכפלת עתידים" הוחלט לשנות את מודל הפעילות של עמותת עתידים ואגף למחוננים ומצטיינים. נוצר מודל חדש בו משרד החינוך מפעיל לבדו את תוכנית "קדם עתידים" בתיכונים ועמותת ידידי עתידים עברה להפעלת תוכניות מצוינות א-פורמליות נוספות לתלמידות ותלמידים מצטיינים מהפריפריה.

בשנת 2022 נוצר חיבור המכוון להרחבה נוספת של פעילות עתידים ביחד עם "התכנית הלאומית לקידום מצוינות טכנולוגית מדעית בפריפריה" הפועלת תחת הסמנכ"ל לטכנולוגיה במשרד החינוך הפועלת ב-26 רשויות.

הכפלת עתידים והרחבת המשימה

 
נשיא המדינה ראובן ריבלין ושאול מופז במפגש לציון 20 שנה לעתידים. בטקס השיק הרמטכ"ל רא"ל אביב כוכבי את התוכנית להכפלת עתידים בצה"ל. הטקס נערך בבית הנשיא, דצמבר 2020

לאור גידול צורכי צה"ל בהון אנושי אקדמי וטכנולוגי החליט הרמטכ"ל רא"ל אביב כוכבי בדצמבר 2020 הכפלת עתידים בצה"ל. הכפלה הכוללת גידול בהיקף העתודה האקדמית לצד הרחבת הפעילות בעתידים, וכניסה לתחום פיתוח המקורות ומיצוי כוח אדם האיכותי מהפריפריה למקצועות האיתור בצה"ל. המשימה עודכנה והיא "להביא לייצוג שוויוני של האוכלוסייה האיכותית מהפריפריה במסלולי השירות המשמעותיים בצה"ל, בתוכניות העלית, בקצונה האקדמית ובמערך הטכנולוגי בהתאם לצורכי צה"ל". לצד עדכון המשימה, הוחלט על הרחבת פעילות עתידים מעבר לרשויות הפריפריה הגאוגרפית-החברתית, ומשנת 2021 פועלת באופן מלא מול אוכלוסיות ייחודיות ואוכלוסיית פריפריית המרכז בהתאם להגדרות המטה הכללי. בספטמבר 2021 החליט הרמטכ"ל רא"ל אביב כוכבי על הגדלת ייצוג בנות ובני הפריפריה ביחידות הטכנולוגיות, ליעד של כשליש ממשרתי היחידות הטכנולוגיות יגיעו מהפריפריה החברתית והגאוגרפית של מדינת ישראל. החל מינואר 2022 עדכנה מנהלת עתידים בצה"ל את משימתה ממנהלת שעוסקת רק בקידום שוויון ייצוג בנות ובני הפריפריה הגאוגרפית-חברתית בעתודה האקדמית ותוכניות אקדמיות נוספות לאוכלוסיות הפריפריה (פעמי עתידים, מכינה קדם אקדמית) למנהלת שעוסקת בהרחבת ייצוג הפריפריה במספר מסלולי ליבה בצה"ל:

 1. הרחבת הייצוג של בנות ובני הפריפריה במסלולי עילית אקדמיים שאינם עתודה ("תלפיות" ו-"חבצלות").
 2. שמירה על ייצוג הפריפריה והגדלה מספרית של היקף הלומדים לאור גידול בצורך בבוגרי העתודה האקדמית בצה"ל.
 3. שילוב בנות ובני הפריפריה ביחידות הטכנולוגיות בצה"ל בהתאם לייצוגם באוכלוסייה.
 4. הרחבת ייצוג הפריפריה בשירות משמעותי (פיקוד, הדרכה, תפקידי חוד) בדגש על אוכלוסיית עתידים שאינם בוחרים בתפקידים טכנולוגיים על ידי "גדנ"עות טכנולוגיות" כדוגמת הרחבת פיילוט "לוחמטק" והרחבת הייצוג בסיוע עמותת עתידים במכינות קדם צבאיות איכותיות.

המבנה המנהלי של עתידים

תוכנית עתידים פועלת, במקביל, באמצעות גוף צבאי (מינהלת "עתידים" בצה"ל) וגוף אזרחי (עמותת "ידידי עתידים"). מינהלת עתידים מובילה את מסלולי "עתידים" בצה"ל. עמותת "ידידי עתידים" מובילה את התוכניות בגילאי התיכון המכוונות לשער הכניסה לצה"ל והן נושאות השם צעירי עתידים. בנוסף פועלות תוכניות לשער היציאה ולאוכלוסיות נוספות בחברה הישראלית שאינן מתגייסות.

המסלולים השונים במינהלת עתידים בצה"ל

 
סיכת הבוגרים של מינהלת עתידים בצה"ל

משימתה איתור מועמדים לשירות ביטחון וליווי סטודנטים וסטודנטיות במסלולים אקדמיים בצה"ל. למועמדים מספר מסלולים המאפשרים לבוגרי תיכון מצטיינים מהפריפריה לרכוש השכלה אקדמית טרם גיוסם לצה"ל ולאחר מכן לשרת בצה"ל כאנשי מקצוע אקדמאים.

בשנת 2022 החלה עתידים להציעה סיוע במיונים למסלולי העלית תלפיות וחבצלות. כמו כן הכוון מקצועי, השתתפות במימון פסיכומטרי וסיוע באיבחון מכון פוירשטיין והכוונת סיוע וליווי למכינות קדם צבאיות בשותפות עם עמותת ידידי עתידים.

מסלול העתודה – קצונה אקדמית

תוכנית כלל צה"לית רחבה במסגרתה רוכשים את התואר האקדמי לפני השירות, ומתגייסים כקצינים אקדמאים העוסקים בתחום הנלמד. החל מהשנה השנייה בלימודים הסטודנטים מחויבים בפעילות בת 60 שעות המוגדרת כ"הושטת יד לאחור" - הדרך של עתידים לסייע לנוספים למצוא כיוון לעתידם. הלומדים במסלול זוכים לליווי חברתי ואקדמי הניתן להם על ידי חונך אישי וכן לסיוע כלכלי לזכאים לצד מחשב נייד הניתן על ידי התוכנית ופעילויות הכנה לצה"ל לקראת שירותם כקצינים וכקצינות. במסלול העתודה האקדמית מתגייסים לצה"ל לאחר הלימודים ומשרתים את שנות שירות החובה בהתאם לקבוע בחוק (נשים/גברים) ולאחר מכן משרתים 36 חודשי שירות קבע.

ההרשמה לעתודה מול מיטב מסתיימת עבור אלו הלומדים בי"ב בסופו של חודש פברואר מדי שנה, הקבלה מותנית בפסיכומטרי 590, ובהמשך נדרש אישור קבלה מהמוסד האקדמי בו תבקשו ללמוד ומעבר של איבחון לאור הצורך במעבר עתידים בקורס קצינים.

המכינה הקדם־אקדמית

מסלול שהוקם לאלו שעונים על הקריטריון של אוכלוסיית עתידים. המכינה פועלת בטכניון, באוניברסיטה העברית, ובאוניברסיטת בן-גוריון. מטרת המכינה, לאפשר לאלו שאין בידם נתוני כניסה לאקדמיה, לשפר הישגים לקראת כניסה למסלול העתודה בשנה שלאחר המכינה. במהלך השנה לומדים אנגלית, מתמטיקה ומקצוע מדעי נוסף, משפרים את הישגים בבחינה הפסיכומטרית, ולומדים לתעודת מכינה המהווה תחליף לתעודת הבגרות. משך המסלול שנה אקדמית.

מסלול פעמי עתידים - לימודי הנדסה בשתי פעימות לימודים

מסלול הכולל לימודים לתואר אקדמי בשתי פעימות, וכולל הכשרה בתחום ההנדסה או מדעי המחשב ברמה העיונית והמעשית. מטרת המסלול היא לאתר ולהכשיר את מהנדסים/בוגרי מדמ"ח ליחידות טכנולוגיות מובחרות בצה"ל.

 1. פעימה ראשונה – במשך שנתיים, לימודים לדיפלומת הנדסאי ובמקביל –לומדים לעד 50% מתואר ראשון בהנדסה באלקטרוניקה, מכונות או תוכנה.
 2. פעימה שנייה - לאחר השלמת הגיוס לצה"ל והשירות ביחידה טכנולוגית, יוצאים משתתפי המסלול ללימודים להשלמת התואר תוך כדי שירות החובה (החל מהשנה השנייה בשירות).

המשתתפים והמשתתפות במסלול מחויבים לחתימה של 36 חודשי שירות בקבע. במסגרת התוכנית מתחייבים ליציאה לקורס הקצינים - כך שבסוף המסלול הבוגרים הם קצינים, מהנדסים ובעלי ניסיון.

בשנת 2021 עודכנו המסלולים בתוכנית פעמי עתידים (כלל המסלולים מותנים בהליך מיון מקדים)

 1. מסלול אלקטרוניקה בהובלת יחידה 81
 2. מסלול אלקטרוניקה בהובלת חטיבת ההגנה בסייבר - אליו מתמיינים במהלך י"ב ולפני תחילת המסלול.
 3. מסלול לימודי תוכנה בהובלת בית הספר למקצועות המחשוב מאגף התקשוב (פועל תחת ממר"ם)
 4. מסלול אלקטרוניקה לכלל היחידות הטכנולוגיות
 5. מסלול מכונות לכלל היחידות הטכנולוגיות

מסלול עתידים להוראה

מסלול שהוקם במטרה להגדיל את לומדי המדעים בפריפריה הגאוגרפית חברתית, הסמלול מבקש למשוך אליו את אלו הרואים עצמם מנהיגים, לאלו המעוניינים לשלב שירות ערכי, הכולל רכישת תואר במסגרת מסלול העתודה האקדמית, נוצר מסלול עתידים להוראה. המסלול הוקם בשותפות בין צה"ל, משרד החינוך ועמותת "ידידי עתידים". מטרתו לאומית, להביא להגדלת מספר התלמידות והתלמידים לומדי המדעים בפריפריה. המסלול מציע לימודי תואר ראשון בפיזיקה, מתמטיקה או אנגלית, בשילוב עם תעודת הוראה במגוון מוסדות אקדמאיים. בסיום הלימודים האקדמיים מוצבים הבוגרים כמורים להוראת המדעים, על מדים, בתיכונים בפריפריה בתיאום עם משרד החינוך. את שלוש שנות שירות הקבע מבצעים הבוגרים והבוגרות בשיוך משרד החינוך כמורים מן המניין. בשונה מהמסלולים האחרים עתידים להוראה הוא מסלול הפתוח בפני כל העומדים בקריטריון הקבלה לעתודה האקדמית.

תוכניות עמותת ידידי עתידים

תוכנית קדם עתידים (גילאי 13–18)

התוכנית בשיתוף משרד החינוך ומיועדת לקידום ועידוד המצוינות בקרב בני נוער מובילים בפריפריה. ומאפשרת להם לרכוש תעודת בגרות מדעית איכותית תוך דגש על העצמה אישית וחברתית, תגבור לימודי, וחשיפה לתעשייה ולאקדמיה בדגש על מקצועות ההנדסה והמדעים.

תוכניות צעירי עתידים (גילאי 15–18)

תכניות 'צעירי עתידים' פועלות בקרב התלמידות והתלמידים המצטיינים בבתי הספר בפריפריה, החל מחטיבת הביניים ועד לתיכון, במטרה לאפשר להם לרכוש תעודת בגרות איכותית מדעית המהווה כרטיס כניסה ללימודים אקדמיים ולשירות משמעותי בצה"ל.

התכניות כוללות שיעורי תגבור במתמטיקה, אנגלית ומדעים, הכנה למבחן הפסיכומטרי, פעילויות העשרה והעצמה אישית, הקניית מיומנויות לשוק התעסוקה במאה ה-21 וחשיפה למוקדי מצוינות בצבא, באקדמיה ובתעשייה.

עתידים לתעשייה ולהייטק (גילאי 21–30)

התוכנית נועדה לעודד ולסייע לבני הפריפריה המצטיינים, לאחר שירות צבאי/לאומי, לרכוש השכלה אקדמית איכותית במוסדות להשכלה גבוהה בתחומי ההנדסה והמדעים,. הסטודנט זוכה לתמיכה הכוללת מימון לימודים ומחיה, מחשב נייד, ליווי אישי וחניכה בתחום לימודיו, וכן להתנסות והשתלבות במהלך הלימודים בחברה מובילה בשוק[1][2][3].

עתידים צוערים לניהול תשתיות תחבורה ומים

מיזם משותף של עמותת ידידי עתידים, משרד התחבורה, וחברות התשתיות הממשלתיות של ישראל, המיועד בעיקרו לתושבי הפריפריה הגאוגרפית והחברתית, הבא למלא פער משמעותית הקיים בישראל בין הצורך במהנדסים ומומחים, בעלי השכלה גבוהה בתחום התחבורה, לבין מספר הסטודנטים הפונים ללמוד תחומים אלו במוסדות איכותיים.

תוכנית ההכשרה כוללת, לימודים לתואר ראשון במסגרת הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית – מסלול תחבורה בטכניון. במהלך לימודיהם יקבלו הסטודנטים מימון שכר לימוד מלא, מלגת קיום חודשית, מחשב נייד וליווי אישי ואקדמי. הסטודנטים מתחייבים לעבוד למשך ארבע שנים מתום התואר במשרד התחבורה או בחברות הממשלתיות העוסקות בתחבורה בישראל.

תוכנית עתידאים הנדסאים

תוכנית זו משלבת כיתת הנדסאים עם חברה תעשייתית מלווה אשר מיד לאחר 17 חודשי לימוד כל בוגרי הכיתה ישולבו בה כהנדסאים. עד כה, נפתחו, מעל 10 כיתות ייחודיות במכללה הטכנולוגית באר שבע ובמכללת אורט בראודה. בשנת 2021 נפתחו כיתות ייעודיות למגזר החרדי.

תוכנית לסטודנטים עולים בודדים – TakeOff

תוכנית לצעירים בוגרי צבא/שירות לאומי אשר הוכרו בצה"ל כחיילים בודדים. משתתפי התוכנית הם עולים בודדים הנמצאים בארץ בגפם. הסטודנטים ירכשו מקצוע בתחומי ההנדסה והמדעים. במקביל יזכו לתמיכה הכוללת מימון לימודים ומחיה, מחשב נייד, ליווי אישי וחניכה בתחום לימודיהם, וכן להתנסות והשתלבות לאורך כל שנות הלימודים בחברה מובילה בשוק.

לוחמים להייטק

תוכנית 'לוחמים להייטק' מהווה את הנדבך המרכזי בתפיסת "שער היציאה" שעיקרה אחריותו של צה"ל להשתלבותם של חייליו המשתחררים, ובראש וראשונה הלוחמים והלוחמות, בחיים האזרחיים בכלל ובתעשיית ההייטק בפרט.

הלוחמים מוכשרים בקורסים איכותיים, ממוקדים ואינטנסיביים, בעיקר במתכונת "Bootcamp" , העונים על צרכי תעשיית ההייטק, ומושמים בסיום ההכשרה, במגוון מקצועות, בחברות המובילות בתעשיית ההייטק. מעל ל-1400 לוחמות ולוחמים לקחו חלק בתכנית לוחמים להייטק. מאות בוגרות ובוגרים כבר השתלבו בתעשיית ההייטק הישראלית.

עתידים צוערים לשלטון המקומי

  ערך מורחב – צוערים לשלטון המקומי

התוכנית מתמקדת בהכשרת צוערים לשירות ברשויות המקומיות הסובלות מחוסר כוח אדם איכותי. התוכנית לתואר ראשון מתקיימת באוניברסיטת בן-גוריון ומכללת תל-חי. התוכניות לתואר שני באוניברסיטת חיפה ובטכניון, מתקיימות בתחום בינוי ותכנון ערים. כיום התוכנית עוברת עדכון גרסא על-ידי משרד הפנים ואינה מקבלת מועמדים חדשים.

תוכניות עתידים למגזר הערבי והחרדי

במסגרת פעילותה של העמותה באוכלוסיות ייחודיות, מנהלת העמותה שתי תוכניות נוספות למסלולי ההנדסה: תוכנית נ.ע.מ – נוער ערבי מצטיין, המתקיימת בטכניון מתוכם 75% מושמים בתעשייה, והשנייה, חלמי"ש – חרדים לומדים מקצועות יישומים, המיועדת ללומדי הנדסה מהמגזר החרדי. תכניות אלו נסגרו בסוף 2021.

עתידים צוערים למשרדי ממשלה

התוכנית שהחלה לפעול בתחילת שנות ה־2000 הוקמה על מנת לשפר את פני המגזר הציבורי בישראל, על ידי הכשרת קבוצת מנהיגות וניהול מקצועי בתחומי המנהל הציבורי. משתתפי התוכנית למדו מנהל ומדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית ובמקביל עברו הכשרה חוץ אקדמית איכותית הכללה סדנאות, הרצאות, וסמינרים עם מנהיגים בתחום המגזר הציבורי. לאחר סיום התואר הושמו המשתתפים במשרדי הממשלה השונים[4]. בשנת 2012 נסגרה התוכנית תחת עמותת ידידי עתידים ועברה להיות תוכנית ממשלתית תחת נציבות שירות המדינה. כמו כן היא שינתה את שמה ל'צוערים לשירות המדינה'[5].

לקריאה נוספת

קישורים חיצוניים

  מדיה וקבצים בנושא תוכנית עתידים בוויקישיתוף

הערות שוליים