יממה

יחידת זמן - 24 שעות

יממה היא יחידת זמן שאורכה נקבע על פי הזמן שמופע השמש עושה מחזור אחד בשמים (סיבוב אחד שלם). מחזוריות מופע השמש נגרמת מסיבוב כדור הארץ סביב צירו, ומושפעת מעט מסיבוב כדור הארץ סביב השמש.

צלמית המסמלת יממה
מחזוריות מופע השמש נגרם על ידי סיבוב כדור הארץ סביב צירו
סיבוב כדור הארץ במהלך היממה

היממה מחולקת ל-24 שעות שהן 1,440 דקות או 86,400 שניות. בשנת שמש אחת יש כ-365.2422 יממות, שהן 365 יממות, 5 שעות, 48 דקות ו-46.08 שניות.

בהגדרתה של היממה ניתן להבחין שזו יחידת זמן טבעית (להבדיל משעה, למשל, שהיא יחידת זמן מלאכותית).

אורך היממהעריכה

  ערך מורחב – אורך היממה

יממה שמשית היא משך הזמן של סיבוב כדור הארץ מזריחת השמש במזרח, עד לזריחה שביום למחרת. היממה קוצבת את מחזור החיים של בני האדם ושל עולם החי והצומח, ולאורך התרבות האנושית נחשבה ליחידת מידה יציבה ובלתי משתנית. השעה הוגדרה כחלק ה-12 של היום או הלילה, ואחר-כך, משהתפתחו שעונים מדויקים, כחלק ה-24 של היממה המלאה. עם השיפור ביכולת המדידה, נוצר הצורך ביחידות עדינות יותר - הדקה והשנייה, השוות לחלק ה-60 וחלק ה-3,600 של השעה, בהתאמה.

התחלה וסוף של יממהעריכה

 
מפה של אור היום בכדור הארץ
  • בשימושים אזרחיים במרבית העולם, יממה מתחילה בחצות הלילה, כלומר היא נמשכת מ-0:00 בלילה עד 0:00 בלילה למחרת. מקור נוהג זה הוא ברומא העתיקה.[1]
  • לפי היהדות, היממה מתחילה בראשיתו של הלילה ומסתיימת בסופו של היום.[2] ישנו ספק אם היממה מתחילה בשקיעת החמה ומסתיימת בשקיעת החמה ביום שאחרי או מתחילה בצאת הכוכבים ומסתיימת בצאת הכוכבים ביום שאחרי. בכל מקרה, גישה זו מעניקה ליממה אורך שונה במקצת מ-24 שעות: כאשר היום מתארך - ארוך יותר, וכאשר היום מתקצר - קצר יותר. לדוגמה, אם ביום מסוים השקיעה בשעה 18:00 ולמחרת השקיעה בשעה 18:01, אזי אורך היממה הוא 24 שעות ודקה (ולהפך).
  • לוחות השנה של מצרים העתיקה, הנוצרים בימי הביניים,[3] וכנראה גם לוח השנה במגילות קומראן, התחילו את היממה בזריחה. גישה זו מאריכה את היממה כשהיום מתקצר ומקצרת את היממה כשהיום מתארך.
  • האומברים[1] והאסטרונומים חישבו את תחילת היום בחצות היום, משום כך נקבעה תחילת ספירת יום יוליאני ל-12 בצהריים UTC.

יממה בתרבותעריכה

 
שלט ניאון של אינטרנט קפה הפתוח בכל שעות היממה

הביטוי "24 שעות", המתאר את אורך היממה, משמש בהשאלה לתיאור פעילויות שאינן נפסקות אף במשך הלילה. בעולם המסחר, למשל, משמש הביטוי כדי לבדל ולהבליט עסקים הפעילים לאורך כל היממה.

באסטרונומיהעריכה

האסטרונומים מבדילים בין יממה כוכבית ובין יממה שמשית.

בנוסף לשימוש המונח בהקשר ליממת כדור הארץ, האסטרונומים משתמשים במונח זה גם לציון זמנים אסטרונומיים אחרים, למשל, אורך היממה של כוכבי לכת אחרים במערכת השמש. לרוב משתמשים ביחידת המידה "יממת כדור הארץ" לציון אורכן של יממות אלה.

יממה כוכביתעריכה

יממה כוכבית היא הזמן שבמהלכו כדור הארץ עושה סיבוב מלא סביב צירו ומגיע לאותו מצב ביחס לכוכבי השבת, שבו הוא היה לפני תחילת הסיבוב. יממה כוכבית אורכת כ-23 שעות, 56 דקות ו-4 שניות.

יממה שמשיתעריכה

  ערך מורחב – יממה שמשית

יממה שמשית (אמיתית) היא הזמן שבמהלכו כדור הארץ עושה סיבוב מלא סביב צירו וממשיך בסיבובו עד שמגיע לאותו מצב ביחס לשמש, שבו הוא היה לפני תחילת הסיבוב. אורך היממה השמשית משתנה במקצת באופן מחזורי לאורך השנה.

הסיבה להבדל בין היממה השמשית ליממה הכוכבית היא תנועת כדור הארץ סביב השמש: כדור הארץ מסתובב סביב צירו אחת ל-23 שעות 56 דקות ו-4 שניות, אך באותו זמן הוא גם מקיף את השמש. בעוד שהכוכבים חוזרים למצהר כל 23 שעות ו-56 דקות (יממה כוכבית), כדור הארץ זקוק לעוד כ-4 דקות בממוצע על מנת שהשמש תחזור שנית למצהר; כך מתארכת היממה השמשית (הממוצעת) מ-23 שעות, 56 דקות ו-4 שניות ל-24 שעות שלמות.

שינוי באורך היממה השמשיתעריכה

אורך היממה אינו זהה לכל אורך השנה. היא קצרה במרץ ובספטמבר, וארוכה ביוני ובדצמבר.[4] אורך זה נקרא "זמן שמשי אמיתי" או "זמן שמשי נראה" (apparent solar time). מדובר באורך היממה ולא באורך היום או הלילה ולכן נתון זה משפיע בכל זמן נתון באותו אופן על כל נקודה בכדור הארץ - בחצי הכדור הצפוני כמו בחצי כדור דרומי.

ההפרש באורך שתי יממות עוקבות עשוי להגיע לחצי שנייה. הפער בין היממה הקצרה ביותר לארוכה ביותר הוא 51 שניות לערך. הפרשים אלה מצטברים לשיאים של 14 דקות בפברואר ו-16 דקות בנובמבר. ההפרש בין שתי שיטות הזמן נקרא משוואת הזמן.

 
משוואת הזמן במהלך השנה, כאשר הקו הכחול סיבתו המסלול אליפטי של כדו"א והירוק הוא מפאת נטיית צירו של כדו"א ביחס למישור ההקפה שלו את השמש והאדום הוא החיבור בין שניהם ומה שקורה בפועל.
חצות ב-12
(11:41 לזמן מקומי ת"א)
ימי השינויים הקיצוניים בדקות
16 באפריל 11 בפברואר +14.3
14 ביוני 14 במאי -3.7
2 בספטמבר 26 ביולי +6.4
25 בדצמבר 3 בנובמבר -16.4

השינוי באורך היממה השמשית האמיתית במשך השנה נובע משתי סיבות עיקריות:

  • צירו של כדור הארץ, הניצב למישור המשווה, נוטה ביחס לציר ההקפה שלו את השמש, הניצב למישור המילקה.
  • המהירות הזוויתית של כדור הארץ במסלולו האליפטי סביב השמש אינה קבועה.

"יממה", ללא תיאור נוסף, היא יממת חמה ממוצעת.

ראו גםעריכה

קישורים חיצונייםעריכה

הערות שולייםעריכה

  1. ^ 1 2 קנסורינוס, על יום הלידה, פרק 12 (אנגלית).
  2. ^ חריגה היא דעתו של הרשב"ם (בראשית א, ה ד"ה ויהי) הסובר להיפוך בהתייחסו לימי בריאת העולם ובעקבות כך לכל הימים המוזכרים בתורה כמו אלו שבעשרת הדיברות.
  3. ^ אברהם בר חייא, ספר העיבור, מאמר ראשון, שער תשיעי.
  4. ^ על פי הספר הזמנים בהלכה א בניש