זרימה פוטנציאלית

בדינמיקת זורמים (אנ'), זרימה פוטנציאלית מתארת את שדה המהירות (אנ') כגרדיאנט של שדה סקלרי המתארת את פוטנציאל מהירות (אנ'). בגלל הגדרה זו לפוטנציאל המהירות מתקבל שזרימה פוטנציאלית מאופיינת בשדה מהירות אי-רוטציוני (אנ'), שמשמש כקירוב טוב ליישומים רבים. אי הרוטציוניות של זרימה פוטנציאלית נובע מכך שהרוטור של הגרדיאנט של פונקציית הפוטנציאל תמיד שווה לאפס.

קווי זרם של זרימה פוטנציאלית מסביב לכנף דקה NACA0012 בזווית התקפה של 11 מעלות.

עבור זרימה בלתי דחיסה, פוטנציאל המהירות מקיים את משוואת לפלס, ועבור מקרים אלו התאוריה הפוטנציאלית (אנ') תקפה. אף על פי כן, זרימה פוטנציאלית יכולה לשמש לעיתים גם כדי לתאר זרימה דחיסה.

הגישה הפוטנציאלית מיושמת במידול של זרימות נייחות כמו גם במידול של זרימות לא נייחות.

יישומים של זרימה פוטנציאלית: שדה זרימה סביב כנף דקה, גלי מים, זרימה אלקטרו-אוסמוטית ועוד. היא לא תקפה לעומת זאת עבור זרימה (או מקרים מסוימים בתוך זרימה) שיש בה אפקטים ערבוליים חזקים.

כמו כן, שימוש בזרימה פוטנציאלית נעשה בעיקר בזרימות המאופיינות במספרי ריינולדס גבוהים () כלומר, זרימה פוטנציאלית מזניחה השפעות של חיכוך שנגרמת כתוצאה מצמיגות הזורם.

מאפיינים ויישומיםעריכה

תיאור ומאפייניםעריכה

 
זרימה פוטנציאלית מורכבת על ידי סופרפוזיציה של זרימות פשוטות
 
קווי זרם של זרימה פוטנציאלית בלתי דחיסה מסביב לגליל בזרימה מציפה.

בדינמיקת זורמים זרימה פוטנציאלית מתוארת על ידי פונקציית פוטנציאל φ שבמקרה הכללי היא פונקציה של המרחב והזמן. מהירות הזרימה מתוארת על ידי השדה הווקטורי v ששווה לגרדיאנט של פונקציית הפוטנציאל:[1][2]

 
מחשבון וקטורי ניתן לקבל שהרוטור של הגרדיאנט שווה לאפס[1]
 
וכתוצאה מכך מתקבל שהערבוליות (שהיא הרוטור של שדה המהירות שווה לאפס גם כן:[1]
 
משתמע מכך שזרימה פוטנציאלית היא זרימה אי-רוטציונית (אנ'). לתוצאה זו יש השלכות ישירות עבור המקרים שבהם ניתן (או לא ניתן) ליישם זרימה פוטנציאלית. באזורים בזרימה שבהם ידוע שהערבוליות חשובה, כמו שבלים במים או שכבות גבול, הזרימה הפוטנציאלית לא מצליחה לספק תחזיות סבירות על הזרימה.[3]

עם זאת, ישנם אזורים רבים בשדה זרימה שבהם ההנחה של זרימה אי רוטציונית תקפה, ובשל כך נעשה שימוש בזרימה פוטנציאלית ביישומים רבים, למשל: בזרימות מסביב כנף דקה, בעיות אקוסטיות, גלי מים ובזרימה אלקטרו-אוסמוטית.[4]

זרימה בלתי דחיסהעריכה

עבור המקרה של זרימה בלתי דחיסה - למשל עבור נוזל, או גז במספרי מאך נמוכים, אבל לא עבור גלי קול - דיברגנץ המהירות שווה לאפס[1]

 

כתוצאה מכך מתקבל שפונקציית פוטנציאל המהירות צריכה לקיים את משוואת לפלס[1]

 

כאשר   הוא הלפלסיאן (לעיתים מסומן ב- ). במקרה זה הזרימה נקבעת באופן מוחלט מהקינמטיקה שלה, כלומר מההנחות של שדה אי רוטציוני ושהדיברגנץ של המהירות הוא אפס. הדינמיקה של הבעיה יכולה להיות מחושבת לאחר מכן אם אנו מעוניינים בחישוב לחצים, לדוגמה עבור זרימה מסביב לכנף דקה (ואגב כך חישוב כח העילוי, למשל שיעבוד על הכנף) על ידי שימוש בעקרון ברנולי. עבור המקרה הדו-ממדי, הבעיה של זרימה פוטנציאלית מצטמצמת לבעיה מאד פשוטה שמנותחת על ידי שימוש באנליזה מרוכבת (פירוט בהמשך הערך).

זרימה דחיסהעריכה

זרימה תמידיתעריכה

זרימה פוטנציאלית יכולה לשמש על מנת למדל זרימה דחיסה אי רוטציונית. פונקציית הפוטנציאל המלאה המתארת זרימה במצב מתמיד נתונה ע"י:[5]

 

כאשר רכיבי מספר מאך הם:  ,  ,  

ו-  היא מהירות הקול הלוקאלית.

מהירות הזורם במקרה זה גם כן שווה ל- , כאשר Φ היא פונקציית פוטנציאל המהירות. פונקציית הפוטנציאל המלאה תקפה עבור זרימה תת-קולית, קולית, ועל קולית, בזווית התקפה כלשהי, כל עוד שההנחה של זרימה אי רוטציונית נשמרת. עבור המקרה של זרימה תת-קולית או על-קולית בזוויות התקפה קטנות ועבור גופים דקים, ניתן להניח הנחה נוספת: ניתן לפצל את פוטנציאל המהירות לזרימה מציפה בלתי מופרעת בכיוון X:  , ומהירות מופרעת קטנה   לכן:[5]

 

עבור מקרה זה המשוואה הליניארית (שעברה ליניאריזציה) עבור הפרעות קטנות של הפוטנציאל - שהיא קירוב למשוואה הפוטנציאלית המלאה - ניתנת לכתיבה:  

כאשר   הוא מספר המאך של הזרימה המציפה. המשוואה הליניארית הרבה יותר פשוטה למימוש וניתן לצמצמה למשוות לפלס על ידי הנחנה שהגודל האופייני בכיוון X גדול בהרבה יותר מאשר בכיוונים האחרים.

גלי קולעריכה

  ערכים מורחבים – קול, אקוסטיקה, משוואת הגלים

ניתן לקרב גלי קול בעלי אמפליטודה נמוכה על ידי מודל זרימה פוטנציאלית[6] בצורה הבאה:   שהיא משוואת גלים ליניארית לגבי פוטנציאל המהירות φ. החלק האוסצילטורי של וקטור המהירות V קשור לפוטנציאל המהירות על ידי   כאשר   היא מהירות הקול הממוצעת בתווך הומוגני. נשים לב שגם החלקים האוסצילטורים של הלחץ P והצפיפות ρ מקיימים באופן עצמאי את משוואת הגלים בקירוב זה.

יישומיות ומגבלותעריכה

זרימה פוטנציאלית לא כוללת בתוכה את כל המאפיינים שזרימות שונות כוללות בתוכן בעולם האמיתי. למשל, זרימה פוטנציאלית לא כוללת בתוכה טורבולנציה (אנ'), שהיא צורה שכיחה של זרימה בטבע. בנוסף, זרימה פוטנציאלית לא יכולה לתאר זרימות פנימיות צמיגות.[3] מזרימה פוטנציאלית גם מתקבלות כמה תחזיות שלא תואמות את המציאות, כמו פרדוקס ד'אלמבר (אנ'), שאומר שכח הגרר שפועל על גוף נח בשדה זרימה אינסופי הוא אפס. (פרדוקס זה ייושב על ידי הצגת הרעיון של שכבות גבול). או אם נדייק, זרימה פוטנציאלית לא לוקחת בחשבון התנהגות של זרימות שכוללות בתוכן שכבות גבול.[3] למרות זאת, הבנה של זרימה פוטנציאלית חשובה בהרבה ענפים של מכניקת זורמים. במיוחד זרימות פוטנציאליות פשוטות (נקראות זרימות אלמנטריות) כמו, ערבול או מקור\בור אשר קיים עבורם פתרון אנליטי סגור. את הפתרונות הללו ניתן לשלב על ידי עקרון הסופרפוזיציה על מנת ליצור זרימות יותר מסובכות אשר מקיימות מגוון של תנאי שפה שונים (כמו למשל מידול של השפעת פיצוץ על קיר ועוד). בנוסף, זרימות אלו תואמות (אף על פי שלעיתים לא במדויק) זרימות בחיים האמיתיים בכל התחומים של מכניקת זורמים; בנוסף, ניתן לקבל תובנות רבות וחשובות כאשר מתחשבים בסטייה (שלפעמים יכולה להיות קטנה מאד) בין תצפיות של זרימה והזרימה הפוטנציאלית התואמת. ישנם יישומים רבים של זרימה פוטנציאלית למשל בעיצוב מטוסים. לדוגמה, בדינמיקת זורמים חישובית (אנ'), טכניקה אחת היא לחבר פתרון של זרימה פוטנציאלית מחוץ לשכבת הגבול לפתרון לשדה הזרימה בתוך שכבת הגבול. התוצאה של היעדר שכבות גבול היא שניתן להחליף כל קו זרם בקו של חומר לכאורה ללא הפרעה לשדה הזרימה, וזאת מכיוון שהתאוריה הפוטנציאלית מזניחה את השפעות החיכוך (שנגרם עקב צמיגותו של הזורם) מה שמתברר כהנחנה טובה לרוב שדה הזרימה חוץ מבתוך שכבת הגבול.

אנליזה עבור זרימה דו-ממדיתעריכה

אפשר לנתח זרימה פוטנציאלית דו-ממדית בפשטות על ידי שימוש בהעתקה קונפורמית על ידי שימוש בטרנספורמציות של המישור המרוכב. אבל, קיימים מקרים, כמו המקרה הקלאסי של אנליזת זרימה סביב גליל, שבו מספרים מרוכבים לא נדרשים על מנת לפתור את הבעיה. פתרון של זרימה פוטנציאלית תלת-ממדית בעזרת מספרים מרוכבים הוא בלתי אפשרי[7] הרעיון הכללי הוא להשתמש בפונקציה f הולומורפית (נקראת גם אנליטית) או מרומורפית, אשר ממפה את המישור הפיזיקלי (x,y) אל מישור ההעתקה (φ,Ψ) כאשר x,‏ y,‏ φ ו-Ψ הן פונקציות\ערכים ממשיות\ממשיים. נוח להגדיר את הגדלים המרוכבים:

 
 

כעת, אם[7]

 
אז, מפני ש-f היא פונקציה הולומורפית או מרומורפית, היא חייבת לקיים את משוואות קושי-רימן[7]

 

את רכיבי המהירות (u,v) בכיוונים (x,y) בהתאמה ניתן לקבל באופן ישיר מ-f אם נגזור את f לפי z, כלומר[7]:

 

ולכן, שדה המהירות   מתקבל על ידי:

 

נשים לב שגם φ וגם Ψ מקיימות את משוואת לפלס[7]

 

ולכן, נוכל לזהות ש-φ היא פונקציית פוטנציאל המהירות ו-Ψ נקראת פונקציית הזרם.[7] קווים שעליהם   נקראים קווי זרם, וקווים שעליהם   נקראים קווים שווי-פוטנציאל.

קווים שווי-פוטנציאל וקווי זרם ניצבים זה לזה מכיוון ש[7]:

 

ולכן הזרימה זורמת לאורך קווי זרם ובניצב לקווים שווי פוטנציאל. נשים לב שהתנאי   שקול לתנאי   ולכן הזרימה אי רוטציונית, והתנאי האוטומטי   מכתיב את התנאי לאי דחיסות  .

דוגמאות לזרימה פוטנציאלית דו ממדיתעריכה

הערות כלליותעריכה

ניתן להציב ב-f כל פונקציה דיפרנציאבילית. בדוגמאות הבאות נשתמש במגוון של פונקציות אלמנטריות; ניתן להתמש גם בפונקציות מיוחדות. נשים לב כי פונקציות שאינן חד-חד-ערכיות כמו הלוגריתם הטבעי גם כן ניתנות למימוש, אבל צריכים להגביל אותן למשטח רימן אחד.

התנהגות חזקותעריכה

במקרה שחזקות מופעלות על המפה הקונפורמית מעבירים את   אל  [8]:

 

לאחר מכן על ידי כתיבה של z בקואורדינטות פולריות   נקבל[8]

  ו- 

באיורים משמאל ניתן לראות דוגמאות עבור ערכים שונים של n, הקווים השחורים מתארים את גבולות הזרימה (פינה, משטח אופקי וכו'), הקווים הכחולים הכהים מתארים את קווי הזרם והקווים הכחולים הבהירים את הקווים שווי הפוטנציאל. כמה חזקות מעניינות כתלות ב-n[8]:

 •   מתאר זרימה סביב משטח חצי אינסופי.
 •   מתאר זרימה ליד פינה ימנית.
 •  : מקרה טריוויאלי של זרימה מציפה.
 •  : זרימה היוצאת מפינה או נקודת סטגנציה.
 •  : זרימה הנוצרת כתוצאה מזוגן (דובלט).

המספר A הוא פרמטר אשר מתאר את הזרימה, כאשר   מתאר את העוצמה, בעוד שהארגומנט (אנ')   מייצג רוטציוניות (אם היא אינה אפס).

התנהגות חזקות עבור n = 1 זרימה מציפהעריכה

אם   כלומר, n=1, קווי הזרם (כלומר הקווים שעליהם  ) מהווים מערכת של קווים ישרים המקבילים לציר x. קל לראות זאת על ידי פירוק לרכיבים ממשיים ומדומים:

 

מכאן שמתקיים   ו- , זרימה זו נקראת זרימה מציפה בכיוון x.

התנהגות חזקות עבור n = 2עריכה

אם   אז   וקווי הזרם המתאימים לערך קבוע מסוים של   מקיימים את המשוואה:

 

אשר מתארת מערכת של קווים היפרבוליים. ניתן להראות זאת על ידי פירוק לרכיבים (ממשיים ומרוכבים), נשים לב כי   ובהצבה של   ו-  ניתן להראות (אחרי פישוט) שהמשוואה המתארת את קווי הזרם היא:

 

שדה המהירות נתון על ידי   או:

 

בדינמיקת זורמים שדה הזרימה ליד מקור תואם זרימה ליד נקודת סטגנציה. נשים לב שהזורם במקור נמצא במנוחה (מתקבל מההגדרה שהנגזרת של   ב   ). קו הזרם שבו   מעניין במיוחד מכיוון שיש לו שני (או ארבעה) ענפים אשר עוקבים אחרי הצירים כלומר   ו- . מכיוון ששום זורם לא זורם על ציר x, נוכל להתייחס אליו כאל גבול מוצק. ולכן אפשר להתעלם המזרימה בחצי המישור השלילי   ולהתרכז בזרימה בחצי המישור העליון. עם תובנה זו ניתן לדמות את זרימה זו לזרימה שנוצרת כתוצאה מהטזת סילון מים אנכי על מישור אופקי. ניתן גם לדמות את הזרימה כזרימה ליד פינה ישרה ( ) אם מסתכלים על האזור בו   וגם  .

התנהגות חזקות עבור n = 3עריכה

אם n = 3 הזרימה המתקבלת דומה לזרימה עבור n = 2 רק שכאן הזווית של הפינה שווה ל- . קווי הזרם:

 

התנהגות חזקות עם n = -1 (זוגן)עריכה

אם n = -1 קווי הזרם נתונים על ידי:

 

ובפירוק לרכיבים:

 

 

 

ולכן קווי הזרם הם מעגלים אשר ניצבים לציר ה-  בגובה של המקור. המעגלים בחצי המישור העליון זורמים בכיוון השעון והמעגלים בחצי המישור התחתון נגד כיוון השעון. נשים לב שרכיבי המהירות פרופורציונליים ל-  ושהערכים שלהם במקור הם אינסופיים. לצורת הזרימה קוראים זוגן (דובלט), וניתן לדמות זוגן על ידי מקור ובור בעוצמה מסוימת אשר ממוקמים במרחק קטן מאד (או אפילו אינפיניטסימלי) זה מזה. שדה המהירות נתון על ידי:  

ובקואורדינטות פולריות:

 

התנהגות חזקות עם n = -2 (קוואדרופול)עריכה

אם n = -2 קווי הזרם הם:

 

זרימה זו נקראת זרימה קוואדרופולית.

סימוכיןעריכה

ראו גםעריכה

לקריאה נוספתעריכה

קישורים חיצונייםעריכה

  מדיה וקבצים בנושא זרימה פוטנציאלית בוויקישיתוף

הערות שולייםעריכה

 1. ^ 1 2 3 4 5 Batchelor (1973) pp. 99–101.
 2. ^ יש שמגדירים את הפוטנציאל כך שמתקיים  , אבל מלבד זאת שאר החישובים כמעט זהים.
 3. ^ 1 2 3 Batchelor (1973) pp. 378–380.
 4. ^ Kirby, B.J. (2010), Micro - and Nanoscale Fluid Mechanics: Transport in Microfluidic Devices Cambbridge University Press, ISBN 978-0-521-11903-0
 5. ^ 1 2 Anderson, J.D. (2002), Modern compressible flow, McGraw-Hill, ISBN 0-07-242443-5, pp. 358–359.
 6. ^ Lamb(1994)§287,pp. 492-495.
 7. ^ 1 2 3 4 5 6 7 Batchelor(1973) pp . 106-108.
 8. ^ 1 2 3 Batchelor(1973)pp.409-413