1930 בארץ ישראל

להלן אירועים בולטים שהתרחשו במהלך שנת 1930 בארץ ישראל תחת שלטון המנדט הבריטי.

««« 
1929
1928
1927
1930
בארץ ישראל
»»»
1931
1932
1933

כל ערכי השנים בארץ ישראל
כרונולוגיה של אזור ארץ ישראל
אירועים בולטים בעולם ב-1930
פורטל היישובלוח שנה של שנת 1930

הנהגהעריכה

שלטון המנדט

הנהגת היישוב

אירועים בולטיםעריכה

התיישבותעריכה

  • נוסד קיבוץ נען. (תאריך מדויק לא ידוע)

נולדועריכה

נפטרועריכה