ויקיפדיה:הנחת כוונה טובה

קהילת ויקיפדיה

הנחת כוונה טובה או הנחת תום לב היא אחד העקרונות הבסיסיים של ויקיפדיה. על פי עיקרון זה, יש לצאת מתוך הנחה שהפעילות בערכים, בדפי השיחה או בדפי המיזם מתבצעת מתוך כוונה טובה.

רובנו משתדלים להועיל למיזם ואיננו מעוניינים לפגוע בו – ויקיפדיה לא הייתה יכולה להתקיים בנסיבות אחרות. בהתאם לכך, כשאין ידע אחר על משתמש, יש להניח שכוונותיו טובות. עם זאת, הנחת יסוד זו אינה מחייבת להמשיך ולהניח כוונה טובה, כאשר קיימות ראיות ברורות לכך שאין אלו פני הדברים. למשל, עבור מקרים ברורים של השחתות. כמו כן, הנחה של כוונות טובות אינה מונעת דיונים וביקורת. אדרבא, עורכים לא אמורים לייחס את הביקורות לכוונת זדון, אלא אם יש הוכחה ספציפית לכך.

כאשר מתעוררת מחלוקת, השתדלו להבהיר את הדברים ולהגיע להסכמה, תוך הימנעות מיצירת סכסוכים או מהחרפתם. הדבר יעודד אחרים לנהוג באותו האופן ולהגיב אליכם באדיבות. קחו בחשבון את האפשרות שהמחלוקת נובעת משוני בנקודות המבט של העורכים וחפשו דרכים שיאפשרו להגיע להסכמה בין הצדדים.

אפילו כשלא ברור שאחרים פועלים מתוך כוונה טובה, המשיכו אתם להתכוון לטוב. חשוב לשמור על אדיבות ולהקפיד על המנגנונים הנהוגים בוויקיפדיה ליישוב מחלוקות. אל תתקפו עורכים ואל תשתתפו במלחמות עריכה. אם אתם רוצים להעלות ספק באשר להתנהלות של עורכים עמיתים יש לעשות זאת באמצעות דוגמאות ספציפיות והוכחות רלוונטיות נוספות, כדי להבהיר ולהמחיש את כוונתכם. אף על פי שהתנהגות רעה יכולה להעיד על כוונה רעה, בדרך כלל עדיף להגיב על ההתנהגות עצמה מבלי להתייחס למניעים שמאחוריה, משום שהדבר עלול לעורר או להגביר את הטינה בין הצדדים.

שימו לב שכדאי להימנע מלשוב ולהזכיר תכופות את עקרון הנחת הכוונה הטובה באופן אגרסיבי מדי, משום שהתעקשות מסוג זה עלולה להיתפס כהנחת כוונה רעה מטעם הצד השני.

כוונה טובה

עריכה

לטעות זה אנושי, אם בהתנהגות (למשל התקפות אישיות) ואם ברמת התוכן (למשל – שימוש במחקר מקורי). במקרים רבים ניתן לתקן טעויות כאלו באמצעות תזכורת פשוטה. עם זאת, לעיתים מתפתחות מחלוקות שלגביהן אין לוויקיפדיה תשובה חד-משמעית. אי-הסכמות לא בהכרח מעידות על קיומה של כוונה להרע. אם הפתרון לא נראה באופק, חשוב לשמור על קור-רוח ובמקרה הצורך ניתן לשקול הפעלה של המנגנונים הקיימים בוויקיפדיה לצורך יישוב מחלוקות.

פגיעה במדיניות – מעשים כגון שימוש בבובת קש, הפרת ההסכמות המקובלות וכדומה – יכולה לנבוע גם מכוונה טובה וגם מכוונה רעה. כך או כך, קיימים נהלים לטיפול במצבים כאלה. לכן, במידת הצורך יופעלו דרכים לחסום פעולות מסוג זה, בלי קשר לשאלה אם הייתה או לא הייתה כוונת זדון.

קבלת פנים לעורכים חדשים בוויקיפדיה

עריכה

חשוב להיות סבלני כלפי עורכים חדשים בוויקיפדיה. אף על פי שהם לא בהכרח מתמצאים בתרבות ובכללים הנהוגים בוויקיפדיה, תרומתם יכולה להיות בעלת ערך רב בהמשך הדרך.

על פי עקרון הנחת הכוונה הטובה, יש לצאת מתוך נקודת הנחה שההתנהגות של עורכים חדשים נראית בעיני עצמם כתקינה. לכן, אם מתעוררת בעיה כלשהי היא כנראה מעידה על חוסר מודעות או אי-הבנה באשר לנהוג בקהילה הוויקיפדית.

פעמים רבות קורה שעורכים חדשים מאמינים שמדיניות שאינה מוכרת להם צריכה להשתנות, כדי שתתאים למה שנראה נכון בעיניהם. זה נכון במיוחד אם הם נוכחים שכבר היו חילוקי דעות באשר למדיניות המסוימת הזו. כמו כן, עורכים חדשים רבים היו רוצים שתרומותיהם לוויקיפדיה יתקבלו ללא עוררין. זה נכון בעיקר לגבי עורכים שרואים עצמם כמומחים לתחום שבו כתבו. בהתנהגות כזו, אפילו אם היא שגויה, בדרך כלל אין כוונה רעה. למעשה, רבים מהעורכים החדשים האלה מתאימים עצמם במשך הזמן לכללי ההתנהגות הנהוגים בקהילה, כשההיגיון מאחורי הנהלים מתבהר להם.

למטרה זו ניתן להפנות עורכים חדשים אל תפריט העזרה הכללי, או באופן ממוקד יותר לדפי העזרה הרלוונטיים למקרה הנדון. כמו כן, ניתן להיעזר בתבניות פנייה למשתמשים.

זכויות יוצרים

עריכה

בהקשר של זכויות יוצרים כוונה טובה מתבטאת בהנחה שהעורכים מתכוונים להיצמד למדיניות האתר ולחוק, בין אם הדבר עלה בידם בפועל ובין אם לא. במסגרת ויקיפדיה חלה חובה לשמור על הכללים בכתיבה ולתעד כמקובל העלאה של קבצים. אם נעשו פעולות באופן לא תקין ייתכן שהחומרים יימחקו.

תגובה להפרה של זכויות יוצרים המתבססת על הנחת כוונה טובה, יכולה לכלול יידוע של העורכים אודות הבעיות שיוצרו, מתן סיוע בתיקונן והדרכה כיצד להימנע מבעיות כאלו בהמשך. למטרה זו ניתן להסתייע בדף ההסבר על זכויות יוצרים.

עידוד כוונה טובה

עריכה

מומלץ לעודד את האחרים להניח כוונה טובה. זאת נעשה באמצעים שונים כגון אלה:

  • ביטוי כן של המניעים שלנו
  • עריכות שמעידות על נכונות להתפשר
  • הבעת עניין בקידומה של ויקיפדיה
  • שמירה על כללי העריכה
  • מהימנות ודיוק הכתיבה
  • הימנעות ממניפולציות

כל אלה מועילים בשמירה על קשרים טובים עם עמיתינו לכתיבה בוויקיפדיה.

דרך נוספת לשמור על האווירה הטובה היא להשתמש בכפתור התודה – כפתור זה נועד לשליחת הודעת "תודה" למשתמשים אחרים שביצעו עריכות שימושיות ומוצלחות.

סייג

עריכה

כאמור, עקרון הנחת הכוונה הטובה מתייחס למקרים של חוסר ודאות לגבי המניעים של הזולת, אך הוא אינו תקף עבור מקרים שבהם ישנן ראיות מוצקות לכך שהתנהגות של עורכים נובעת מכוונה רעה. עם זאת אפילו אם על פניו ברור לגמרי שקיימת במצב מסוים כוונה רעה, גם אז אין לנהוג בחוסר נימוס, להתקיף או לאבד את שלוות הנפש.

כלומר, גם במקרים שבהם ניכר שהצד השני אינו פועל מתוך כוונה טובה, יש להקפיד על תרבות הדיון. מפעילי מערכת ושאר עורכים מנוסים שמעורבים ביישוב סכסוכים שמחים בדרך כלל לעזור והם מיומנים בזיהוי הפרות כללים, כאשר מפנים את תשומת לבם לפעולות כאלה. בעת טיפול במחלוקת קל יותר להבחין מי מפר את הכללים, כאשר הצד האחר בבירור נוהג כמקובל.

ראו גם

עריכה