פתיחת התפריט הראשי

יצחק ליכטנשטיין

ראש ישיבת תורה ודעת

הרב יצחק אבא ליכטשנטיין הוא ראש ישיבת תורה ודעת ורב קהילת "בית אברהם" במונסי, ניו יורק. מעורכי כתבי הרב חיים סולובייצ'יק וכתבי צאצאיו.

תולדות חייועריכה

נולד לרב אהרן ליכטנשטיין וד"ר טובה ליכטנשטיין, בתו של הרב יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק. למד בישיבת נתיב מאיר ובישיבת בריסק בירושלים אצל קרוב משפחתו הרב משולם דוד סולובייצ'יק. היה שותף בהוצאה לאור של כתבי אבותיו ר' חיים סולובייצ'יק, ר' משה סולובייצ'יק ור' יוסף דב סולובייצ'יק (ראה להלן). נשא את בתו של הרב חיים גרוזובסקי, בנו של הרב ראובן גרוזובסקי ראש ישיבת תורה ודעת (חתנו של הרב ברוך בר ליבוביץ). התמנה לראש ישיבת נתיב התורה בסטטן איילנד ורב קהילת "בית אברהם" במונסי[1]. לימד גם בישיבת ארחות חיים במונסי, בישיבת "אגרא דפרקא" ובמקומות נוספים. במרחשוון ה'תשע"ט התמנה לראש ישיבת תורה ודעת[2].

לימודו והנהגתו הם ע"פ שיטת בריסק.

ספרים בעריכתועריכה

  • שיעורי רבנו חיים הלוי: בבא קמא, בבא מציעא, בבא בתרא - רשימות שיעוריו מישיבת וולוז'ין. יחד עם קרוב משפחתו הרב משה הלוי מייזלמן.
  • כתבי רבנו חיים הלוי: ש"ס ורמב"ם.
  • הגדה של פסח שיח הגרי"ד.
  • חידושי הגר"מ והגרי"ד.
  • חידושי הגר"מ והגרי"ד – ענייני קדשים. יחד עם הרב חיים ליב אילסון.
  • חידושי הגר"מ הלוי: חידושים וביאורים לפי סדר הרמב"ם.

קישורים חיצונייםעריכה

הערות שולייםעריכה