ברכת זוכר הברית

ברכת זוכר הברית היא אחת מברכות הראייה שתיקנו חז"ל לאומרה בשעה שנראית הקשת בענן.

ברכת הקשת

בָּרוּךְ אַתָּה ה' אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם זוֹכֵר הַבְּרִית וְנֶאֱמָן[1] בִּבְרִיתוֹ וְקַיָּם בְּמַאֲמָרוֹ

שולחן ערוך, אורח חיים, סימן רכ"ט, סעיף א'

מקור הברכהעריכה

ברכה זו הוזכרה בתלמוד. התנאים נחלקו בנוסח הברכה, ומחמת זה להלכה מברכים ברכה אחת הכוללת את שתי הנוסחאות.

מאי מברך ברוך זוכר הברית במתניתא תנא ר' ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקא אומר נאמן בבריתו וקיים במאמרו א"ר פפא הלכך נימרינהו לתרוייהו ברוך זוכר הברית ונאמן בבריתו וקיים במאמרו

פירוש הברכהעריכה

פירוש הברכה הוא כך (ע"פ הרב דוד אבודרהם הלכות ברכות, שער ח'):

זוכר הברית - שנאמר (בראשית, ט', י"ג) 'והיה לאות ברית', וזוכר שנשבע שלא יביא מבול, וכשרואה את הרשעים רוצה להחריב את עולמו ורואה הקשת ונזכר בברית ונמנע.

נאמן בבריתו - שלא יעבירנו אף שרבו הרשעים.

קיים במאמרו - אפילו לא היה הברית, כיון שאמר הקב"ה (בראשית, ט', י"א) "ולא יהיה עוד מבול לשחת הארץ".

זיהוי הקשתעריכה

הרב יהונתן אייבשיץ (יערות דבש דרוש יב) בהסתמכו על דברי הזוהר, כתב לחדש, שרק קשת שהיא במראה צבע תכלת היא לזכר הברית ורק עליה יש לברך, אבל הקשת המצויה בשבעה מיני צבעים היא טבעית, ואין לברך עליה. למרות דברים אלו, המנהג הוא לברך אף על מראה קשת המצויה.[2]

דינים נוספיםעריכה

רואה מקצת הקשתעריכה

בביאור הלכה הסתפק אם רשאי לברך גם אם רואה רק מקצת הקשת.

הערות שולייםעריכה

  1. ^ גרסה אחרת: נֶאֱמָן
  2. ^ כך כתב בספר בן איש חי פרשת עקב.

הבהרה: המידע בוויקיפדיה נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו פסיקה הלכתית.