פתיחת התפריט הראשי

גלי דינור

חוקרת מקרא ישראלית
אין תמונה חופשית

גלי דינור (נולדה ב-1954) היא חוקרת מקרא ישראלית וראש החוג למקרא במכללת לוינסקי לחינוך בתל אביב, מדריכה פדגוגית של הוראת מקרא ומבקרת ספרות.

ביוגרפיהעריכה

דינור נולדה וגדלה בעיר חולון. היא בעלת תואר שלישי במקרא מאוניברסיטת תל אביב. את עבודת התיזה "סוגיית הגבעונים במקרא" ואת עבודת הדוקטורט "פרשת מזבח שניים וחצי השבטים (יהושע כב 9 - 34): ניתוח לשוני, ספרותי ואידאולוגי" כתבה בהנחייתה של פרופ' יאירה אמית. מאז סיום עבודת התזה ועד היום היא משמשת כמרצה בכירה וחוקרת מקרא במכללת לוינסקי לחינוך.

תחומי מחקרה:

 • היסטוריוגרפיה מקראית - מחקריה של דינור מתמקדים בעיקר בהיסטוריוגרפיה המקראית ובדרכי העיצוב הספרותי. היא מרבה לעסוק במחקריה גם בהיבטים הפסיכולוגיים המשתקפים בניתוחן של הדמויות בסיפור.
 • ספר יהושע - היבטים ספרותיים, לשוניים, פרשניים, תאולוגיים ואידאולוגיים בספר ומקומם בספרות המקראית לגווניה.
 • דידקטיקה ופדגוגיה - דינור שוקדת במחקריה על מתודולוגיות להוראה ולמידה של המקרא בהקשרים תרבותיים רחבים. בתוך כך היא מתמקדת בדרכים להוראה משמעותית של התנ"ך בבתי הספר, ובפרט בלימוד בין-תחומי ורב-תחומי של המקרא.

עיסוקיה האקדמיים של גלי דינור משולבים כל העת בפעילות ציבורית וחינוכית בנושא המקרא והדרכים להוראתו. במסגרת זו היא מעבירה השתלמויות והדרכות מתקדמות למורים לתנ"ך במט"ח, במכון מופ"ת ובמוסדות אקדמיים שונים.

דינור מתגוררת ברמת גן. היא נשואה לעו"ד ראובן דינור ולהם שלושה ילדים ונכדים.

מכּתביהעריכה

ספריםעריכה

 • בזכות השונות: הבנייתה של תפיסה חינוכית באמצעות סיפור חיים, ירושלים: כרמל, 2018. הספר מביא בפני ציבור החוקרים, המורים בפועל, המתכשרים להוראה, וכל המתעניינים במעשה החינוכי, כתיבה אוטוביוגרפית רב-שלבית והשלכותיה על גיבושה של זהות מקצועית חינוכית, בדגש על זהות דיסציפלינארית ופדגוגית. תחילתו בסיפור חיים (חלק א) והמשכו - השתקפותו של הסיפור (חלקים ב-ג) ביישום עקרונות דידקטיים של הוראת המקרא בבתי הספר (במגזר היהודי והערבי), ובפרט הוראה רב-תחומית ומרובת הקשרים.
 • מזבח שניים וחצי השבטים: סמל לאחדות העם, תל אביב: רסלינג, 2017. בספר זה, המבוסס על עבודת הדוקטורט ומרחיב אותה, דינור בוחנת מחדש את העימות המורכב בין שבטי עבר הירדן לבין היושבים בארץ ביהושע כב 34-9. הבחינה נעשתה באמצעות כלים מחקר המקרא: קריאה צמודה, הביקורת הספרותית-היסטורית, דרכי עיצוב הסיפור, תורת המקורות, תולדות המסורות ועוד. תרומת המחקר היא בחידוש הנוגע לזמן חיבורה של הפרשה הנ"ל, וכן לבית היוצר שלה. מחקר זה פתח מחדש את שאלת היחסים הספרותיים בין יחידות טקסטואליות מקראיות המקיימות ביניהן שיח פנימי על רקע אידאולוגי ותאולוגי בתקופות שונות בהתגבשותה של היצירה (ראו מטה ביקורת על ספר זה מאת ד"ר מיכה רואי).

מבחר מאמרים ומחקריםעריכה

 • גלי דינור אשר גניס והדס פרידמן, בת יפתח: סיפור מקראי בגישה בין-תחומית ובגישה רב-תחומית, החינוך וסביבתו ל"ט, 2017, 357- 378.
 • גלי דינור, דרכים להוראה משמעותית של התנ"ך, דפי יוזמה 8, תל אביב: מופ"ת, 79- 102, 2014.
 • גלי דינור, תרומתה האפשרית של למידה-הוראה של המקרא בהיבט רב-תחומי ללמידה משמעותית - דו"ח מחקר (בתוך: פורטל מס"ע), הוצאת מופ"ת ורשות המחקר במכללת לוינסקי, תל אביב, 2016.
 • גלי דינור, מקום מזבח שנים וחצי השבטים (יהושע כב 9 – 34): מגמת עמימות, מורשת ישראל, כתב-עת לציונות ולארץ ישראל 7, עור' ב' אורציון, המרכז האוניברסיטאי אריאל שומרון, 2010, 9- 30.
 • אשר גניס וגלי דינור, עקדת יצחק, השיבה – מסע של התפכחות. מועד, שנתון למדעי היהדות, המכללה האקדמית בית ברל, עור' א' דון וי' ספרן, 2009, 1 – 11.
 • גלי דינור, עיצוב המשא ומתן בפרשת מזבח שנים וחצי השבטים (יהושע כב 9 – 34). בית מקרא נג, תשס"ח, ירושלים, 2008, 89- 122.
 • גלי דינור, סיפור קין והבל (בראשית ד 1- 16) – סיפור קדושת החיים. מועד: שנתון למדעי היהדות, בית ברל, עור' א' דון וי' ספרן, 2008, 1- 22. קישור לגרסה מקוצרת באתר מקרא-נט
 • גלי דינור, הרקע ההיסטוריוגרפי של מלכות שלמה. בתוך: צ', פליישר, ר',אלקושי ג', דינור נ', הופמן, ר', לוי. משפט שלמה– סיפור מקראי בגישה רב- תחומית, תל אביב: הוצאת מופ"ת, 2008, 92-55.
 • גלי דינור, מעמדה של המילה "הנני" בסיפורי האבות. בתוך: על הפרק, 14, 1998, 94 – 103.
 • גלי דינור, מערכי שיעור לספר מלכים. על הפרק, 11, 1992, 92 – 112.

ספרי לימודעריכה

 • אשר גניס וגלי דינור, דיאלוג מתמיד – תנ"ך לחטיבת הביניים, תל אביב: הוצאת רשת ספרים אורט, 2012.
 • גלי דינור, המאבק לחברה מוסרית – ערך מרכזי בנבואה (לחטיבה עליונה). תל אביב: אורט, 2006.
 • גלי דינור, להקים ממלכה – התגבשות המלוכה בישראל מסוף ימי השופטים ועד דוד המלך, לחטיבת ביניים, מט"ח תל אביב, 2005.
 • דינור, ג', אייש, ש', שמאי, א' (2003). מזהות אישית לזהות לאומית, סיפורי האבות וזיקתם לארץ ישראל: פרקים מספר בראשית, לחטיבת הביניים. תל אביב: מט"ח (פרקים: יב-כג, לב, לה).
 • גלי דינור, מהממלכה המאוחדת עד הגלות, מערכי שיעור לספר מלכים, לחטיבה העליונה, תל אביב: הוצאת ניר, 1996.

קישורים חיצונייםעריכה

ביקורת ספריםעריכה

 • גלי דינור, מיהו גאון אמיתי? (אלנה פרנטה, "החברה הגאונה", 2015), בבלוג של ד"ר לאה מזור, יוני 2016.
 • גלי דינור, ספרו של פויר, "הנני", משוחח עם סיפור העקדה (ג'ונתן ספר פויר, "הנני", 2016), בבלוג של ד"ר לאה מזור, יוני 2017.

ממאמריה באתר מקראנטעריכה