1920 בארץ ישראל

להלן אירועים בולטים שהתרחשו במהלך שנת 1920 באזור ארץ ישראל.

««« 
1919
1918
1917
1920
בארץ ישראל
»»»
1921
1922
1923

כל ערכי השנים בארץ ישראל
כרונולוגיה של אזור ארץ ישראל
אירועים בולטים בעולם ב-1920
פורטל היישובלוח שנה של שנת 1920

הנהגה עריכה

אירועים בולטים עריכה

נולדו עריכה

נפטרו עריכה