1922 בארץ ישראל

להלן אירועים בולטים שהתרחשו במהלך שנת 1922 בארץ ישראל תחת שלטון המנדט הבריטי.

««« 
1921
1920
1919
1922
בארץ ישראל
»»»
1923
1924
1925

כל ערכי השנים בארץ ישראל
כרונולוגיה של אזור ארץ ישראל
אירועים בולטים בעולם ב-1922
פורטל היישובלוח שנה של שנת 1922

הנהגהעריכה

שלטון המנדט

הנהגת היישוב

אירועים בולטיםעריכה

 
הנציב העליון הרברט סמואל מאזין לקריאת הכרזת המנדט הבריטי בארץ ישראל, 1922

התיישבותעריכה

נולדועריכה

נפטרועריכה

 
אליעזר בן-יהודה